Overborgmester: Vi skal både kunne regulere og kontrollere Airbnb

DEBAT: Socialdemokratiet i København vil stille forslag om, at vi får undersøgt, om København kan tilslutte sig det europæiske storbynetværk, som er gået sammen om at forsvare byernes boliger mod Airbnb og lignende udlejningsplatforme, skriver Frank Jensen.

Af Frank Jensen (S)
Overborgmester, København

I København har vi gennem flere år presset på for et loft over antal dage, man kan leje sin bolig ud gennem Airbnb. Derfor var jeg glad, da regeringen i foråret landede en politisk aftale, der giver kommunerne mulighed for at sætte et loft over udlejningsdage – og samtidig strammer op på skatteindbetalingen.

Det lykkedes mine partifæller på Christiansborg at få forhandlet sig frem til et loft på 70 udlejningsdage om året i stedet for de 90 dage, som regeringen i første omgang spillede ud med. Nu venter vi på, at aftalens indhold bliver juridisk bindende gennem ny lovgivning.

Aftalen vil være med til at sikre, at Københavns boliger ikke ender som rene hoteller. Gode københavnerboliger skal være til for københavnerne – ikke lyssky hoteldrift, der kan gøre livet surt og utrygt for nærmeste naboer. Vi kan se, at Airbnb, der i virkeligheden fungerer som hoteldrift, skaber alvorlige gener for de lokale i flere af Europas store turistbyer og ender med at ødelægge hele boligkvarterer.

Airbnb er en god mulighed for at tjene lidt ekstra, når man selv er på ferie. Men som by skal vi selvfølgelig have mulighed for at regulere og kontrollere det vildtvoksende udlejningsmarked. Ellers risikerer vi, at det store omfang af udlejninger reelt tager værelser og boliger helt ud af Københavns boligmarked. Det kan i sidste ende presse boligpriserne yderligere i vejret og gøre det endnu sværere for studerende og mennesker med en helt almindelig indkomst at leje eller købe en bolig.

Liberal Alliances folketingskandidat, Danny Malkowski, er på afveje, når han mener, at Airbnb er med til at løse boligmanglen i København. Det er lige omvendt. Hvis Airbnb får frit løb, risikerer hele boliger at forsvinde til lyssky hoteldrift. Derfor har vi brug for et loft over udlejningsdage – et loft, som vi også skal have mulighed for at kontrollere.

Det er dog stadig uklart, om regeringens aftale med Airbnb er i hus, når det gælder kommunernes mulighed for at kontrollere om udlejningsreglerne overholdes.

Den konkrete skatteaftale mellem regeringen og Airbnb blev indgået kort efter, at det politiske forlig faldt på plads på Christiansborg. Her blev det omtalt, at Airbnb fremover skal dele udlejningsoplysninger med de danske skattemyndigheder. Men det fremgik ikke, om Airbnb også bliver forpligtet til at dele oplysninger med kommunerne om for eksempel lejeindtægter og antal udlejningsdage for den enkelte bolig.

Derfor har vi spurgt de ansvarlige ministerier, hvor langt de er i at sikre kommunernes kontrolmuligheder, når det gælder kortidsudlejning. Svaret er, at der er et lovforslag på vej. Det venter vi nu spændt på at se indholdet af.

Hvis vi som kommunal kontrolmyndighed ikke får reel mulighed for at tjekke, hvor mange dage en bolig er lejet ud, kan vi ikke komme efter de steder, hvor vi har mistanke om, at reglerne bliver brudt, og hvor beboerne i lejlighederne over, under eller ved siden af føler sig generet af en alt for hyppig udlejning.  

I Amsterdam har Airbnb indgået en aftale i 2016, hvor Airbnb blandt andet forpligter sig til at dele data og fjerne de udlejningsannoncer, hvor der viser sig at være ulovlig kortidsudlejning. Sådan en aftale ser vi også meget gerne i København.

Hvis det viser sig, at regeringen ikke formår at sikre en god Airbnb-aftale for kommunerne, så giver det god mening at afsøge andre alliancer. Derfor vil Socialdemokratiet i København stille forslag om, at vi får undersøgt, om København med fordel kunne tilslutte sig det europæiske storbynetværk, som er gået sammen om at forsvare byernes boliger mod Airbnb og lignende udlejningsplatforme.

Som byer er vi underlagt forskellige vilkår og lovgivning på boligområdet. Nogle byer oplever at blive begravet i sagsanlæg, når de indfører regler, der skal regulere og kontrollere korttidsudlejningen. Deres bekymring er derfor, at deres nationale domstol eller EU-Domstolen med tiden vil underkende de forbud og regulerings-tiltag, de indfører.

I Danmark er vi et godt stykke hjulpet af forårets aftale og den gældende regulering af vores boligmarked, vigtigst kravet om bopælspligt. Men vi mangler klare svar på, om Airbnb bliver forpligtet til at hjælpe kommunerne med at håndhæve reglerne for kortidsudlejning, så vi kan sikre kontrol af det vildtvoksende udlejningsmarked.

Forrige artikel SF: Airbnb skal betale skat ligesom alle andre SF: Airbnb skal betale skat ligesom alle andre Næste artikel Debat: Bookingplatformene understøtter danske hotellers vækst Debat: Bookingplatformene understøtter danske hotellers vækst
 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Egoøkonomien er en forbandelse.

