Om  
Jørn Rise Andersen
Jens Otto Størup
Magnus Skovrind Pedersen

Tryghedsgruppen udpeger ny bestyrelsesformand

Forbundsformanden i Dansk Told og Skatteforbund, Jørn Rise Andersen, er blevet ny bestyrelsesformand i Tryghedsgruppen.

Carl Andersen

Tryghedsgruppen har efter deres repræsentantskabsmøde 16. marts fået ny bestyrelsesformand. Det bliver Jørn Rise Andersen, der er Forbundsformand i Dansk Told og Skatteforbund. 

Det oplyser Tryhedsgruppen i en pressemeddelelse

Valget af Jørn Rise Andersen sker efter, at han har siddet i TryghedsGruppens repræsentantskab siden 2011, i TryghedsGruppens bestyrelse siden 2019 og i Trygs bestyrelse siden 2022.

Han overtager posten fra nu tidligere formand, Ida Sofie Jensen, som ikke genopstillede, da hun havde siddet 12 år i bestyrelsen og derfor udtrådte som følge af åremålsbestemmelserne i Tryggruppens vedtægter. 

Udover bestyrelsesformandsposten blev også Claus Wistoft og Jens Otto Størup genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, ligesom at Karen Bladt blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.

Det nye bestyrelse i Tryghedsgruppen består dermed af: Jørn Rise Andersen (formand), Magnus Skovrind Pedersen (næstformand), Torben Jensen (næstformand), Anne Kaltoft, Claus Wistoft, Jens Otto Størup, Jonas Bjørn Jensen samt Karen Bladt. 

Til repræsentantskabsmødet indstilledes også Jørn Rise Andersen (genvalg), Claus Wistoft (genvalg) og Anne Kaltoft (nyvalg) som TryghedsGruppens kandidater til Trygs bestyrelse, som skal vælges på Trygs generalforsamling 30. marts 2023. 

Udover bestyrelsesindstillingerne blev det til repræsentantskabsmødet vedtaget, at udbetale en bonus til medlemmerne på 6 procent af deres forsikringspræmier for 2022, hvilket samlet svarer til cirka 950 millioner kroner.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jørn Rise Andersen

Bestyrelsesformand, Tjenestemændenes Låneforening, Dansk Told og Skatteforbunds Fælleslegat, bestyrelsesmedlem Trygfonden
Kontoruddannelse, Toldvæsenet, Studentereksamen, Aalborg Katedralskole

Jens Otto Størup

Adm. direktør, DGI
cand.oecon (Aalborg Uni. 1993)

Magnus Skovrind Pedersen

Forperson, Oxfam Danmark, næstformand, Tryghedsgruppen
cand.scient.soc. (Københavns Uni. 2015)

0:000:00