Ugen i dansk politik: Samrådene står i kø for regeringens ministre

Dansk politik er genopstået efter en uges påskeferie. Det bliver en uge med tryk på for regeringens ministre, der er indkaldt til hele 11 samråd om blandt andet minkerstatningerne, SU-reformen og Israels krigsførelse. 

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) og uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) er blandt de ministre, der i denne uge skal i åbne samråd for at forsvare regeringens politik.
Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) og uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) er blandt de ministre, der i denne uge skal i åbne samråd for at forsvare regeringens politik.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Martha Nybroe

Efter en uges ferie er dansk politik tilbage i fuld fart i en uge, hvor de åbne samråd dominerer politikernes kalendere. I løbet af 11 åbne samråd skal ministrene blandt andet redegøre for, hvordan minkerstatningerne er blevet femdoblet, hvordan Danmark sikrer, at Israel overholder Folkemordskonventionen og, hvordan nulmoms på indenrigsfly harmonerer med klimaloven. 

Her får du overblikket over ugen i dansk politik.

Mandag

 • Det er anden påskedag, hvor den danske folkekirke markerer den opstandne Jesus, der viser sig for sine disciple. Politikerne holder derfor fri fra det vanlige arbejde, men mon ikke der alligevel sniger sig en politisk aprilsnar eller to ind på de sociale medier?

Tirsdag

 • Klokken 9.00 inviterer Folketingets Præsidium til åben høring om Den Danske Valgundersøgelse 2022, der tegner et portræt af danskernes vælgeradfærd til folketingsvalget 2022. Her vil en række forskere præsentere deres analyser af hvilke skillelinjer og værdier, der var afgørende op til folketingetsvalget.
 • Klokken 13.00 er der møde i Folketinget, hvor der blandt andet skal stemmes om at ændre valgretsalderen til europaparlamentsvalget til 16 år. 
 • Klokken 14.00 skal indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) som den første af en række ministre i åbent samråd. Her vil ministeren redegøre for hvordan regeringen vil følge op på Rigsrevisionens kritik af den behandlende psykiatri. 
 • Klokken 15.00 er det uddannelses- og forskningsminister Christina Egelunds (M) tur, når hun i Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg skal i samråd om SU-reformens tilbagevirkende kraft. Aftalen fra december 2023 kan nemlig fjerne det sjette SU-år for studerende, der allerede er i gang med deres uddannelsesforløb. 

Læs også

Onsdag

 • Klokken 12.00 inviterer Folketingets Socialudvalg til åben høring om de transnationale adoptioner. Her vil der være oplæg fra Institut for Menneskerettigheder og fra social- og boligminister Pernille Rosenkrantz Theill (S) og diskussion af den danske praksis for udenlandske adoptioner. 
 • Klokken 13.00 er der ligeledes åben høring i Retsudvalget om misbrug af opioider i Danmark. Her vil fagpersoner og myndigheder belyse opioidsituationen i Danmark i dag, hvor flere eksperter melder om stigende misbrug og afhængighed blandt unge. 
 • Klokken 13.00 er der spørgetid til ministrene i Folketingssalen. Ligestillingsminister Marie Bjerre (V) vil her præsentere redegørelsen 'Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2024', der derefter skal forhandles om.
 • Klokken 13.00 fortsætter den travle samrådsuge i Miljø- og Fødevareudvalget, hvor minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) skal i samråd om den økonomiske erstatning til minkerhvervet. Her skal ministeren forholde sig til hvordan den estimerede erstatning er steget fra 6 milliarder kroner til 29,5 milliarder kroner. 
 • Klokken 14.00 fortsætter Miljø- og Fødevareudvalget i direkte forlængelse af det foregående samråd. Jacob Jensen skal her forholde sig til den tvivl, der er blevet rejst af afgørelserne om minkerstatninger. Det sker på baggrund af afsløringer fra Zetland. 

Læs også

Torsdag

 • Klokken 10.00 er der møde i Folketingssalen. Her vil en række love om blandt andet dyrevelfærd blive behandlet, når der skal stemmes om et forbud mod pelsavl i Danmark, skrappere regulering af langvarige dyretransporter og regulering af den danske bestand af både sæler og mellemskarver.
 • Klokken 10.15 skal skatteminister Jeppe Bruus (S) forbi Skatteudvalget. Her er han indkaldt til et åbent samråd om gældsinddrivelse for borgere med gæld til det offentlige.
 • Klokken 10.30 skal udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) igen i samråd. Emnet vil være regeringens aktuelle indsatser for at fremme tolerance for LGBT+-personer i minoritetsetniske miljøer. 
 • Klokken 13.00 står social- og boligminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S) for tur i et åbent samråd om handicapområdet. Folketingets Socialudvalg har indkaldt ministeren til at redegøre for hvorfor regeringen igen har udskudt specialeplanlægningen på handicapområdet. Specialeplanen skulle ifølge regeringens lovkatalog være blevet stemt igennem i marts.
 • Klokken 13.30 åbner Ligestillingsudvalget dørene for en åben høring om negativ social kontrol mod kvinder med minoritetsetnisk baggrund. Her vil formand for Ligestillingsudvalget Ida Auken (S) sammen med repræsentanter fra Kvinfo og Danner sætte fokus på hvordan både kommunerne og civilsamfundet kan hjælpe minoritetsetniske kvinder med at blive fri af negativ social kontrol.

Fredag

 • Klokken 9.00 er der møde i salen. Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. indleder med en forespørgsel til statsministeren om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.
  Klokken 10.00 har Folketingets Skatteudvalg indkaldt skatteminister Jeppe Bruus (S) til endnu et samråd. Denne gang er han indkaldt sammen med transportminister Thomas Danielsen (V), for at redegøre for om forslaget om nulmoms på indenrigsflyvninger er foreneligt med klimaloven.
  Klokken 12.15 skal udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) forbi Udenrigsudvalget til et åbent samråd. Her skal Løkke forklare hvilke tiltag regeringen vil iværksætte for at lægge pres på Israel for at leve op til Den Internationale Domstol kendelser. Det sker på baggrund af domstolens afgørelse fra den 26. januar, hvor de pålagde Israel at gøre alt, hvad der står i deres magt for at overholde FN’s Folkemordskonvention.
  Klokken 14.00 lægger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) vejen forbi Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget for at redegøre for Klimarådets 'Statusrapport 2024', hvor rådet blandt andet vurderer at vejen til Danmarks 2030-mål stadig er uklar.
  Klokken 14.15 skal social- og boligminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i samråd om Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge. Her skal ministeren vurdere udbyttet af Task Forcen, der tilbyder kompetenceudvikling og sparring til kommuner.

 

Lørdag

 • Klokken 13.00 afholder Danmarksdemokraterne 'CO2-Rally' i Randers. Her vil partiet vise sin utilfredshed med den CO2-afgift på dansk landbrug, som regeringen har varslet er på vej. Arrangementet gentages søndag i Svinninge på Sjælland.

Søndag

 • Søndag holder dansk politik fri. 
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00