  Dele- platformsøkonomien afspejler en syg og egoistisk tankegang der går ud på, at man ikke vil betale en fair pris for noget som helst eller man vil lave smarte forretninger ved, så at sige, at snyde på vægten. Man vil ikke bidrage til at andre mennesker kan have et job de kan leve af. Den langsigtede konsekvens af denne tilstand vil blive, at vi får masser af arbejdsløse på offentlig forsørgelse.

 • Anmeld

  Marcus S · sælger

  Kære Frank

  Er det ikke bedre at lade københavnerne beholde flere af deres egne penge selv, så de ikke behøver at udleje deres bolig ? og kan du udelukke, at værternes "indtægt", ikke bliver brugt i København så man oplever en manglende ekstraomsætning i byens erhverv (og deraf mindre skatteindtægter) ?

  Måske det nemmeste, bedste og billigste ville være at sætte markedet frit så turisternes penge ville gå ubeskåret til byens erhverv og derved bidrage til mindre arbejdsløshed, mindre udgifter til overførselsindkomst og flere skatteindtægter ? Så har i på lang sigt også råd til Formel 1, større bidrag til privates haver i KBH og mere renovering af dine ansattes hjem.

  Det udføres nemmest ved at tage hele bogen med AIRBNB reguleringer og tænde op i brændeovnen,... når nej... det får man vidst også ballade for.... det ville være bedre uden alle de reguleringer...

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Deleøkonomi er fornuftig blandt fattige..!

  Man ikke rigere. Kan airbnp reguleres i et fælles EU samarbejde så kun fattigere har adgang? Burde være fuldt ud muligt?! Samme med andre platforme her?

  Det skal også prisreguleres så de dyrer boligere på markedet, tages ud af de korrupte borgerlige boligspekulanter!
  Altså skal kun konkurere med hostellerne.


  Ellers fint indlæg!

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Marcus S

  Økonomien skal reguleres mere. De rige skal betale højere skatter. De fleste der arbejder i serviceindustrien inden for turisme, er nu fremmede EU borgere, asiater mv. mestendels. Disse snyder så det basker. Og arbejder tit fuldstændigt ulovligt.

  Markedet kan ikke sættes frit, da dette betyder endnu mere snyd og korruption. Så som Frank skriver skal der nye og strammere regler til. Mere regulering med pengene mv.

 • Anmeld

  Marcus S

  Lisbeth Sørensen

  Din påstand om snyd så det basker, skal bakkes op af en ide om hvor de"sorte" penge ender... Jeg er helt enig med dig i, at mange flere penge end de fancy økonomer regner med, aldrig ser stats- og kommunekassen... men tror du ikke de fleste bliver brugt i københavn alligevel, fx til en ny cykel, flybiletter med SAS, renovering af lejligheden mm... Så på den måde "skader" de penge jo ikke økonomien i københavn. De hjælper blot uden at "Frank and the gang" har mulighed for at tage en stor del til sig selv og de rige.... og der bliver jo brugt rigtig mange penge på de rige i KBH - så mon ikke der er andre initiativer end AIRBNB der er er vigtigt for KBHs mindre bemidlede ?

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Marcus S

  Du har naturligvis en pointe.

  Som i det snarlige kontantløse system kun kommer til at gavne top 1% skattesnydere, og ikke personen der ordner Fru. hansens have for 300 kr. Selvom de godt nok tagere 500 kr. blot for at klippe en hæk i kolonihaverne fra samme. 1 time max.

  Pointen var at alle de fremmede ikke gavner i længden..

  Og mht airbnp .. Har du læst artiklen overhovedet?

  Der er nu spekulation i ejendomme for at udleje til turister. Og dette betyder lokalbefolkningen som normale ikke har råd til at bo i kbh.

  Nej tak. Danskere før turister, borgerlige boligspekulanter..

 • Anmeld

  Marcus S

  Lisbeth Sørensen

  For hver regulering får nogle mindre velvilje til at betale nogen form for skat overhovedet.
  Det gælder også AirBnb, som vidst i øvrigt er et glimrende værktøj til at oplyse hvem der modtager hvad og helt forhindre sort arbejde, og hvis du selv og Frank mener det er airbnb spekulanter der driver ejendomspriserne op i københavn, tror jeg i skal fremlægge belæg herfor. Jeg mener nu lånevilkår i banken og formueforøgende omstændigheder (aktier der stiger mm) er hovedårsag til din og Franks bekymring. Så jeg så da hellere i talte for at sænke afgifter og skat for de laveste arbejdende indkomster så også de kunne mærke bankens velvillighed og se deres formuer blomstrer som "de rige" gør. stigende priser er jo som regel tegn på mere rigdom, såfremt de betalende har råd..

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Marcus. Rent vrøvl!

  MM. man som George Orwell ønsket indfører en max forskel mellem rigeste og fattigste borgere, på 1-10.

  Belæg er ikke nødvendigt, da allerede bevist via Danskere der opkøber boligere i top 1% , og få normale længere har råd til at købe der.

  Vi må også se at fjerne udenlandsdanskere med boligere i kbh, som ikke bruger dem. Eller blot udlejer dem. Via konfiskering hvis nødvendigt og mange boligere.

  Såvel som oplyse udenlandske tilflyttere om max lejeregler i DK. De fleste overbetaler. Og ikke velkendte med lejelove i DK mht max pris mv. (da i udlandet er udlejemarkedet helt frit alle steder, og psykopaten bestemmer!) .