Uddannelsesbosser angriber arbejdstidsaftaler

ARBEJDSTID: Debatten om lærernes arbejdstid spreder sig nu til resten af uddannelsesverdenen, efter en række uddannelsesformænd har krævet en modernisering af de nuværende arbejdstidsaftaler.
Formændene for fem af landets største uddannelsesforeninger vil også have moderniseret arbejdstidsaftalerne for deres lærere.
Formændene for fem af landets største uddannelsesforeninger vil også have moderniseret arbejdstidsaftalerne for deres lærere.Foto: Colourbox
Per Bang ThomsenLasse Lange

Arbejdstidsaftalerne for lærerne på landets gymnasier, erhvervsskoler og VUC-centre er alt for stive og ude af trit med virkeligheden. Derfor bliver man nødt til at modernisere og bløde aftalerne op, hvis de skal passe til nutidens undervisningsverden.

Det mener formændene for fem af landets største uddannelsesforeninger - Gymnasieskolernes Rektorforening, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-Lederforeningen, Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Lederforeningen for VUC - som i et opsigtsvækkende fællesbrev til regeringen kaster sig ind i debatten om lærernes arbejdstid.

De vil have mere fleksible arbejdstidsaftaler, så ledelserne på de enkelte uddannelsessteder i højere grad selv kan styre og tilrettelægge lærernes arbejdstid.

"Arbejdstidens tilrettelæggelse er et helt centralt tema, hvis der skal foregå en meningsfuld og visionær modernisering af uddannelsesinstitutionerne. Der er på alle områder behov for langt mere kreative, åbne og fleksible overenskomster og decentrale ordninger end for små justeringer," skriver formændene og pointerer, at nutidens undervisning er alt andet end 45-minutters-lektioner foran tavlen.

Der er en timetæller-kultur i dag, som er dræbende for undervisningen. Derfor er der brug for at skabe en kulturforandring i hele uddannelsessystemet.

Jens Boe Nielsen
Formand, Gymnasieskolernes Rektorforening

"Men selvom tiden er løbet fra den undervisningsform, så er arbejdstidsaftalerne i vidt omfang stadig skruet sammen som dengang. Det er ikke tilstrækkelig effektivt eller ambitiøst, og det kræver alt for meget administration og bureaukrati at få det hele til at virke," skriver de.

Væk fra timetæller-kultur
Meldingen kommer efter de seneste dages ophedede debat om, hvorvidt folkeskolelærerne tilbringer for få timer i klasselokalerne. I weekenden udtalte børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) til Berlingske, at lærerne skal bruge mere tid sammen med eleverne, og derfor bliver man nødt til at se på den overenskomstbestemte forberedelsestid.

"Selvfølgelig skal lærerne have tid til forberedelse, men det er meget forskelligt, hvor meget tid de har brug for. Det afhænger af, hvor meget erfaring man har, og hvilke fag man har," udtalte hun.

Det er den debat, som de fem formænd nu prøver at få sparket i gang på resten af uddannelsesområdet. I foråret 2013 skal lærernes overenskomster nemlig genforhandles mellem lærerforeningerne og Finansministeriet, og ifølge Jens Boe Nielsen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, bør målet være at få afskaffet de centralt fastsatte timegrænser. Ikke mindst i forhold til lærernes forberedelsestid.

"Der er en timetæller-kultur i dag, som er dræbende for undervisningen. Derfor er der brug for at skabe en kulturforandring i hele uddannelsessystemet," siger han til Altinget | Uddannelse

Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler - Lederne og en af medunderskriverne, mener også, at arbejdstidesaftalerne skal moderniseres.

"Vi er nødt til at fjerne de barrierer, der er uhensigtsmæssige for lærerenes arbejdsdag. Det er ikke et spørgsmål om, at lederne skal have fuldstændig hals- og håndret over lærerne, men om at få skabt fleksibilitet," siger han til Altinget | Uddannelse.

Fleksibiliteten er der allerede
Men hos både Gymnasieskolernes Lærerforening og Uddannelsesforbundet, der skal sidde med ved forhandlingsbordet næste forår, forstår man ikke umiddelbart udmeldingen fra de fem formænd.

Gorm Leschly, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, er enig i, at der er brug for at modernisere arbejdstidsaftalerne, og at lærerene skal tilbringe mere tid sammen med eleverne. Men han mener stadigvæk, at der brug for overenskomstbestemte rammer for lærernes arbejdstid.

"Arbejdstiderne skal fastsættes ved aftaler. Det er altafgørende for os, at vi er med til at forhandle om det, så det ikke bare er ledelserne, der bestemmer. Det ville også blive alt for bureaukratisk, hvis de fra dag til dag skal tilrettelægge, hvor meget tid hver enkelt lærer skal bruge på hver enkel lektion," siger han til Altinget | Uddannelse og understeger, at man allerede inden for de nuværende rammer kan skabe den fleksibilitet og modernisering, der bliver efterspurgt.

Den fleksibilitet findes også på erhvervsskolerne, understreger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

"Vi har allerede i dag nogle meget fleksible og rummelige aftaler, hvor der er store muligheder for lokalt at tilrettelægge undervisning på den bedst mulige måde. Det gør man allerede i dag på mange skoler," siger hun og understreger, at de centralt fastsatte rammer også kan fungere som et værn mod dårlig ledelse.

Mere frihed til ledelserne
Noget tyder dog på, at regeringen ikke deler den opfattelse af de nuværende aftaler.

I foråret udtalte børne- og undervisningsministeren til flere medier, at gymnasielærerne bruger for få timer foran katederet. Og i juli skrev Christine Antorini sammen med finansminister Bjarne Corydon (S) i et brev til Statsrevisorerne, at det er en højt prioriteret målsætning for regeringen "at få ændret overenskomsterne, så gymnasiernes ledelser principielt får de samme muligheder for at disponere over medarbejdernes arbejdstid, som ledelserne har på andre typer af arbejdspladser."

Den radikale børne- og undervisningsordfører Lotte Rod mener også, at der er brug for at se på arbejdstidsaftalerne.

"Det er ikke min opgave at blande mig i overenskomstforhandlingerne, men det er vigtigt, at der kommer en større fleksibilitet," siger hun til Altinget | Uddannelse.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Hanne Pontoppidan

Formand, Uddannelsesforbundet
lærer (Gedved Seminarium 1981), MPA (CBS 2008)

Christine Antorini

Sygeplejerske-studerende, fhv. adm. direktør, Life Fonden
cand.comm. i offentlig forvaltning (Roskilde Uni. 1994)

Gorm Leschly

Medlem, Danske Underviserorganisationers Samråds forretningsudvalg, fhv. formand, Gymnasieskolernes Lærerforening
cand.mag. (Aarhus Uni. 1975)

0:000:00