Overborgmester: Vi skal både kunne regulere og kontrollere Airbnb

DEBAT: Socialdemokratiet i København vil stille forslag om, at vi får undersøgt, om København kan tilslutte sig det europæiske storbynetværk, som er gået sammen om at forsvare byernes boliger mod Airbnb og lignende udlejningsplatforme, skriver Frank Jensen.

Af Frank Jensen (S)
Overborgmester, København

I København har vi gennem flere år presset på for et loft over antal dage, man kan leje sin bolig ud gennem Airbnb. Derfor var jeg glad, da regeringen i foråret landede en politisk aftale, der giver kommunerne mulighed for at sætte et loft over udlejningsdage – og samtidig strammer op på skatteindbetalingen.

Det lykkedes mine partifæller på Christiansborg at få forhandlet sig frem til et loft på 70 udlejningsdage om året i stedet for de 90 dage, som regeringen i første omgang spillede ud med. Nu venter vi på, at aftalens indhold bliver juridisk bindende gennem ny lovgivning.

Aftalen vil være med til at sikre, at Københavns boliger ikke ender som rene hoteller. Gode københavnerboliger skal være til for københavnerne – ikke lyssky hoteldrift, der kan gøre livet surt og utrygt for nærmeste naboer. Vi kan se, at Airbnb, der i virkeligheden fungerer som hoteldrift, skaber alvorlige gener for de lokale i flere af Europas store turistbyer og ender med at ødelægge hele boligkvarterer.

Airbnb er en god mulighed for at tjene lidt ekstra, når man selv er på ferie. Men som by skal vi selvfølgelig have mulighed for at regulere og kontrollere det vildtvoksende udlejningsmarked. Ellers risikerer vi, at det store omfang af udlejninger reelt tager værelser og boliger helt ud af Københavns boligmarked. Det kan i sidste ende presse boligpriserne yderligere i vejret og gøre det endnu sværere for studerende og mennesker med en helt almindelig indkomst at leje eller købe en bolig.

Liberal Alliances folketingskandidat, Danny Malkowski, er på afveje, når han mener, at Airbnb er med til at løse boligmanglen i København. Det er lige omvendt. Hvis Airbnb får frit løb, risikerer hele boliger at forsvinde til lyssky hoteldrift. Derfor har vi brug for et loft over udlejningsdage – et loft, som vi også skal have mulighed for at kontrollere.

Det er dog stadig uklart, om regeringens aftale med Airbnb er i hus, når det gælder kommunernes mulighed for at kontrollere om udlejningsreglerne overholdes.

Den konkrete skatteaftale mellem regeringen og Airbnb blev indgået kort efter, at det politiske forlig faldt på plads på Christiansborg. Her blev det omtalt, at Airbnb fremover skal dele udlejningsoplysninger med de danske skattemyndigheder. Men det fremgik ikke, om Airbnb også bliver forpligtet til at dele oplysninger med kommunerne om for eksempel lejeindtægter og antal udlejningsdage for den enkelte bolig.

Derfor har vi spurgt de ansvarlige ministerier, hvor langt de er i at sikre kommunernes kontrolmuligheder, når det gælder kortidsudlejning. Svaret er, at der er et lovforslag på vej. Det venter vi nu spændt på at se indholdet af.

Hvis vi som kommunal kontrolmyndighed ikke får reel mulighed for at tjekke, hvor mange dage en bolig er lejet ud, kan vi ikke komme efter de steder, hvor vi har mistanke om, at reglerne bliver brudt, og hvor beboerne i lejlighederne over, under eller ved siden af føler sig generet af en alt for hyppig udlejning.  

I Amsterdam har Airbnb indgået en aftale i 2016, hvor Airbnb blandt andet forpligter sig til at dele data og fjerne de udlejningsannoncer, hvor der viser sig at være ulovlig kortidsudlejning. Sådan en aftale ser vi også meget gerne i København.

Hvis det viser sig, at regeringen ikke formår at sikre en god Airbnb-aftale for kommunerne, så giver det god mening at afsøge andre alliancer. Derfor vil Socialdemokratiet i København stille forslag om, at vi får undersøgt, om København med fordel kunne tilslutte sig det europæiske storbynetværk, som er gået sammen om at forsvare byernes boliger mod Airbnb og lignende udlejningsplatforme.

Som byer er vi underlagt forskellige vilkår og lovgivning på boligområdet. Nogle byer oplever at blive begravet i sagsanlæg, når de indfører regler, der skal regulere og kontrollere korttidsudlejningen. Deres bekymring er derfor, at deres nationale domstol eller EU-Domstolen med tiden vil underkende de forbud og regulerings-tiltag, de indfører.

I Danmark er vi et godt stykke hjulpet af forårets aftale og den gældende regulering af vores boligmarked, vigtigst kravet om bopælspligt. Men vi mangler klare svar på, om Airbnb bliver forpligtet til at hjælpe kommunerne med at håndhæve reglerne for kortidsudlejning, så vi kan sikre kontrol af det vildtvoksende udlejningsmarked.

Forrige artikel Udlejningsfirma: Boligmarkedet har brug for færre regler Udlejningsfirma: Boligmarkedet har brug for færre regler Næste artikel Debat: Bookingplatformene understøtter danske hotellers vækst Debat: Bookingplatformene understøtter danske hotellers vækst