Vækstaftale om renovering for fire milliarder

RENOVERING: Boligministeren har indgået en aftale om renovering af de almene boliger for fire milliarder kroner. Landsbyggefonden får lov at hæve sit renoveringsloft i 2013.
Boligminister Carsten Hansen (S) har lavet en bred aftale med alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten om renoveringer for fire milliarder kroner.
Boligminister Carsten Hansen (S) har lavet en bred aftale med alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten om renoveringer for fire milliarder kroner. Foto: MBBL
Mads Bang
Boligminister Carsten Hansen (S) er her til morgen blevet enig med boligforligskredsen om at åbne for renoveringer for fire milliarder kroner i den almene sektor. Det erfarer Altinget.dk.

Aftalen betyder, at Landsbyggefonden kan give tilsagn til renoveringsprojekter for yderligere fire milliarder kroner i år. Ifølge Altinget.dks oplysninger er partierne blevet enige, men skal først have godkendt aftalen i de enkelte partigrupper. Forligskredsen tæller alle Folketingets partier på nær Enhedslisten. 

Pengene til renovering udgør en betydelig del af regeringens vækstplan, og Boligministeriet har tidligere vurderet, at det hævede beløb kommer til at give 3.500 arbejdspladser over de næste år.

Lejernes penge
Landsbyggefonden er de almene lejeres fond, som er med til at finansiere renoveringer med lejernes eget indskud. Det er altså lejernes egne penge, som bruges på renoveringerne, men politikerne har sat et loft over, hvor store beløb fonden kan give tilsagn om hvert år.

Det er netop renoveringsloftet, som Folketinget nu hæver for tredje gang. 

Regeringen hævede også Landsbyggefondens anlægsloft sidste år, og den tidligere regering har også sat skub i aktiviteten i byggeriet ved at lade lejeren i de almene boliger renovere mere end planlagt. 

Dokumentation

Boligministeriets beregning af jobeffekten af øget renovering (kilde: MBBL.dk)

Tabellen nedenfor viser det forøgede aktivitetsniveau i byggesektoren som følge af Vækstplan DK.

Det høje aktivitetsniveau i den almene sektor opretholdes, sådan at aktiviteten i 2014 er lidt højere end i 2013. Planen indebærer en beskæftigelseseffekt på 250 personer i 2013, 1.000 personer i 2014, 1.250 personer i 2015 og 2016.

Rammeløft samt aktivitets og beskæftigelseseffekt

(mia. kr., 2013-pl)

2013

2014

2015

2016

Foreslået investeringsramme

6,0

2,0

2,0

2,0

Samlet investeringsafløb

7,3

7,7

5,0

3,3

Aktivitetseffekt af løft

0,4

1,2

1,2

1,2

Beskæftigelseseffekt af løft (pers.)

250

1.000

1.250

1.250


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carsten Hansen

Selvstændig public affairs-rådgiver, formand Odense Zoo, fhv. minister (S), fhv. MF
vvs-montør

0:000:00