Venstre: Sådan skaber vi et mere balanceret Danmark

DEBAT: Boligområdet spiller en stor rolle i at skabe et Danmark i bedre balance. For at nå målet skal vi blandt andet komme parallelsamfund til livs og sikre, at hele landet er attraktivt at bo i, skriver Carsten Kissmeyer (V).

Af Carsten Kissmeyer (V)
MF, boligordfører

Da Venstre gik til valg i 2015, skete det med et ønske om at skabe et Danmark i bedre balance. Vi vil sikre et Danmark, der hænger sammen, og hvor udvikling og bosætning sker i hele landet.

Derfor har vi gennemført en lang række initiativer, der understøtter udvikling og bosætning. Så danskerne har både lyst til og mulighed for at bosætte sig i alle dele af landet.

For det kommer ikke af sig selv – et Danmark i balance. Det kræver politiske valg.

Et Danmark uden parallelsamfund
En af de store udfordringer er, at vi har boligområder, som er afkoblet fra det omkringliggende samfund. Hvor en stor del ikke er i arbejde, men parkeret på offentlig forsørgelse. Og hvor dansk er et fremmedsprog.

Derfor har vi gennemført en parallelsamfundsstrategi. Nu stiller vi blandt andet krav om, at de hårdeste ghettoområder får nedbragt andelen af almene familieboliger.

Og vi siger, at er man på kontanthjælp, så skal man ikke have mulighed for at flytte ind i de hårdeste ghettoområder.

Det gør vi, fordi vi mener, det er nødvendigt. For vi er nødt til at få styringen over, hvem der flytter ind i kvarterer med mange sociale problemer, hvis vi skal ghettoerne til livs.

Det vil være naivt at tro, at vi dermed har løst opgaven. Vi skal sikre, at man lokalt får ført opgaven til dørs. Så vi senest i 2030 ingen ghettoer har.

Derfor vil vi også efter et valg følge udviklingen i de udsatte boligområder. Så vi sikrer, at vi får en mere blandet beboer- og boligsammensætning i hele landet. 

Bosætning i alle dele af landet
En anden udfordring er at sikre, at danskerne har både lyst til og mulighed for at bosætte sig i hele landet.

For selvom vi har et dejligt land, kan det være en udfordring at tiltrække borgere til områder, hvor der er længere mellem arbejdspladserne, og hvor det ikke er helt nemt at opnå et realkreditlån.

Derfor skal vi sikre et velfungerende boligmarked, hvor realkreditinstitutterne ikke er bange for at låne ud. I både land og by.

Vi har allerede gennemført initiativer, der skal sikre bedre lånemuligheder i yderområderne. Den såkaldte seksmånedersregel er afskaffet, ligesom vejledningen om rådighedsbeløb er blevet justeret.

Mit håb – og forventning – er, at det kan bidrage til, at vi får tiltrukket flere borgere til de mange dejlige steder, vores land har at byde på, som måske i dag har sværere ved at tiltrække nye borgere. Også det arbejde skal vi følge nøje.

Hovedstaden stadig en prioritet
Og mens vi sikrer bedre muligheder for bosætning i vores landdistrikter, skal vi også sikre, at det er attraktivt at bo og arbejde i vores hovedstad i fremtiden. For vi ved, at frem mod 2030 forventes der at bo 200.000 flere borgere i hovedstadsområdet.

Hvis vi skal sikre, at hovedstadsområdet også i fremtiden er en hovedstad for hele Danmark – og for alle danskere – er vi nødt til at sikre, at vi får etableret flere boliger i hovedstaden.

Regeringen har derfor fremlagt et hovedstadsudspil, der skal bidrage til, at hovedstaden får plads til flere borgere.

Vi vil etablere en ny bydel, vi vil ændre Fingerplanen, så kommunerne får bedre rammer for byudvikling, og vi vil se på, hvordan vi sikrer flere studieboliger – så unge studerende også fremover har mulighed for at bo og studere i hovedstadsområdet.

Kampen fortsætter efter valget
Venstre vil også efter et valg arbejde for et Danmark i balance. Hvor danskerne har mulighed for at bosætte sig i alle dele af landet. Og hvor udvikling og vækst sker i både vores landdistrikter og i vores byer. 

Og vi fortsætter kampen for at nedbryde de parallelsamfund, vi ser. Så vi får ét sammenhængende Danmark uden parallelsamfund.

Forrige artikel Dansk Byggeri: Det skal være attraktivt at bo i hele landet Dansk Byggeri: Det skal være attraktivt at bo i hele landet Næste artikel Arkitekt: Skal København fremover bestå af monotone øer? Arkitekt: Skal København fremover bestå af monotone øer?