Debat

Cepos: Profitforbud for private dagtilbud gør forbrugerne til de de største tabere

Det er ikke anderledes i det offentlige, end det er i det private. Med profitforbud og monopoler på dagtilbudsområdet forringer regeringen og aftalepartierne konkurrencen og dermed kvaliteten af tilbuddene, skriver Karsten Bo Larsen.

Med et profitforbud vil det blive vanskeligere at etablere og drive private dagtilbud, da man enten skal låne alle pengene i banken eller finde en filantropisk investor, skriver Karsten Bo Larsen. 
Med et profitforbud vil det blive vanskeligere at etablere og drive private dagtilbud, da man enten skal låne alle pengene i banken eller finde en filantropisk investor, skriver Karsten Bo Larsen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Karsten Bo Larsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Jeg har i mange år undervist i økonomi på både Københavns Universitet og Copenhagen Business School, hvor jeg har lært de studerende, at monopol er den værst tænkelige situation i forhold til skadelig høj profit. 

Det skyldes, at monopolet ikke er udsat for konkurrence fra andre virksomheder. 

Derfor kan monopolvirksomheden tillade sig at producere færre varer med dårligere kvalitet og alligevel tage en højere pris for varerne, end det ville være tilfældet, hvis der var konkurrence. 

Resultatet i en privat virksomhed bliver, at ejerne får et højere afkast af deres investering, end det er tilfældet i andre virksomheder – også kaldet overnormal profit. 

Forbrugerne bliver taberne ved den manglende konkurrence, fordi de ikke kan vælge mellem alternative leverandører, der konkurrerer om at levere den lavest mulige pris og højest mulige kvalitet af varen. 

Et monopol vil på alle måder forsøge at beskytte sin monopol-gevinst ved at knuse virksomheder, der forsøger at etablere sig på markedet. 

Dette er skadeligt for velfærden i samfundet som helhed, og derfor har alle lande konkurrencemyndigheder, der bekæmper monopol-adfærd blandt private virksomheder.

Dårligere kvalitet til en højere pris 

Når det offentlige har monopol, kan det – i lighed med et privat monopol - levere færre varer med dårligere kvalitet og til en højere pris, fordi det offentlige monopol heller ikke skal konkurrere med andre leverandører. 

I den offentlige sektor er der ingen ejer, der får et overnormalt afkast af deres investering.

Forbrugerne bliver taberne ved et offentligt monopol, fordi de ikke kan vælge en alternativ leverandør, der konkurrerer med det offentlige monopol om at levere ydelser til den lavest mulige pris og med den højest mulige kvalitet.

Karsten Bo Larsen
Forskningschef, Cepos

I stedet udmønter den offentlige monopolgevinst sig i ineffektivitet i opgaveløsningen, hvor eksempelvis dårligt fungerende institutioner ikke lukkes af en konkurs som i den private sektor, dårligt fungerende medarbejdere ikke afskediges, højt sygefravær accepteres, for mange ansatte er beskæftiget med administration og så videre. 

I det offentlige monopol høster de offentligt ansatte monopolgevinsten. 

Forbrugerne bliver også taberne ved et offentligt monopol, fordi de ikke kan vælge en alternativ leverandør, der konkurrerer med det offentlige monopol om at levere ydelser til den lavest mulige pris og med den højest mulige kvalitet af varen.  

Partierne bag aftalen om minimumsnormeringer i daginstitutioner har besluttet, at ejerne af private daginstitutioner fremover ikke må udtrække et overskud fra deres virksomhed, og dermed kan de ikke få afkast af deres investering. 

Det betyder, at det bliver meget vanskeligere at etablere og drive private daginstitutioner, da man enten skal låne alle pengene i banken eller finde en meget filantropisk investor, der vil risikere at miste alle sine penge, hvis institutionen går konkurs, men som til gengæld med sikkerhed ved, at han under alle omstændigheder helt sikkert ikke får noget afkast. 

Slår hårdt ned på konkurrenter
I det lys forekommer det mere attraktivt at indsætte pengene i en bank til en lille negativ rente, men til gengæld uden risiko for at miste alle sine penge.

Det er lykkedes for det offentlige monopol at slå hårdt ned på konkurrenterne – præcis som man kunne forvente, at et privat monopol ville gøre. 

Karsten Bo Larsen
Forskningschef, Cepos

Det vil således i fremtiden blive langt vanskeligere at etablere og drive en privat daginstitution.

Det er altså lykkedes for det offentlige monopol at slå hårdt ned på konkurrenterne – præcis som man kunne forvente, at et privat monopol ville gøre. 

Det er i den forbindelse heller ikke en overraskelse, at bannerførerne i kampen mod de private institutioner er SF og Enhedslisten, hvis vælgere i stort omfang er offentligt ansatte.

I 1973 udgav økonomiprofessor Jørgen S. Dich bogen ”Den herskende klasse”, hvor han i en marxistisk klasseanalyse beskriver, hvordan velfærdsstaten gør de offentligt ansatte til den nye herskende klasse, der udbytter resten af befolkningen. Bogen blev genudgivet i 2016. 

Hvis der mod forventning skulle være bare en enkelt politiker tilbage på venstrefløjen, der stadig interesserer sig for marxistisk klasseanalyse, så donerer Cepos gerne et eksemplar af bogen til vedkommende. 

Jeg bør måske i den forbindelse understrege, at Cepos naturligvis er en non-profit tænketank.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00