Realdania: Lad os bygge os ud af ensomhed

DEBAT: Mange ældre er i dag ensomme, men det kan løses ved at bygge bofællesskaber for seniorer. Det afspejler en generel efterspørgsel på nye boligformer, skriver Nina Kovsted Helk fra Realdania. 

Af Nina Kovsted Helk
Filantropidirektør, Foreningen Realdania

Boligen har stor betydning for vores livskvalitet. Den er rammen om vores liv og hverdag, den giver os identitet og forankring.

Det gælder, uanset om vi bor i byen eller på landet. 

Boligen har betydning for livskvaliteten
Boligens betydning kan tydeligt aflæses i den nye undersøgelse Danskerne i det byggede miljø, der afdækker hverdagslivet i og omkring boligen.

Undersøgelsen, som Realdania og Bolius offentliggjorde kort før nytår, fokuserer på de fysiske rammer, der omgiver os, men også på de menneskelige relationer, som udspringer af boligen og det sted, vi bor.

Tryghed. Godt naboskab. Fornemmelsen af fællesskab.

Seks ud af ti danskere angiver i undersøgelsen, at boligen i høj eller i meget høj grad har betydning for deres oplevede livskvalitet. 

Det er med andre ord vigtigt for os, hvordan og med hvem vi bor.

Samtidig ved vi, at nogle boliger står i op mod 100 år. Fremtidens bolig bygger vi nu, og det er derfor, vi skal træffe kloge valg.

Viden baner vejen for nye boformer 
Mange mennesker lever på en anden måde end den, vi bygger mest til i øjeblikket.

Samfundet er præget af demografiske ændringer, og paletten af familietyper er udvidet betragteligt i de senere år.

Der er flere delebørn, regnbuebørn og mennesker, som bor alene – selvvalgt eller ej. Mange vil bo i byen, og ældre lever længere.

Der er brug for boliger, som tager højde for vidt forskellige livssituationer, behov og mere åbenhed over for co-living. 

Har vi et udbud af boliger, der svarer til de behov, vi reelt har? Og er det de ’rigtige’ boliger, der bygges i stort antal i og omkring de store byer i disse år?

Det er et område, vi i Realdania undersøger i øjeblikket. Som filantropisk forening i det byggede miljø vil vi gerne være med til at kvalificere en faglig debat og dermed bidrage til gode beslutninger.

Kan vi ved at tilvejebringe mere viden være med til at pege på, hvordan vi kan skabe mere mangfoldighed på boligområdet?

I samarbejde med andre aktører vil vi gerne være med til at fremme mere varierede – og fællesskabsbaserede – boligtyper.

Rum og fællesskab for ældre 
Ensomhed er eksempelvis et stort samfundsproblem, der i dag påvirker omkring 100.000 ældre.

Et samfundsproblem, som Realdania, sammen med en række pensionsselskaber og almene boligorganisationer, har adresseret ved at forsøge at kickstarte byggeriet af flere bofællesskaber for seniorer.

Vi ved nemlig fra undersøgelser, at seniorer, der bor sammen, oplever stærkere naborelationer, større tryghed og dermed højere livskvalitet. Samtidig er boformen mere bæredygtig, da flere mennesker bor på mindre plads. 

På nuværende tidspunkt har vi bidraget til syv seniorbofællesskaber rundt om i landet, og det første i Valby står færdigt til marts. Vores bidrag til udviklingen af moderne seniorbofællesskaber er et meget godt eksempel på, hvordan vi gerne vil arbejde.

One size doesn't fit all 
Vi kan være med til at udvikle noget, der kan inspirere andre. Vi bidrager med viden, økonomi og faglighed til udviklingsfasen og til fællesarealerne.

Og måske vigtigst: Vi samarbejder med de aktører, der årligt investerer milliarder i boliger i Danmark med det mål at opnå den størst mulige effekt. Det er nemlig overvejende de aktører, der bygger fremtidens boliger. Til både unge, ældre og dem midt imellem.

De nye seniorbofællesskaber er et eksempel på, at der er efterspørgsel på nye måder at bo på.

80.000 seniorer har i en undersøgelse angivet, at de overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste fem år. 

Både i forhold til familier, unge og ældre, singler og par er der brug for at udvide udbuddet på boligområdet. One size passer ikke længere, og vi skal gå sammen om at tænke ud af boksen og finde nye, fleksible og mangfoldige løsninger.

Fremtidens hjem bliver opført i dag. Lad os i samarbejde bygge det klogt.

Forrige artikel LLO: Bare rolig, EjendomDanmark, København vil ikke forfalde LLO: Bare rolig, EjendomDanmark, København vil ikke forfalde Næste artikel Greater Copenhagen: Nyt transport­selskab vil splitte Sjælland i to Greater Copenhagen: Nyt transport­selskab vil splitte Sjælland i to