Udlodningsloven er landet

FORLIG: Et bredt flertal i Folketinget har netop aftalt en ny model for fordelingen af midler til det frivillige foreningsliv i Danmark, bekræfter Kulturministeriet. Enhedslisten og Alternativet står uden for forliget.

Det er blandt andet overskuddet fra lotto, der finansierer aktiviteter hos idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer, handicaporganisationer, patientforeninger, humanitære organisationer og mange flere.
Det er blandt andet overskuddet fra lotto, der finansierer aktiviteter hos idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer, handicaporganisationer, patientforeninger, humanitære organisationer og mange flere.Foto: Scanpix

Det er lykkedes skatteminister Karsten Lauritzen (V) og kulturminister Mette Bock (LA) at få bred opbakning til en længe ventet ændring af den lov, der fordeler overskuddet fra lotterierne til almennyttige formål, kulturliv og civilsamfund i Danmark.

Lovændringen medfører en ny model for udlodning, hvor midlerne til det medlemsbaserede foreningsliv – idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer, handicaporganisationer, patientforeninger, humanitære organisationer og mange flere – sikres mod udsving i overskuddet fra lotterierne.

”Fra foreningslivet skal der lyde stor tak til politikerne for nu endelig at synes at have fundet en løsning på det problem, som vi i flere år har mærket ude i landets mange frivillige foreninger,” siger formand for DIF, Niels Nygaard.

Tilfredse ministre
Politikerne selv er også glade for aftalen. For kulturministeren er det vigtigt, at foreningslivet har muligheder for at udvikle sig.

Fakta
Fakta om ændringen af udlodningsloven:
  • Det frivillige foreningsliv, der er blevet sikret med lovændringen, omfatter mere end 800 forskellige organisationer. Det drejer sig blandt andet om idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer, patientforeninger, handicap- og nødhjælpsorganisationer m.fl.
  • Partierne bag lovændringen er regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF. 
  • Den nye lov forventes at træde i kraft 1. januar 2018.

"Den nye model styrker det frie foreningsliv, så pluralismen og mangfoldigheden i Danmark også i fremtiden får gode vilkår,” siger Mette Bock i en pressemeddelelse.

Også skatteminister Karsten Lauritzen er tilfreds.

”Som skatteminister for Venstre er det altid glædeligt, når man kan være med til at liberalisere dele af samfundet. Nu fortsætter vi den linje, som vi allerede har set virke på andre områder af spilmarkedet – nemlig at skabe mere konkurrence og samtidig sikre ansvarlige rammer for udbud af spillene. Det er sund fornuft og til gavn for alle aktører, også hestesporten,” siger han i samme pressemeddelelse.

Ikke flere penge
Siden liberaliseringen af spillovgivningen trådte i kraft i 2012, har danskerne tabt lysten til at spille på en del af de statsdrevene spil. Det betyder, at det overskud, der udgør udlodningsmidlerne, har været støt faldende over de seneste år. Og det har foreninger og organisationer lidt under.

”De seneste par års faldende overskud til udlodning har virkelig kunnet mærkes ude i foreningerne. Den tidligere regering gav i 2015 en kompensation for dette, men problemet var der stadig i 2016 og vil være der igen i år. Derfor håber vi, at politikerne allerede i år vil række foreningerne en hjælpende hånd,” siger Kasper Sand Kjær, formand for DUF. 

Af samme grund har DGI talt for, at der skulle flere penge ind i systemet. 

”Men det har desværre ikke vist sig. Men vi er meget tilfredse med, at politikerne har valgt at prioritere at skabe sikkerhed om det frivillige foreningsliv og civilsamfundet med den nye model,” siger DGI's formand Søren Møller.

Skaber ro
Med en stabil finansiering af hele det danske foreningsliv på plads ser man ude i foreningerne nu frem til at få arbejdsro til at gøre, hvad man er bedst til – at drive og udvikle aktiviteter, der kan engagere endnu flere danskere i stærke foreningsfællesskaber.

”Med den nye fordelingsmodel kan vi se frem i tiden, og vi ved, hvor mange penge vi har at gøre godt med. Derfor forventer vi også, at den evaluering, der er lagt op til, ikke ændrer på intentionen i dagens aftale – at sikre stabilitet i foreningslivet og organisationerne,” siger Esben Danielsen, der er direktør i Lokale og Anlægsfonden.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karsten Lauritzen

Direktør, DI Transport, fhv. skatteminister (V)
ba.scient.adm. (Aalborg Uni. 2014)

Mette Bock

Sognepræst, Horsens Provsti, tv-vært, Dk4, fhv. kultur- og kirkeminister og MF (LA)
cand.phil. i filosofi (Odense Uni. 1982), cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1986)

0:000:00