Stor forskel på kommuners tildeling af førtidspension

STRAMNING: Mens nogle kommuner på fem år har reduceret antallet af nye førtidspensioner med op mod 90 procent, er niveauet andre steder steget. Forsker kalder udvikling ekstrem.

Er du under 40 år gammel, skal der mere en almindelig nedslidning til for at få tildelt førtidspension.
Er du under 40 år gammel, skal der mere en almindelig nedslidning til for at få tildelt førtidspension.Foto: colourbox
Kim RosenkildeCecilie Gormsen

Fra 2010 til 2014 er antallet af nye førtidspensioner faldet med 2/3. Men udviklingen dækker over meget store forskelle på tværs af landets kommuner.

Mens der i Gribskov Kommune rent faktisk er sket en stigning i tildelingen af førtidspensioner fra 2010 til 2014, er der i samme periode sket et fald i Faaborg-Midtfyn Kommune på hele 93 procent.

Det viser en kortlægning, Altinget har lavet på baggrund af statistik fra Ankestyrelsen. Her fremgår det, at de ti kommuner, som har trådt hårdest på bremsen, har reduceret tildelingen af førtidspension med 78 procent eller derover.

”Det er nogle bemærkelsesværdige forskelle kommunerne imellem. Et fald på 90 procent er helt ekstremt,” siger John Klausen, der er lektor i socialret ved Aalborg Universitet.

Udvikling i tildeling af førtidspension fra 2010 til 2014

Det er nogle bemærkelsesværdige forskelle kommunerne imellem. Et fald på 90 procent er helt ekstremt.

John Klausen
Lektor i socialret ved Aalborg Universitet

(Jo mørkere rød farve, desto større procentvist fald i nytilkendelser af førtidspension i perioden 2010-2014. Grøn farve indikerer en stigning i nytilkendelser)

Kilde: Ankestyrelsen og egne beregninger

Det samlede fald i tildelingen af førtidspension skyldes først og fremmest reformen af fleksjob og førtidspension fra 2012, som netop havde til formål at begrænse adgangen til tidlig pension.

Men selv om lovændringen ifølge John Klausen kan forklare en stor del af faldet, så kan den ikke forklare de store forskelle i udviklingen på tværs af kommunerne.

Ekstraordinær opstramning
Han peger på, at når en kommune som eksempelvis Faaborg-Midtfyn på fem år går fra at tildele 323 førtidspensioner om året til 23, så må det enten betyde, at kommunen har anlagt en helt ekstraordinær stram praksis, eller alternativt, at man kommer fra et udgangspunkt med en ekstraordinær lemfældig tildeling. Muligvis endda en kombination af begge dele.

Ifølge John Klausen vil lokale forskelle på befolkningens sociale- og beskæftigelsesmæssige baggrund altid medføre en vis variation i, hvor mange førtidspension der tildeles. Men slet ikke i den størrelsesorden, som der her er tale om.

”Der er noget, der ikke hænger sammen. Så store forskelle kan ikke forklares ud fra de mindre forskelle, der er mellem, hvad pensionstilkendelser på tværs af kommunerne bør være,” siger John Klausen.

Højt udgangspunkt
I Faaborg-Midtfyn Kommune anfører man netop et højt udgangspunkt i 2010 som baggrunden for det store fald.

”Inden den seneste pensionsreform var vi en af de kommuner, der havde en høj tilkendelsesrate af førtidspensioner sammenlignet med vores nabokommuner,” siger Christel Scott Hansen, der er konstitueret arbejdsmarkedschef i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hun fastholder, at man hele tiden har holdt sig inden for det gældende lovgrundlag. Det afspejler sig også i ankesagerne på området, hvor kommunen ifølge Christel Scott Hansen får medhold i sine vurderinger.

 

Bunden er nået
Både i Faaborg-Midtfyn og listens nummer to og tre, Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommune, er der enighed om, at de seneste års fald i tildeling af førtidspension vil blive erstattet af en mindre vækst de kommende år.

En stor del af de borgere, der tidligere ville have fået førtidspension, er efter reformen blevet visiteret til et ressourceforløb.

Og efterhånden står det i flere og flere tilfælde klart, at en ikke ubetydelig del af dem skal på førtidspension.

”Vi vil opleve en lille stigning, fordi nogle i forbindelse med ressourceforløbet får tildelt førtidspension. Et af formålene med et ressourceforløb er jo også at få afklaret, om det er den vej, man skal,” siger Michael Tidemann, der er arbejdsmarkedschef i Mariagerfjord Kommune. 

Den tendens bekræftes ikke blot fra de to øvrige kommuner. Samlet set skete der en lille stigning i tildeling af førtidspension fra 2013 til 204.

Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at ud af de godt 1.100 borgere, der frem til marts 2015 på landsplan har forladt et ressourceforløb, er godt 500 kommet på førtidspension.

 

Dokumentation

Reform af førtidspension og fleksjob

Reformen blev vedtaget i december 2012 og trådte i kraft 1. januar 2013. Hovedpunkterne for førtidspension er:

  • Som udgangspunkt skal unge under 40 år ikke have førtidspension. Kun i helt åbenlyse sager med alvorlige lidelser eller handicap skal det stadig være muligt at få tilkendt førtidspension.
  • Unge under 40 år skal i stedet for at modtage førtidspension have en tværfaglig indsats gennem et ressourceforløb, så de kan hjælpes videre i livet. Et ressourceforløb kan vare op til fem år ad gangen.
  • Personer over 40 år skal også have ét ressourceforløb, inden de kan få tilkendt førtidspension. Medmindre det er åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan udvikles.
  • Personer på ressourceforløb bliver berettiget til den ydelse, som de var på inden forløbet. Det vil som oftest sige kontanthjælp.
  • Regeringen afsatte ca. 1,2 mia. kr. årligt til indsatsen. Pengene kommer fra den besparelse, det giver, at folk får kontanthjælp i stedet for førtidspension. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00