Stor undersøgelse viser ulovlige pesticider i grundvandet: ”Det er helt uacceptabelt”  

GRUNDVAND: Ny stor undersøgelse af grundvandet viser fund af sprøjtemidler i hver femte boring, og miljøministeren raser over ulovlige stoffer. Enhedslisten kalder hele sagen for endnu en grundvands-skandale og kræver ministeren i samråd.

Foto: colourbox
Hjalte T. H. Kragesteen

Ulovlige og hormonforstyrrende stoffer findes i for store mængder i det danske grundvand.

Det viser en ny stor undersøgelse af grundvandet, som Miljøstyrelsen netop har offentliggjort.

Miljøminister Lea Wermelin (S) raser over, at der er fundet tre stoffer fra ukrudtsmidler, der aldrig har været tilladt i Danmark.

”Det er helt uacceptabelt, at ulovlig brug af sprøjtemidler i landbruget har ført til forurening af vores grundvand. Det danske drikkevand er helt unikt, og det skal vi passe på også til kommende generationer,” siger Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Efter en række overraskende fund af pesticider i drikkevandet har politikerne på Christiansborg besluttet, at det danske grundvand skal gennemgå en omfattende undersøgelse for langt flere stoffer, end man ellers har holdt øje med. I den nye massescreening er der derfor undersøgt 415 stoffer i 263 vandboringer, hvor der samlet set er fundet 33 stoffer, hvor 10 overskrider grænseværdien på maksimalt 0,1 mikrogram pr. liter. I alt er der fundet stoffer i 20 procent af boringerne. Stofferne er fundet i overvågningsboringer, der ikke bliver brugt til drikkevand, og der er tale om stoffer, der i dag er forbudte i Danmark.

Hormonforstyrrende stof fundet
Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er der heller ikke tale om mængder, der med den nuværende viden vil udgøre nogen sundhedsrisiko. Ministeriet meddeler dog også, at det ene af stofferne – amitrol – er hormonforstyrrende, og at stoffet vil gennemgå en grundig vurdering, såfremt det skulle finde vej til drikkevandet.

Derfor er de kommuner, hvor Amitrol er fundet, blevet bedt om hurtigst muligt at undersøge drikkevand og boringer for stoffet. Derudover bliver stoffet nu tilføjet til listen af stoffer, som indgår i vandværkernes obligatoriske kontrol.

Vil tage sagen op med landbruget
Massescreeningen vidner som nævnt også om ulovlig brug af sprøjtemidler. Man har således fundet metazachlor ESA, metazachlor OA og t-sulfinylacetic acid, som ellers aldrig har været tilladt at bruge i Danmark. Stofferne stammer fra ukrudtsmider, der bliver brugt i landbruget.

Ministeren lægger på baggrund af massescreening op til, at Miljøstyrelsen fremover styrker kontrollen med ulovlig import af sprøjtemidler, og så vil hun ”tage sagen op med landbruget”.

Screeningen undersøger ti gange så mange stoffer, som der løbende har været kontrolleret for. Ministeren lægger op til endnu en undersøgelse, der forventes klar til efteråret. 

EL kalder minister i samråd
Enhedslisten er dog på ingen måde tilfreds. Partiet erklærer sig chokeret over resultatet af screeningen og kalder miljøminister Lea Wermelin i samråd.

"Hvornår stopper disse skandaler med at dukke op? Igen og igen bliver der opdaget flere sprøjtegifte i vores drikkevand. Denne gang er der fund af sprøjtegiftsrester i hver femte boring. Det eksperiment med alle borgeres drikkevand skal simpelthen stoppe nu – og det kræver politisk handling fra miljøministeren omgående, derfor kalder jeg hende nu i samråd," siger miljøordfører Mai Villadsen i en pressemeddelelse.

Hun kræver blandt andet skrappere krav for landbrugets brug af sprøjtemidler.

"Enhedslisten ønsker, at flere initiativer tages straks. Vi skal først og fremmest sætte penge af til øget kontrol nu og her. Samtidig skal der igangsættes en straks-screening for de mange sprøjtegifte. man endnu ikke har undersøgt om er i vores drikkevand. Samtidig skal vi sætte en stopper for at sprøjte, der hvor drikkevandet dannes," siger Mai Villadsen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lea Wermelin

MF (S), fhv. miljøminister
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2011)

0:000:00