Erhvervsskoleelever: Rollemodeller kan udfordre kønsstereotyper i byggeriet

DEBAT: Det er vigtigt, at elever vælger uddannelse efter interesse og ikke på baggrund af køn. Det kræver rollermodeller og en divers eksponering af fagene. Skoler og virksomheder skal tage ansvar i kampen for kønslighed i byggebranchen, skriver Anton Bay Hansen.

Af Anton Bay Hansen
Formand, Erhvervsskolernes ElevOrganisation

Det er vigtigt, at alle føler sig respekteret på skolen, i klasselokalet og på arbejdspladsen. Vi hører desværre oplevelser fra elever, som har svært ved at blive inkluderet på uddannelserne.

Det er derfor vigtigt, at kvinder, som vælger uddannelser inden for de stereotype mandefag, ikke føler sig fremmedgjorte af skurvognsjargon eller af irrationelle fordomme.

Det er skolens og virksomhedernes ansvar at skabe et åbent og mangfoldigt undervisnings- og arbejdsmiljø. Uddannelsesledere, direktører og virksomhedsledere har derfor en vigtig opgave i at ændre de kulturer, som er med til at ekskludere kvinder og andre minoriteter på uddannelserne.

Kulturer skal genovervejes
Vi elever ved godt, hvad det vil sige, at være et rummeligt og empatisk menneske. Vi ved godt, at vi skal tale ordentligt til hinanden, og alle elever er også enige i, at der skal være plads til alle.

Men kulturer skal fra tid til anden genovervejes i forhold til, hvorvidt de er inkluderende eller ekskluderende.

Derfor er det vigtigt, at skolerne i begyndelsen og undervejs får os elever til at overveje, hvad det vil sige at være en god kollega, så alle elever og fremtidige kollegaer inkluderes i fællesskabet.

Fra rollemodeller til normen
Jeg tror at en af grundene til, at kvinder kategorisk fravælger byggebranchen, er de fordomme og stereotypiseringer, som enkelte fag er behæftet med. Fordomme er med til at frembringe forkerte billeder af forskellige uddannelsers muligheder og potentialer.

For jo, en kvinde kan godt blive en god murer og en mand kan godt blive en god SOSU-assistent.

Hos Erhvervsskolernes ElevOrganisation har vi gode erfaringer med rollemodeller. Unge lærlinge og elever fra erhvervsuddannelserne, som brænder for deres fag, og med stor passion kan fortælle udskolingselever fra 7.-10. klasse, hvorfor de er blevet tømrer, industrioperatører eller smed.

Rollemodeller er en måde at udfordre elevernes uddannelsesvalg og skubbe til de fordomme, som er behæftet uddannelserne. For det skal ikke være modigt at tage den uddannelsesvej, som interesserer dig mest. Det skal være normen. Rollemodellerne er en af løsningerne til at nå dertil.

Praktikpladser til alle
Lærer- og praktikpladser er en essentiel del af det at tage en erhvervsuddannelse. Det er vigtigt, at man kan få lov til at afprøve teorien fra skolen i praksis på virksomheden.

For at flere – kvinder som mænd – vælger at tage en erhvervsuddannelse, er det essentielt at løse praktikpladsproblematikken.

Det er ikke attraktivt at vælge en uddannelse behæftet med usikkerhed om, hvorvidt eleven kan færdiggøre uddannelsen. De usikre arbejdsforhold gør erhvervsuddannelserne utiltalende for mulige faglærte i fremtiden.

Ansæt flere lærlinge og elever i virksomhederne. Ansæt gerne mangfoldigt og ansæt flere kvinder. På den måde får vi ændret kulturen, og vi får forhåbentligt flere kvindelige og mandlige rollemodeller i byggebranchen i fremtiden. Til gavn for os alle.

Forrige artikel Byplanarkitekt: København skal investere i flere grønne friarealer Byplanarkitekt: København skal investere i flere grønne friarealer Næste artikel Direktør: Flere kvinder i byggebranchen giver ikke nødvendigvis diversitet Direktør: Flere kvinder i byggebranchen giver ikke nødvendigvis diversitet