45 spørgsmål til LMS-formand: "Der er opfundet nogle årsager, som ikke var de rigtige"

INTERVIEW: Den tidligere leder af Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade (LMS) har ikke fortalt bestyrelsen hele sandheden, siger formand for foreningen, Anne Minor Christensen, som her svarer på Altingets spørgsmål om problemerne i foreningen.

"Når man ikke bliver informeret hundrede procent, så er det svært at gøre noget ved nogle ting, som man ikke har kendskab til," siger Anne Minor Christensen.
"Når man ikke bliver informeret hundrede procent, så er det svært at gøre noget ved nogle ting, som man ikke har kendskab til," siger Anne Minor Christensen.Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Carsten Terp Beck-NilssonClaus Nordahl

Hvorfor er der så mange medarbejdere, der har sagt op gennem tiden?

"Jamen, det kan jeg jo af gode grunde ikke vide, når jeg ikke er blevet hundrede procent korrekt underrettet igennem tiderne."

Hvad er det, du ikke er blevet underrettet om?

"Bestyrelsen og jeg selv har fået at vide, når en medarbejder har sagt op. Og hvis ikke man får den konkrete begrundelse, så har vi jo ingen grund til at ane uråd."

Hvem er det, der er skyld i, at I ikke har fået de rigtige oplysninger?

"Det er den tidligere ledelse."

Hvem er den tidligere ledelse?

"Det kan man ligesom selv gætte. Vi har kun haft én leder."

Du er nødt til at præcisere, hvad du mener?

"Når jeg siger den tidligere ledelse, som består af én person ..."

Så det er Steen Andersen?

"... som måske har undladt at fortælle den hundrede procent ærlige sandhed."

Du siger "måske". Har han undladt at fortælle sandheden, eller har han ikke?

"I mange tilfælde har han nok. Ja."  

Du har ikke bemærket noget uhensigtsmæssigt gennem årene. Nu er der lukket op for posen. Steen Andersen er væk. Hvad er det, du får at vide, Steen Andersen har gjort?

"Vi har haft en dialog i går, hvor vi måske nok bare må erkende, at det, den ene side af bordet har fået at vide, det har den anden side ikke fået at vide. Og omvendt. Og det har da absolut givet stof til eftertanke. Men det giver også en forklaring på, hvorfor det har kunnet gå så galt."

Men hvad er det, som Steen Andersen har gjort? Hvad har han praktiseret, som du ikke er enig i, og som burde ophøre?

"Der er nok sagt forskellige ting til forskellige. Der er opfundet nogle årsager, som ikke var de rigtige."

Hvordan vil du nærmere betegne det?

"Man kan jo lave en lille historie i stedet for at fortælle sandheden. Og det er nok det, det i bund og grund handler om."

Vil du gå videre med at finde ud af, hvad der er sket?

"Hvad skal jeg bruge det til? Nu ser jeg fremad. Jeg har en konstitueret generalsekretær, som skal støttes. Jeg har ikke brug for at vende tilbage og forholde Steen Andersen noget. Det kan jeg ikke bruge til noget."

Har han gjort noget ulovligt?

"Det tror jeg ikke, han har."

Hvordan kan du være sikker på det?

"Der er jeg 100 procent sikker."

Hvordan kan du være 100 procent sikker? Du har siddet der i 17 år. Hvordan kan du være sikker på, han ikke har lavet noget ulovligt, hvis han ikke har fortalt sandheden?

"Fordi man har en hård ledelsesstil, er det ikke ensbetydende med, at man laver noget ulovligt."

En hård leder
Er det det, du tænker Steen Andersen har gjort: været en hård leder?

"Ja, han har haft en hård ledelsesstil. Og det ved han godt. Sådan er han som menneske, og det har jeg været bekendt med. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, at ledelsesstilen til tider har været hård."

Og det har du accepteret som formand?

"Ja, det har jeg accepteret som formand, og det har resten af bestyrelse. Men det er ikke ensbetydende med, at man ikke tager mennesket og dets trivsel alvorligt. Du kan sagtens være en benhård leder, hvis du samtidig husker, at der er noget, der hedder trivsel. Og man lytter, når andre siger noget."

Så hvad er det, som Steen Andersen har praktiseret, som har været uhensigtsmæssigt, som I ikke vil køre videre med, og som I vil gøre op med?

