Yildiz Akdogan: Forældet drengeopdragelse kan lede til terror

TERRORFOREBYGGELSE: Uden et opgør med den traditionelle muslimske drengeopdragelse vil flere etniske drenge rekrutteres af bander eller islamister, siger Socialdemokraternes Yildiz Akdogan.

Yildiz Akdogan (S): "Hvis vi skal stoppe med at reproducere de her totale loosers, skal man starte tidligt i opdragelsen."
Yildiz Akdogan (S): "Hvis vi skal stoppe med at reproducere de her totale loosers, skal man starte tidligt i opdragelsen."Foto: Sofie Pihl
Erik Holstein

”Hvis vi ikke skal producere flere udgaver af Omar, skal vi tage fat i ligestillingen og drengeopdragelsen i de muslimske miljøer.”

Yildiz Akdogan (S) er insisterende. Det her er et vigtigt emne for hende.

Den socialdemokratiske folketingspolitiker med tyrkisk-kurdisk baggrund blev som andre rystet over terrorhandlingen begået af Omar el-Hussein. Men hun mener hverken, at anti-terrorpakker eller socioøkonomiske tiltag er nok, hvis fremtidige terrorhandlinger skal undgås.

”Hvis vi skal stoppe med at reproducere de her totale losers, skal man starte tidligt i opdragelsen. Så vi ikke får en masse vrede, nydanske unge mænd, der bliver farlige for deres omgivelser,” siger Yildiz Akdogan.

Drengen er den lille prins i familien. Der er ingen krav, ingen regler, ingenting. Han bliver opvartet og skal ikke andet end at være sønnen i familien. Men når han kommer ud i samfundet, er han bare en ganske almindelig Ali: Der er ikke nogen, der henter kaffe til ham, eller viser ham en særlig respekt. Og så bliver nederlaget så meget desto større.

Yildiz Akdogan
Folketingsmedlem (S)

Den lille prins
Det problem, hun peger på, er ubestrideligt og går endnu videre end risikoen for terror. For på alle parametre er der uforholdsmæssigt mange drenge og unge mænd med muslimsk baggrund, der klarer sig dårligt i det danske samfund. Det gælder i folkeskolen og på arbejdsmarkedet – og det ses som en kraftig overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne.

Mange af de kedelige statistikker skyldes forældede kønsrollemønstre, mener Yildiz Akdogan:

”I nydanske familier skal pigen passe skolen, hjælpe med mad og rengøring og passe små søskende. Mange piger fra konservative muslimske hjem bruger topkarakterer i skolen til at skabe mere frirum og respekt.”

”Drengen derimod er den lille prins i familien. Der er ingen krav, ingen regler, ingenting. Han bliver opvartet og skal ikke andet end at være sønnen i familien. Men når han kommer ud i samfundet, er han bare en ganske almindelig Ali: Der er ikke nogen, der henter kaffe til ham, eller viser ham en særlig respekt. Og så bliver nederlaget så meget desto større.”

"Fuck dig, luder"
Med den baggrund bliver det svært at håndtere den kritik og tilrettevisning, der er en del af en normal opdragelse:

”Hvis en traditionelt opdraget muslimsk dreng møder krav fra kvindelige lærere i skolen, clasher de to kulturer. Så reagerer nogle af drengene med et ”Fuck dig, luder”,” siger Yildiz Akdogan.

Ifølge Akdogan er det helt afgørende at få de etniske mødre til at forstå, at de gør sønnerne en bjørnetjeneste ved at forkæle dem:

”I de første 12-13 år er det moderen, der står for opdragelsen. Først når Ali kommer i puberteten, træder hans far ind, og så bliver der pludselig stillet krav. Men det er for sent. På det tidspunkt er Ali kommet bagud i skolen og kan ikke opfylde farens forventninger.”

”Derfor vælger en del nydanske drenge at opgive det hele og finder i stedet sammen med nogle, der har samme problemer som ham selv. Det er her, den farlige proces begynder.” 

Bander og salafister
Kombinationen af tidlig forkælelse og nederlag som følge af, at man ikke har dygtiggjort sig, gør nederlagene svære at klare, forklarer Akdogan:

”Så kommer alle undskyldningerne, og drengene bliver hurtigt enige om, at deres problemer skyldes ”den møgkælling af en lærer, der garanteret også er racist”.”

Så risikerer de vrede unge mænd at blive brugt som et våben af andre, advarer Akdogan.

”Når de er nået derhen bliver de lette at hverve for banderne eller de radikale salafister. Tidligere var det to adskilte grupper, men nu er der sket en sammensmeltning. Det gør det endnu farligere. Som Omar var et eksempel på.”

”Grupperne tilbyder de unge drenge en identitet og bekræfter dem i, at deres nederlag er omgivelserne skyld. Så vender de vreden mod samfundet, og så risikerer vi at få flere Omar'er”.

Mødrene på banen
Skal udviklingen vendes, skal man frem for alt have fat i de muslimske mødre, siger Akdogan, der selv har gode erfaringer med at diskutere opdragelse med mødrene:

”Man skal undervise de nydanske mødre i, hvordan de opdrager drenge i et samfund som det danske. Mødrene vil jo deres sønner det bedste, så de skal forstå, at man gør drengene en bjørnetjeneste, hvis man ikke stiller krav.”

Yildiz Akdogan under sig over, at ligestillingen ikke fylder mere i de mange projekter, der findes i udsatte boligområder:

”Der bliver sat et hav af projekter i gang i boligområderne, så det er på tide, at ligestillingen også bliver et tema.”

Berøringsangst
Men også i skolerne, hvor muslimske piger ofte overhaler de muslimske drenge, skal man sætte ind. Her bør kønsligestillingen være et nøglebegreb, mener Yildiz Akdogan:

”Ligestilling bør være en integreret del af undervisningen. Det gælder i folkeskolen, men det er lige så vigtigt at stille krav til de muslimske friskoler, der tit har en meget konservativ dagsorden."

Grænserne og normerne skal i det hele taget gøres klarere allerede i skolen, hvis det står til Yildiz Akdogan:

”Man må ikke have berøringsangst. Når der i skolerne er nydanske drenge, der optræder med den der ”Fuck dig-attitude” over for lærerne, skal det konfronteres. Man skal være meget tydelig over for de nydanske forældre, der ikke stiller krav til deres drenge,” siger den socialdemokratiske politiker, der selv er blevet opdraget i et progressivt hjem, hvor der ikke blev gjort forskel på hende og hendes brødre.

Yildiz Akdogans advarsler kommer i en situation, hvor gruppen af utilpassede unge mænd, der tiltrækkes af bander eller islamister har været stigende. Såvel i Danmark som i andre europæiske lande. 

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Yildiz Akdogan

Seniorkonsultent, Dansk Standard, medlem, Københavns Borgerrepræsentation (S), fhv. MF
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2006)

0:000:00