Debat

Verdens Skove: Lad træer og skov gøre en sort landbrugspakke grønnere

DEBAT: Landbrugspakken vil få en skadelig effekt på natur og miljø i det åbne land. Men skovsumpe og natur med træer langs vandløb kan hjælpe med at mindske belastningen. Det bør derfor være en del af den tillægspakke, som de blå partier nu skal forhandle, mener Verdens Skove. 

Foto: Colourbox
Anne Justesen

Chef for medie- og forretningsanalyse
Direktionssekretær

Tilknyttet Altinget siden august 2012.
Cand.mag. i medievidenskab, Aarhus Universitet 2014.
Twitter: @JustesenAnne

Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Thor Hjarsen og Karsten Thomsen
Biologer i Verdens Skove

Verdens Skove er stærkt bekymrede for landbrugspakkens effekter på natur og miljø. Den øgede udledning af næringsstoffer såsom kvælstof i naturen vil få en betydning derude – det er ganske vist.

Derfor støtter Verdens Skove ubetinget op om yderligere tiltag for naturen i de forhandlinger om en tillægspakke, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nu har sat sig i spidsen for.

Her er det helt afgørende, at de blå partier har fokus på, hvad naturen selv kan gøre. Vi skal ikke kun have ingeniør-løsninger med gravede sedimenteringsbassiner eller ensformige skovrejsninger. Det ville både være dyrt og dumt, for der er meget bedre og naturlige løsninger.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

Lad naturen udvikle sig frit
Den bedste metode til at mindske belastningen fra de udledte næringsstoffer vil være at udlægge lavtliggende områder langs vandløb, åer og kyster, hvor naturen får lov at udvikle sig frit og eventuelt springe i skov. Det vil være det billigste for skatteyderne og det absolut bedste for naturen.

Skove og træer kan nemlig være med til at fjerne kvælstof fra vandet og jorden og kan samtidigt meget bedre klare belastningen fra landbrugets næringsstoffer end naturen i det åbne land. De naturlige skovøkosystemer i Danmark er robuste økosystemer med naturligt høj næringsstof-indhold. Sådanne naturtyper ville kunne optage og omsætte landbrugets næringsstoffer – modsat de åbne naturtyper, der typisk er tilpasset næringsfattig jord og derfor vil lide mere under den ekstra næring.

Skove og træer kan være med til at fjerne kvælstof fra vandet og jorden og kan samtidigt meget bedre klare belastningen fra landbrugets næringsstoffer end naturen i det åbne land. 

Thor Hjarsen og Karsten Thomsen
Biologer i Verdens Skove

Mere vand
Også vores eksisterende skove vil kunne yde et stort bidrag, hvis vi tillader vand i skovene. Herved får vi også store gevinster for netop den biodiversitet, som er stærkt truet i Danmark. Vand er noget, naturen i høj grad mangler i de danske skove, som i århundreder er blevet drænet for at gøre det nemmere at producere tømmer.

Så ved at tillade mere vand i træbevoksede områder kan vi både afhjælpe problemer med kvælstof og fosfor og samtidigt skabe flere levesteder for en stor del af vores truede arter.

Urørt skov
Dette kræver naturligvis, at kommerciel skovdrift ophører i disse områder, og at sådanne skove udlægges til natur – dvs. urørt skov.

Så er det jo heldigt, at regeringen selv har varslet en naturpakke til foråret, som netop skal have mere urørt skov som centralt element. Ligesom Konservative inden valget gik ud med en målsætning om 50.000 hektar mere urørt statsskov. To målsætninger, som Verdens Skove har givet stor ros, for forskerne er enige om, at urørt skov er den bedste og billigste måde at skabe mere biodiversitet i Danmark.

Hvad kunne være et bedre plaster på de politiske og miljømæssige sår, som landbrugspakken efterlader?

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00