"Det er den personalepolitik, han åbenbart har ført, som vi andre ikke har været bekendt med."

Hvad har I gjort nu for at få de svar, I ikke har fået gennem tiden?

"For det første har vi jo sendt et brev ud til de fire tidligere medarbejdere, som vi havde kendskab til ikke følte, at man var blevet behandlet godt i LMS. Én har takket nej til at mødes, de tre andre har ikke vendt tilbage endnu. Derudover har vores nye ledelse haft et møde med nuværende medarbejdere, som frit kunne fortælle deres historie – og gjorde det – og det har vi fået refereret."

"Vi er i bestyrelsen blevet enige om, at vi fremadrettet skal tænke på vores personale, som arbejder her nu. For det er dem, vi vil bruge vores kræfter på."

Hvilke problemer i LMS er I blevet bekendt med på det seneste?

"Vi er blevet bekendt med, at vi åbenbart har haft et dårligt arbejdsmiljø og arbejdsklima, og det er vi jo alle sammen utrolig kede af, og det tager vi meget alvorligt."

Hvem er skyld i det dårlige arbejdsklima?

"Det må være den ledelse, der har haft ansvaret for personalet, og som jo i bund og grund har ansvaret. Men det jo også derfor, vi netop har taget initiativ til den her handlingsplan."

Men lederne under Steen Andersen må have praktiseret en ledelse, som har været udstukket fra ham?

"De har været under ham. Han har været deres overordnede leder."

Og du siger, det er ham, der har praktiseret en dårlig ledelse?

"Jeg kan kun sige, at det er den øverste ledelse."

Hvem er det, Anne? Hvem er den øverste ledelse? Du må præcisere, hvad du mener.

"Det føler jeg ikke, at jeg behøver at sætte navne på."

Den øverste ledelse er jo også Henrik Kristian Christensen og Sabine Elm Klinker, er det ikke korrekt?

"Ja, efter bestyrelsesmødet mandag. Og de medarbejdere, som har været under Sabine gennem de år, hun har været leder, figurerer jo ikke på manifestet. Ligesom der er en tidligere mellemleder, som selv har skrevet under på manifestet."

Så når du siger den øverste ledelse, så mener du per definition kun Steen Andersen, er det korrekt forstået?

"Det var vores øverste ledelse, og den har bestået af én person tidligere."

Har den nuværende daglige ledelse et ansvar for jobskiftefrekvensen og den store utilfredshed fra tidligere medarbejdere? Altså den daglige ledelse, der blev besluttet i går, som tidligere har været underlagt Steen Andersens ledelse?

"Nej, det mener jeg ikke, de har."

Hvad ligger til grund for, at du mener det?

"Fordi de også har haft et job her i LMS. Og det er klart, at når man har et job, så tænker man på, at man skal bevare det job."

Kan du være sikker på, at den nyudnævnte ledelse ikke har udøvet en uhensigtsmæssig ledelse?

"Det kan jeg jo ikke svare på. Jeg har haft fuld tiltro til, at de tre, som nu er i ledelsen, har nogle evner, som gør, at de kan få LMS til at være en velfungerende arbejdsplads."

Bestyrelsens ansvar
Hvilket ansvar har bestyrelsen for medarbejderflugten og utilfredsheden blandt tidligere medarbejdere?

"Jamen, vi har da et ansvar, og vi tager vores ansvar meget alvorligt."

Hvad er det for et ansvar?

"Når man ikke bliver informeret hundrede procent, så er det svært at gøre noget ved nogle ting, som man ikke har kendskab til. Det kan da undre os utrolig meget, at de tidligere medarbejdere ikke mener, at de skulle have taget kontakt til bestyrelsen. Så vi er da dybt forundrede over, at ingen overhovedet – som i ingen – nogensinde har rettet henvendelse til os."

"Vi er på årsmøder, vi er på Folkemødet, hvor vi bor sammen i et sommerhus. Man er tæt, man er uden for det her regi, man er alene, man er på tomandshånd. Det ville have været nemt bare at pippe et lille: 'Ved I egentlig, hvordan det er at arbejde i LMS?'"

Men du er bekendt med, at 39 medarbejdere som minimum er stoppet på tre år. Hvad er grunden til, at du ikke har set, at der er noget galt i organisationen?

