Kommentar af 
Anja Marschall

Pædagogisk praksis lader sig ikke tøjle af politikere og forskningsevidens

Hvis pædagogfaget – og dermed også pædagoguddannelsen – atter skal blive attraktiv, skal politikerne forstå, at et børneliv ikke kan sættes på formel, og at god pædagogik handler om at håndtere denne usikkerhed, skriver Anja Marschall.

Som dygtig praktiker bliver man usikker på, om det man ved, vurderer og observerer er rigtigt, hvis et skema siger noget andet, skriver Anja Marschall.
Som dygtig praktiker bliver man usikker på, om det man ved, vurderer og observerer er rigtigt, hvis et skema siger noget andet, skriver Anja Marschall.Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Anja Marschall
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Alle vil noget med pædagogerne – ikke mindst holde på dem i en tid, hvor en gedigen rekrutteringskrise kradser. Det gælder både i praksis og på uddannelserne.

Men hvordan kunne det gå så vidt, og hvorfor vil ingen længere være pædagog?

Pædagogisk arbejde med børn er dybt meningsfuldt, og det tror jeg, at mange pædagoger vil være enig med mig i. For man ser hver dag, at man gør en forskel i små menneskers liv, når man altså har mulighed for det. Men der er samtidig rigtig mange andre, der vil noget med pædagogerne. Og har meninger om, hvad pædagoger skal og bør i deres arbejde med børnene – og ikke altid på måder, som pædagoger kan genkende som meningsfulde.

For det pædagogiske arbejde er i dag også karakteriseret ved en stram hverdag med mangeartede opgaver, som ikke nødvendigvis knytter sig til det nære arbejde med børnene. Det viser sig blandt andet i værktøjer, der er pålagt ude- eller oppefra med formålet om at sikre, at alle børn lærer, trives og udvikler sig, som de skal.

Man kan med andre ord sige, at pædagogernes kendskab til børnene, barnets baggrund, familier, deres forhold til de andre børn skal suppleres af mere præcise værktøjer, der kan vise, hvordan barnet rigtig har det.

Når man som forsker følger de skiftende politiske dagsordener, sidder med på gulvet i vuggestuer og børnehave, og interviewer pædagoger, børn og forældre, får man øje på, at pædagogisk faglighed langt fra er en eksakt videnskab.

Pædagogisk praksis ikke lader sig tøjle. Den er vild, ustyrlig og til tider uforudsigelig

Anja Marschall

Faglighed er naturligvis bygget på viden, men den er også normativt og bygger på værdier, for hvad vi anser for et godt børneliv, hvordan vi forstår små børns behov, og dermed også hvordan vi tænker, at pædagogisk praksis kan og bør understøtte dette.

Politisk har man de seneste 20 år forsøgt at "styrke" den pædagogisk faglighed. Den øvelse har handlet om at "tøjle" pædagogikken gennem sikker viden. Vi skal vide, hvad der virker og have mere af det, der er evidens for. Og det kan man egentlig godt forstå, når man tænker på, hvor mange penge der årligt bruges på daginstitutionsfeltet.

Men humlen her er – og det, tror jeg, er ved at gå op for vores politikere – at pædagogisk praksis ikke lader sig tøjle. Den er vild, ustyrlig og til tider uforudsigelig. Den kan ikke sættes på formel, men må håndteres i sin kompleksitet.

Når vi taler med forældrene, drømmer de om pædagoger, der har blik for deres barn – ikke nødvendigvis et egoistisk blik, hvor det kun handler om deres lille Theodor, men iagttagelser som delagtiggør dem i, hvordan han deltager i daginstitutionen.

Hvordan er han sammen med de andre børn? Hvem leger han med? Hvordan går han til opgaver? Hvad fortæller han hjemmefra? Det giver forældrene ro i maven i de mange timer, hvor de ikke kan være sammen med ham. Det er trygt og godt at vide, at pædagogerne holder øje med børnene – og der er særlig trygt, hvis de også interesserer sig for, hvordan livet i familien er for barnet.

Læs også

Når vi kigger med børnene, ser de ud til at efterlyse pædagoger, der kan åbne muligheder for dem. Pædagoger, der støtter dem i deres bestræbelser på at udvide deres deltagelsesmuligheder. Børnene har behov for pædagoger, der er til stede, kan iagttage og udforske, hvad der foregår sammen med dem. Både i situationen, hvor to børn måske er ved at komme op og toppes, og på sigt, hvis et barn for eksempel er længe om at tale, slå kolbøtter, eller tage flyverdragt på.

Et sådant faglighedsarbejde kræver pædagoger, der har mulighed for at blive sammen med børnene. Pædagoger som ikke har travlt med at tale i telefoner, tage billeder, udfylde skemaer og vikariere på nabostuen under sygdom.

Når pædagogerne selv skal fortælle om denne faglighed, kan det være svært at sætte ord på. Det kan blandt andet være, fordi der er så mange, der allerede har dagsordener for faglighed på deres vegne.

Men kigger man dem over skulderen, bliver det tydeligt, at en stor del af deres faglighed er spundet ind i det, som vi kan kalde for det "pædagogisk rugbrødsarbejde" – rutinerne, hverdagen og stunderne tæt på børnene, hvor de får støttet Theodor i det, han bøvler med i hverdagen, for eksempel med at komme ind i legen med de andre børn på en måde, hvor han føler sig værdifuld og set.

Dét er pædagogisk faglighed på de høje nagler. Og det giver pædagogerne arbejdsglæde.

Derfor forstyrrer det også ganske meget, når deres faglighed bliver prædefineret, og det pædagogiske skøn sættes ud af drift af skemaer og screeninger, som skal vise om børnene udvikler sig, trives og lærer, som de skal.

Det er svært at argumentere med resultaterne af en screening, som jo ikke kan rumme den kompleksitet, der altid vil kendetegne børns liv

Anja Marschall

Som dygtig praktiker bliver man usikker på, om det man ved, vurderer og observerer er rigtigt, hvis et skema siger noget andet. Det er svært at argumentere med resultaterne af en screening, som jo ikke kan rumme den kompleksitet, der altid vil kendetegne børns liv og udvikling.

Hvis pædagogfaget – og dermed også pædagoguddannelsen – atter skal blive attraktiv, fordrer det forståelser af det pædagogiske arbejde som noget, der må knyttes til at være udforskende, nysgerrig og undersøgende. Men det kræver rum og ikke mindst tid til alt det, som pædagoger kan i nærvær med børnene, når de får mulighed for det.

Børneliv kan ikke sættes på formel og god pædagogik handler om at kunne håndtere denne usikkerhed - ikke tøjle den. Men for at det kan lade sig gøre, må vi tale meget mere om, hvordan vi som samfund kan skabe de bedste betingelser, som frigiver netop tid og manøvrerum for dette.

Den samtale kan med fordel begynde med, at politikerne lytter til pædagogerne. De ved nemlig, hvad der skal til.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anja Marschall

Ph.d., pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole
Ph.d. i psykologi

0:000:00