Ny debat: Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling?

NY DEBAT: Skal energieffektiviseringer lægges på hylden, hvis vi alligevel skal fokusere på omstilling til grønne energikilder? Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling? Det spørger Altinget By og Bolig om i denne nye temadebat.

Når snakken falder på den grønne omstilling i Danmark, nævnes løsninger som flere elbiler, power-to-x og store vindmølleparker. Kun sjældent nævnes energirenoveringer og effektiviseringer af bygninger i diskussionen om løsninger på den grønne omstilling.

Derfor spørger vi på Altinget By og Bolig, om byggeriet har tabt kampen om den grønne omstilling?

Det Internationale Energiagentur (IEA) har nemlig fastslået, at energieffektiviseringer skal udgøre 44 procent af den samlede globale CO2-reduktion, hvis målene fra Paris-aftalen skal nås i 2040.

Login