Debat

Byggecentre: Byggeriet mangler politisk lederskab i den grønne omstilling

DEBAT: Byggeriet har fortsat en central rolle at spille i den grønne omstilling. Vi har allerede værktøjerne og vi kender løsningerne, men der mangler politisk ledelse. Branchen kan ikke klare det af sig selv, skriver Palle Thomsen.

Byggeriet har stadig en vigtig rolle at spille i den grønne omstilling. Vi kender allerede løsningerne, men der mangler politisk lederskab, skriver Palle Thomsen.
Byggeriet har stadig en vigtig rolle at spille i den grønne omstilling. Vi kender allerede løsningerne, men der mangler politisk lederskab, skriver Palle Thomsen. Foto: Pressefoto/Danske Byggecentre
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Palle Thomsen
Direktør, Danske Byggecentre

Har Byggeriet udspillet sin rolle i kampen om den grønne omstilling? Nej, langt fra.

Selvom debatten om byggeriets rolle i den grønne omstilling i nogens øjne synes udspillet, er dette langt fra tilfældet.

Hele 39 procent af al CO2-udledning i Danmark kommer direkte eller indirekte fra byggeindustrien, og så længe det er tilfældet, spiller byggebranchen en aktiv rolle i kampen om den grønne omstilling.

Enkelte ønsker at diskutere effekten ved at energieffektivisere, men det bidrager ikke med andet end at forsinke debat og handling. 

Palle Thomsen, Direktør, Danske Byggecentre

Hvis ikke byggeriet spiller en aktiv rolle, kommer regeringen ikke i mål med 70-procents-målsætningen. Så simpelt er det.

Et spadestik dybere
Enkelte ønsker at diskutere effekten ved at energieffektivisere, men det bidrager ikke med andet end at forsinke debat og handling. For energieffektiviseringer er nødvendige, særligt når sol- og vindenergi ikke er i nærheden af at dække den samlede energiproduktion.

Energieffektiviseringer er et fornuftigt tiltag, som regeringen og støttepartierne taler varmt om, men nu er tiden kommet til, at vi går et spadestik dybere og ser på, hvilke løsninger der fungerer bedst i de forskellige dele af byggeriet.

Vi kommer ikke langt nok ved et énøjet-fokus på energieffektiviseringer. Flere løsninger skal i spil, hvis branchen skal i mål.

Foruden energieffektiviseringer skal vi i branchen kigge på den indlejrede energi i byggematerialer og øge genanvendelsen af brugte byggematerialer og dermed den cirkulære økonomi. Indlejret energi er den energi, der er brugt til udvinding, produktion, transport, byggefasen, brugsperioden samt bortskaffelsen og en eventuel genanvendelse af byggematerialet.

Heldigvis har vi i den frivillige bæredygtighedsklasse værktøjet, der samler løsningerne og kan accelerere den grønne omstilling i byggebranchen. Desværre mangler værktøjet sit brændstof, nemlig dokumentationen på byggematerialer.  

Dokumentation skal accelerere den grønne omstilling
I den frivillige bæredygtighedsklasse er livscyklusanalysen motoren i arbejdet med at reducere CO2 i byggeriet. Her er det nødvendigt med kendskab til byggematerialernes sammensætning og klimabelastning, hvis analyserne skal kunne udføres.

Dokumentation, vi desværre ikke har i dag. Derfor er der behov for dokumentation på byggematerialernes sammensætning og klimabelastning.

Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren har foreslået at indføre et CO2-regnskab for bygninger som krav i den frivillige bæredygtighedsklasse. Et CO2-regnskab vil fremskynde, at byggematerialerne bruges ordentligt og i rette mængder, og det vil samtidig reducere CO2 med 1,1 mio. ton/år.

Læs også

Men tiltaget kan kun lade sig gøre ved hjælp af livscyklusanalyse, og her skal vi igen kende til byggematerialernes sammensætning og klimabelastning.

Der er behov for, at byggematerialers indhold skal være ligeså tilgængeligt som indholdet i en liter mælk. Vi kommer ikke til at bygge bæredygtigt uden denne helt basale viden. Det vil også fremme konkurrencen blandt producenter, da de i fremtiden vil konkurrere på bæredygtighed, såfremt det bliver muligt at sammenligne.

Der mangler politisk lederskab
Byggebranchen er godt i gang med omstillingen, men vi har behov for politisk lederskab, hvis byggeriet skal omstille sig og nå den meget ambitiøse klimamålsætning. Der er ikke tid til at læne sig tilbage og håbe, at branchen kan klare alt selv. 

Vi har værktøjet og kender løsningerne. Nu mangler vi bare dokumentationen på byggematerialer, så vi kan komme i gang. Det skal ske ved at indføre et lovpligtigt krav om dokumentation på byggematerialer og et lovpligtigt krav om samlet CO2-udledning for byggerier.

Regeringen efterspurgte løsninger fra erhvervslivet og klimapartnerskabet gav dem. Nu er tiden inde til, at regeringen påtager sig sit politiske lederskab og reagere på anbefalingerne.

Dokumentation

Temadebat: Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling?

Når snakken falder på den grønne omstilling i Danmark, nævnes løsninger som flere elbiler, power-to-x og store vindmølleparker. Kun sjældent nævnes energirenoveringer og effektiviseringer af bygninger i diskussionen om løsninger på den grønne omstilling.

Har byggeriets rolle ændret sig, så der ikke længere er brug for, at byggeriet omstiller sig? Skal pengene i stedet bruges på grøn produktion og distribution, så byggeriet kan læne sig tilbage og vente på, at produktionen og distributionen bliver grøn?

Det spørger Altinget By og Bolig om i denne temadebat. 

Her er debattørerne: 

 • Heidi Bank (V), boligordfører
 • Kaare Dybvad (S), boligminister 
 • Henrik Garver, direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 • Per Heiselberg, rådsmedlem, Klimarådet
 • Egil Hulgaard (K), by-, bolig- og bygningsordfører
 • Lars Køhler, energi- og klimarådgiver, Rådet for Grøn Omstilling
 • Frank Ove Larsen, direktør, Rockwool Nordics
 • Torben Liborius, underdirektør, Dansk Industri
 • Bent Madsen, direktør, BL - Danmarks Almene Boliger
 • Signe Munk og Halime Oguz (SF), klima- og energiordfører og boligordfører
 • Kirsten Nielsen, tiltrædende formand, Konstruktørforeningen
 • Gunde Odgaard, sekretariatsleder, BAT-Kartellet
 • Camilla Damsø Pedersen, seniorkonsulent, Concito
 • Mette Qvist, direktør, Green Building Council Denmark
 • Søren Egge Rasmussen (EL), boligordfører
 • Palle Thomsen, direktør, Danske Byggecentre

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Palle Thomsen

Adm. direktør, Danske Byggecentre
m.sc. i økonomi (Handelshøjskolen, Århus, 1986)