Vandværker vinder skattesag om milliarder i Højesteret

SKAT: To vandselskaber fik torsdag medhold i en principiel sag i Højesteret, der er blevet kaldt Danmarks største skattesag. Vandværkerne jubler, mens Skatteministeriet nu vil tage dommen til efterretning.

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix
Morten Øyen

De danske vandværker fik torsdag opbakning fra Højesteret i en principiel sag mod Skatteministeriet. I januar havde Østre Landsret ellers givet SKAT medhold i sagen.

Sagen er det juridiske efterspil på vandsektorreformen i 2009, hvor Folketinget besluttede, at kommunernes vandselskaber blev udskilt i kommunalt ejede aktieselskaber. Siden har der været uenighed om, hvordan værdien af vandværkerne skulle opgøres.

Ifølge vandselskaberne blev prisen på bygning, rør og anlæg sat for lavt, og dermed har de fået et alt for lavt skattefradrag.

Sagen er blevet kaldt Danmarks største skattesag, fordi vandselskaberne har ment, at den samlede skatteregning kunne være løbet op i 36 milliarder kroner.

Skatteministeriet tager dommene til efterretning og vil nu nærlæse dem.

Skatteministeriet

Betydning for 273 klagesager
I praksis er der tale om to sager, som har været anlagt af Hvidovre Vand A/S og Hjørring Vand A/S som prøvesager, der så er blevet ført af de to organisationer Danva og Danske Vandværker mod Skatteministeriet.

Sagerne er principielle og kan få konsekvenser for 273 vandselskabers klagesager i Landsretten, som er sat i bero, indtil Højesteret gav en afklaring.

Skattelovgivningen er aldrig blevet udformet af embedsværket og implementeret, som det var ønsket og besluttet af politikerne bag vandsektorloven. Men det har Højesteret nu rettet op på.

Carl-Emil Larsen
Direktør i DANVA

Hos vandværkerne er der stor tilfredshed med afgørelsen.

”Vi er meget tilfredse med, at Højesteret har givet vandsektoren medhold i, at SKAT ikke har fulgt de politiske intentioner i forhold til fastsættelse af de skattemæssige åbningsbalancer og dermed virksomheders og danskernes betaling af skat via vandregningen,” siger direktør i DANVA Carl-Emil Larsen i en pressemeddelelse.

Glæde hos vandselskaber
Han mener, der har været tale om "lovsjusk", som nu er blevet set efter i sømmene.

”Skattelovgivningen er aldrig blevet udformet af embedsværket og implementeret, som det var ønsket og besluttet af politikerne bag vandsektorloven. Men det har Højesteret nu rettet op på,” siger Carl-Emil Larsen.

Også Susan Münster, direktør i Danske Vandværker, er glad for højesteretsdommen, som går imod Østre Landsrets dom fra januar. Var den dom blevet bekræftet, kunne danskerne se frem til en større vandregning.

”Udgiften til vandselskabernes skattebetaling er en indirekte beskatning af de danske borgere og virksomheder, idet selskaberne kun har ét sted at sende regningen hen, nemlig til forbrugerne. Det skal tilføjes, at det ikke er, fordi Skatteministeriet har været uvidende om det her faktum, tværtimod,” siger direktør i Danske Vandværker, Susan Münster, i en pressemeddelelse.

Hos den tabende part, Skatteministeriet, er man fåmælt oven på Højesterets afgørelse.

”Skatteministeriet tager dommene til efterretning og vil nu nærlæse dem,” oplyser ministeriet i en kommentar til Altinget.

Problemer ved værdisættelse
Hele balladen startede tilbage i 2014, da et notat fra Danva viste, at vandselskaberne stod til en meget større skatteregning, end det oprindelig var tanken, da selskaberne blev udskilt fra kommunerne i 2009.

En central tanke med reformen var dengang at give selskaberne enslydende arbejdsbetingelser. Og da de kommunale vandforsyninger var skattefrie, mens normale selskaber jo er underlagt almindelige selskabsskatteregler, skulle der ske noget her.

Nu skulle vandselskaberne også betale skat, men før det kunne ske – og skattemæssige fradrag kunne udregnes – skulle selskaberne værdisættes. Men det har været en vanskelig øvelse.

Der havde tidligere ikke været handlet med vandselskaber, og det var svært at opgøre værdien af selskabernes værdier, da aktiverne mest bestod af rør, som allerede var nedgravet i jorden og derfor ikke kunne handles på normale markedsvilkår.

Det betød, at værdien skulle fastsættes ved skøn, og det er uenigheden i måden at værdiansætte på, som Højesteret skal tage stilling til.

Landsrettens dom ikke snorlige
Da sagen var i Østre Landsret fastslog et flertal af dommerne, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte det skøn, som SKAT har foretaget ved fastlæggelsen af distributionsnettenes handelsværdier.

Afgørelsen var dog ikke snorlige, og en enkelt dommer gik imod afgørelsen og ønskede sagerne henvist til fornyet behandling hos skattemyndighederne.

Torsdag kunne hele syv højesteretsdommere så fortælle, at de heller ikke mente, at SKAT havde handlet helt efter bogen.

”Højesteret fandt, at den beregningsmetode, som SKAT (nu Skattestyrelsen) havde anvendt, ikke udgjorde et egnet grundlag for at opgøre den skattemæssige værdi af de overdragne aktiver,” lyder det fra Højesteret.

Højesteret har nu hjemvist sagerne til Skattestyrelsen til fornyet behandling.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carl-Emil Larsen

Administrerende direktør, DANVA, bestyrelsesmedlem, Water Valley Denmark, bestyrelsesmedlem, GEUS, bestyrelsesmedlem, DNNK
cand.scient i geofysik (Aarhus Uni. 1987)

Susan Münster

Direktør, Danske Vandværker, i bestyrelsen for Tænketanken Demokratisk Erhverv og Bestyrelseskvinder, repræsentantskabsmedlem i IDA og formand for IDA Lederforum
bygningsingeniør (1988)

0:000:00