Udlejningsfirma: Boligmarkedet har brug for færre regler

DEBAT: Vælger man at begrænse udlejning af boliger uden bopælspligt, vil det føre til en mindre effektiv udnyttelse af det samlede boligareal og give et øget pres på et i forvejen presset københavnsk boligmarked, skriver Christian Eriksen fra Key Butler.

Af Christian Eriksen
Medejer af Key Butler

Massiv debat om den deleøkonomiske platform ”Airbnb” har fulgt i kølvandet på det politiske oplæg, der er blevet kendt som ”Airbnb-loven”.

Som argumenter imod Airbnb høres ofte, at det fører til stigende boligpriser og dermed presser familier ud af byen. Ofte tales der ligeledes om, at det vil skabe spøgelsesområder, hvor der kun eller hovedsageligt bor turister.

Som medejer af Danmarks største korttidsudlejningsfirma, Key Butler, må jeg erklære mig uenig heri – fordi jeg ved præcis, hvor meget godt Airbnb bringer med sig, og hvor mange helt almindelige familier, der udlejer deres boliger.

En fleksibel boligmasse
En effektiv udnyttelse af boligmassen er godt for alle – privatudlejeren selv, kommunen samt det nære lokalmiljø. Det skaber en pulserende by og sørger for, at boliger ikke står tomme i en stadigt mere globaliseret verden.

For mange familier er udlejning igennem Airbnb det, der gør, at de har mulighed for at bo i byen. For hvorfor ikke leje sin bolig ud i perioder, hvor man ikke selv benytter den? Og hvorfor skulle der være noget galt i at udleje sin bolig over sommeren, mens man selv rykker teltpælene op og flytter i kolonihavehus?

Det er luksuriøst at bo centralt i København – og det er både naturligt og godt at dele sin bolig med andre verdensborgere.

For en by som København, hvor der er store sæsonudsving i antallet af tilrejsende turister, og hvor samtlige hoteller flere gange hver sommer må melde alt udsolgt, giver det en enorm fleksibilitet og et godt supplement, at private mennesker står klar til at udvide kapaciteten i de tilfælde, hvor der er kapacitetsbegrænsninger.

Det giver en effektiv udnyttelse af København og sørger for, at København kan modtage flere turister og blive en stadigt mere populær destination i det store udland.

Alle skal betale skat
Der er mange gode elementer i ”Airbnb-loven”, og det er meget positivt, hvis det største argument mod Airbnb en gang for alle kan blive manet til jorden: manglende skattebetaling.

For selvfølgelig skal alle betale deres skat, og det er positivt, hvis der findes en effektiv løsning herpå.

I udformningen af den nye lov er det imidlertid vigtigt at have øje for de mange positive effekter, som Airbnb bringer med sig. Herudover bliver det vitalt, at der skelnes til de forskellige boligtyper.

Boliger uden bopælspligt, som udgør cirka 2,1 procent af den samlede boligmasse i København, mister deres status første gang, de bebos som helårsbeboelse – og bopælspligten vil gælde for alle fremtidige ejere.

Disse boliger bliver derfor ofte kun benyttet sporadisk af ejeren og vil ofte stå tomme store dele af året.

Ejerne er ofte udenlandsdanskere eller danskere, der bor i andre egne af Danmark. For netop denne gruppe giver korttidsudlejning utrolig god mening – for hvorfor lade sin bolig stå tom, hvis man alternativt kan give husly til turister, der ikke ønsker sig gemt væk i et mikroskopisk værelse bag en gabende kedelig hotelfacade?

Behov for mindre regulering
Vælger man at begrænse udlejning af boliger uden bopælspligt, vil det grangiveligt føre til en mindre effektiv udnyttelse af det samlede boligareal og dermed give et øget pres på et, i forvejen presset, københavnsk boligmarked.

Det vel nok mest gennemregulerede boligmarked i verden har ikke brug for mere regulering – det har brug for mindre.

Hvis man ønsker at gøre noget godt for de mennesker, der ønsker en overkommelig husleje her i vores dejlige hovedstad, bør man starte med at afskaffe den såkaldte 95 kvadratmeter-regel, som dikterer, at 75 procent af lejlighederne i nybyggeri i gennemsnit skal være 95 kvadratmeter.

En lov, som blev født af københavnske politikere med det direkte formål at udelukke folk med lavere indtægter fra at bosætte sig i byen.

At private mennesker udlejer deres boliger i stedet for at lade dem stå tomme, har en lang række positivt afledte effekter.

Det modvirker skabelsen af spøgelseskvarterer uden liv og skaber samtidigt en stor skattepligtig indtægtskilde for ejeren.

Det tiltrækker flere turister og giver dermed liv til forretningslivet – både på lokalt og nationalt plan.

Forrige artikel Teglværksdirektør maner til ro: Vi har masser af mursten Teglværksdirektør maner til ro: Vi har masser af mursten Næste artikel Overborgmester: Vi skal både kunne regulere og kontrollere Airbnb Overborgmester: Vi skal både kunne regulere og kontrollere Airbnb
Fem store opgaver venter på Dybvads nye skrivebord

Fem store opgaver venter på Dybvads nye skrivebord

FORFREMMELSE: Som ny indenrigs- og boligminister skal Kaare Dybvad favne både den kommunale økonomi og rammerne for det levede liv. Med et kommunalvalg i sigte er der grobund for værdiorienteret substanspolitik.