DF: Flere kvinder i byggeriet kræver en generel holdningsændring

DEBAT: På den korte bane skal vi løse de praktiske problemer, der afholder kvinder for at søge mod byggebranchen. Men på lang sigt kræver det en holdningsændring, og her spiller forældre og folkeskolen en vigtig rolle, skriver Karina Adsbøl.

Af Karina Adsbøl (DF)
Ligestillingsordfører

I Danmark er vi stolte af at have en høj grad af ligestilling, hvor mænd og kvinder er lige meget værd. Det må vi ikke tage for givet, for det er tankevækkende, hvor langt ligestillingen mellem kønnene er nået på blot få årtier.

Ser vi tilbage til 1950’erne var danske kvinders erhvervsfrekvens den laveste i hele det 20. århundrede, og ved udgangen af årtiet var tre ud af fire af alle gifte kvinder registreret som husmødre.

I disse år var det normal procedure, at så snart man fik mand og børn, kunne man melde sig ud af arbejdsmarkedet.

I dag er beskæftigelsesfrekvensen for mænd og kvinder næsten på samme niveau, og familie og børn er ikke længere en hindring for at skabe sig en karriere, hvis kvinden selv ønsker det. Heldigvis. Men der er fortsat en skæv kønsfordeling, når man dykker ned i tallene for de forskellige brancher. Det kan der være flere årsager til, men løsningen er ikke kønskvotering. 

Løs de praktiske problemer
Særligt i bygge- og anlægsbranchen kæmper man med at rekruttere kvinder, og de seneste tal viser, at blot 9 procent af de ansatte i byggebranchen i Danmark er kvinder. Dermed er branchen én af de kønsmæssigt skæveste, der findes herhjemme.

Samtidig er det et erhverv i stor vækst, og derfor er det afgørende, at man får oplyst om de muligheder, der er i branchen for kvinder, så flere kvinder også vil finde det spændende og attraktivt. 

For at vende udviklingen, mener jeg som ligestillingsordfører, at man i første omgang bør løse eventuelle praktiske problemer, der afholder kvinderne fra at søge ind i bygge- og anlægsbranchen. Det kunne være manglen på badeforhold og omklædningsfaciliteter.

Her skal der sikres klare aftaler, så kvinderne ikke er nødsaget til at dele bruser med deres mandlige kolleger. Ligeså skal man udbrede kendskabet til tekniske hjælpemidler, så kvinderne ved, at fysikken ikke står i vejen for en karriere på en byggeplads.

Brug for holdningsændring
Men på den lange bane skal man arbejde for en generel holdningsændring i befolkningen, så flere kvinder får lyst til at uddanne sig indenfor området. Allerede i en tidlig alder gør børn sig tanker om, hvad de vil arbejde med, når de bliver voksne.

Derfor bør man i højere grad introducere folkeskoleelever for bygge- og anlægsbranchen gennem erhvervsbesøg og praksisfaglige projekter i undervisningen, så man vækker en interesse for området blandt drenge og piger.

I disse år forsøger erhvervsskolerne at rekruttere flere elever, så man kan følge med efterspørgslen på faglært arbejdskraft. Her bør man også arbejde intensivt på en mere ligelig kønsfordeling mellem eleverne, da dobbelt så mange drenge som piger går i erhvervsskoleklasserne.

Det er en stor hæmsko for bygge- og anlægsbranchen, hvis piger generelt søger udenom erhvervsuddannelserne.

Forældre har en vigtig opgave
Selvom vi fra politisk side arbejder for at få unge kvinder ud på erhvervsskolerne, og bygge- og anlægsbranchen investerer i reklamekampagner og rekrutterer kvindelige ambassadører, så ved vi, at 51 procent af de unge bliver inspireret af deres forældre, når de skal vælge uddannelse.

I en tid, hvor der i høj grad er mangel på faglært arbejdskraft, har forældrene en vigtig opgave i at inspirere børnene til at vælge en erhvervsuddannelse. Hvis man i hjemmet taler gymnasierne op og erhvervsuddannelserne ned, så kan vi ikke vende udviklingen.

Flere kvinder i bygge- og anlægsbranchen er en investering i fremtidens arbejdsmarked, og her kan rollemodeller være med til at vise vejen. 

Forrige artikel BL: Europæisk genopretningsplan kan skabe et dansk eksporteventyr BL: Europæisk genopretningsplan kan skabe et dansk eksporteventyr Næste artikel Partnerskab: Regeringens boligudspil dækker ikke det reelle renoveringsbehov Partnerskab: Regeringens boligudspil dækker ikke det reelle renoveringsbehov