V: Vi bør støtte Camerons opgør med konventionsregimet

FIK DU LÆST: Venstres rets-og udlændingeordfører Karsten Lauritzen forventer, at der vil komme et tæt samarbejde mellem den genvalgte britiske regering og en borgerlig dansk regering i kampen mod "de internationale konventioners spændetrøje”. (Bragt første gang i maj 2015)

”Hvis vi skal løse problemerne på udlændingeområdet, bliver vi simpelthen nødt til at fjerne nogle af begrænsningerne for, at vi kan lave den lovgivning, vi gerne vil,”&nbsp; siger Venstres rets- og udlændingeordfører Karsten Lauritzen.<br>
”Hvis vi skal løse problemerne på udlændingeområdet, bliver vi simpelthen nødt til at fjerne nogle af begrænsningerne for, at vi kan lave den lovgivning, vi gerne vil,”  siger Venstres rets- og udlændingeordfører Karsten Lauritzen.
Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix
Erik Holstein

”De internationale konventioner er blevet en spændetrøje for national selv-bestemmelse. Det er meget vigtigt, at et førende europæisk land som Stor-britannien går forrest for at få løsnet den, for det vil Danmark aldrig kunne gøre alene.”

Sådan lyder meldingen fra Venstres rets- og udlændingeordfører Karsten Lauritzen efter det overbevisende genvalg af den konservative britiske premierminister David Cameron. Den britiske leder er den europæiske toppolitiker, der har været mest kritisk over for de internationale konventioner. Cameron har i sit valgmanifest lagt op til at trække Storbritannien ud af den europæiske menneskerettighedskonvention og erstatte den med et sæt rent britiske rettigheder.

Kritikken af internationale konventioner er taget til, fordi de dækker flere og flere områder – og fordi såvel EU-domstolen som menneskerettighedsdomstolen har anlagt en såkaldt ”aktivistisk” linje. Dermed mener kritikerne, at dommerne løbende udvider deres beføjelser og går ind på områder, der tidligere var underlagt demokratisk, politisk kontrol.

Det er i den strid mellem dommere og folkevalgte, Venstres rets- og udlændingeordfører ser David Cameron som en vigtig allieret:

Konventionernes spændetrøje strammer mere og mere.  Det er meget, meget positivt, at der er nogen, der går imod den strøm, og jeg forventer, at en ny borgerlig regering herhjemme vil bakke Cameron varmt og helt op i den kamp.

Karsten Lauritzen
Rets- og udlændingeordfører (V)

”Konventionernes spændetrøje strammer mere og mere som følge af den aktivistiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Det er meget, meget positivt, at der er nogen, der går imod den strøm, og jeg forventer, at en ny borgerlig regering herhjemme vil bakke Cameron varmt og helt op i den kamp,” siger Karsten Lauritzen.

Blokerer udvisning af kriminelle
Der er forskellige værdipolitiske linjer i Venstre, hvor den politiske ordfører Inger Støjberg står for den mest hardcore. Karsten Lauritzen derimod regnes til partiets midterlinje, og derfor er det mere opsigtsvækkende, at han udtaler sig så skarpt på området.

Et af David Camerons vigtigste kritikpunkter har været, at domstolen i Strasbourg til tider har forhindret udvisning af kriminelle eller deportering af illegale immigranter. En kritik, Venstre til fulde deler:

”Vi skal have ændret konventioner, der beskytter folk, det aldrig var meningen, de skulle beskytte. Man skal kunne få borgere, der begår alvorlig kriminalitet ud landet, uden konventionerne stiller sig i vejen,” siger Lauritzen, der peger på to måder at håndtere ”konventionsudfordringen” på:

”Man kan enten udtræde af konventionerne eller ændre dem. I Venstre har vi åbnet for at udtræde af statsløsekonventionen, hvis vi ikke får lavet den om. Men generelt gælder det om at få ændret konventionerne."

Moses' stentavler
Karsten Lauritzen undrer sig meget over den status, konventionerne har fået i Danmark:

”Konventionerne har i mange år haft samme status som Moses´ stentavler med de ti bud. Radikale fik held til at gøre det til et mantra, at konventionerne var urørlige. Men den helliggørelse skal der ændres på.”

Hvorfor gjorde I ikke mere ved det spørgsmål, da I selv havde regeringsmagten i 00'erne?

”Dengang brugte man det rum, der var uden for konventionerne til at indsnævre asylbegrebet. Man afskaffede de facto-begrebet, der ikke var dækket af konventionerne. Det var kraftige stramninger, der var helt nødvendige” siger Lauritzen og fortsætter:

”Nu kan man kan stramme på vilkårene for asylansøgerne, og det vil vi gøre. Men hvis man vil gå videre, bliver man nødt til at bevæge sig ind på konventionsområdet.”

Konvention fra 1951
Det har hidtil været næsten umuligt at få rullet internationale konventioner tilbage, men Karsten Lauritzen er optimistisk. Han mener, at konventionerne efterhånden styrer så mange politikområder, at det vil føre til en modreaktion:

”FN's flygtningekonvention er helt tilbage fra 1951, og det er den, der er mest under pres. Der må vi have en bred europæisk diskussion af, hvordan den gøres tidssvarende.”

”Men konventionerne berører i dag alle mulige områder: Hvis f.eks. Enhedslisten vil nå deres mål om at legalisere hash, skal de bryde en FN-konvention. Og hvis grønlænderne vil udvinde råstoffer, skal de bryde en anden konvention. Det er endt som et konventionsregime.”

EU-domstolens rolle
Den britiske regering er stærkt kritisk over for EU-domstolen, der ligeledes spiller en meget aktivistisk rolle. Er der ikke et tilsvarende problem her?

”Jo, men der har vi jo netop mulighed for at ændre noget politisk. Når vi er utilfredse med domstolens afgørelser om velfærdsturisme, kan vi arbejde politisk for ændre EU-lovgivningen. Og det tror jeg faktisk, vi kommer nogen vegne med.”

”Problemet ved konventionerne derimod er, at man bare accepterer afgørelserne uden at ændre uhensigtsmæssige konventioner. Det er vi nødt til at gøre op med. Ellers kan vi komme i en situation, hvor vi bliver nødt til at opsige en masse konventioner. Og det er jeg ikke sikker på, vil være det mest gavnlige i længden.”

Fogh faldt til føje
I 2008 faldt den såkaldte Metock-dom, der banede vej for udlændinges familiesammenføring i Danmark efter kort ophold i et andet EU-land. Dommen underkendte nationale tilknytningskrav for at få familiesammenføring.

Den dom valgte daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) uden videre at følge. Det gjorde han, på trods af at dommen berører dele af udlændingepolitikken, som ellers er en suveræn dansk afgørelse på grund af retsforbeholdet.

Vil I være mere modige næste gang?

”Jah, vi har jo sagt, at vi ikke fremover vil overimplementere EU-direktiver. Jeg ved ikke, om det er en mere modig linje, men det er i hvert fald en mere sund fornuft-betonet linje,” siger Karsten Lauritzen.

Venstres ret- og udlændingeordfører ser udlændingeområdet som et meget påtrængende sted at få gjort op med ”konventionsregimet”:

”Hvis vi skal løse problemerne på udlændingeområdet, bliver vi simpelthen nødt til at fjerne nogle af begrænsningerne for, at vi kan lave den lovgivning, vi gerne vil.”

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karsten Lauritzen

Direktør, DI Transport, fhv. skatteminister (V)
ba.scient.adm. (Aalborg Uni. 2014)

0:000:00