"Hvis ikke jeg får den rigtige begrundelse at vide, så kan jeg jo ikke tro andet. Jeg ved også godt, at mange unge mennesker i dag oftere skifter job. Og i gennemsnit har vores medarbejdere været her i lidt over to år, så der har jeg ikke set noget faresignal. Og havde jeg set det, havde jeg grebet ind. Men jeg har simpelthen ikke haft den viden."

Steen Andersens opsigelse
Hvad skyldes Steen Andersens opsigelse? Hvilke begrundelser har I fået?

"Han har ikke ønsket, at hans navn skulle stå i vejen for, at LMS skulle køre den forkerte vej. Nu skal vi se fremad, og LMS skal blive ved med at have den mulighed og hjælpe alle de mennesker, som i den grad har brug for det."

Hvad er begrundelsen for hans opsigelse?

"Det er for at gøre det bedst muligt for LMS."

Er det grundet de skriverier, der er i pressen, eller er det, fordi organisationen er bedre tjent uden ham?

"Jeg tror, det er på grund af, at der skal ske et generationsskifte. Der skal nogle yngre øjne på, der skal en yngre tankegang til. Nogen, der ved, hvordan man driver en forening, hvordan man er som ung i dag, hvordan man ser på en ledelsesstruktur i dag."

Vil du fortælle, hvorfor du ikke har nogen kommentarer til Steen Andersens fratrædelsesordning?

"Jeg vil gerne fortælle dig, at han er fritstillet, og han skal ikke have sin gang her i huset."

Bestyrelsen bliver
Jeg har talt med tre professorer, som mener, at bestyrelsen bør overveje at gå af. Har I drøftet den mulighed?

"Det er ikke noget, som bestyrelsen har tænkt sig at gøre lige nu, nej."

Hvad er grunden til, at I ikke gør det?

"For det første fordi vi lige har haft en generalforsamling, og nu ser vi fremad mod den næste generalforsamling. Og så mener vi, at vi har en gensidig forståelse nu fra ledelsen og fra bestyrelsens side, og vi synes, vi havde et meget, meget konstruktivt og fint møde om samarbejdet i bestyrelsen i går. Så lige nu er det vigtigt, at der kommer ro på, og der er en bestyrelse, som vil samarbejde i den forståelse af, at vi også skal hjælpe den nye ledelse. Så det er der ikke planer om."

Den tvist og den uvished om, hvem der har ansvaret for, at den her forening har kørt skævt, lagt sammen med at så mange medarbejdere er udskiftet, og så meget viden er gået tabt, det kræver en ekstern undersøgelse, mener to professorer i ledelse.

"Det må de meget gerne mene. Vi vil mene, at de tiltag, vi nu er i gang med at implementere i forhold til vores handlingsplan, er et bevis på, at vi tager det her meget alvorligt. Og vi har intention om at ændre."

Og hvad er argumentet for ikke at lade jer undersøge?

"Det ser jeg ikke som en nødvendighed. Men vi tilknytter en ekstern virksomhed til at arbejde med trivsel sammen med medarbejdere og ledelse. Første møde er afholdt."

De her eksperter sår jo tvivl om jeres dømmekraft i bestyrelsen og mener, at I bør overveje at gå. To efterspørger en ekstern undersøgelse. Tre mener, I bør afholde en ekstraordinær generalforsamling. Hvad får dig til at vælge ikke at lytte til nogle af de opfordringer, som professorerne giver?

"Jeg kan da godt lytte, men jeg vil sige, at det er jo deres mening. Vi har internt i LMS bare en anden mening."

Vil det så sige, at der kommer en ekstraordinær generalforsamling?

"Nej, det gør der ikke."

Hvorfor ikke?

"Fordi vi lige nu som bestyrelse har opbakning fra de tre i ledelsen, og de har vores opbakning. Lige nu så ser vi fremad, og så vil vi meget gerne have arbejdsro."

Men der er sået tvivl fra rigtig mange om jeres evner i bestyrelsen. Både fra eksperter og fra tidligere medarbejdere, som synes, at man burde åbne op?

"Ja. Men man kan også arbejde hen imod noget. Det er også et bevis på, at man handler. Det er ikke ensbetydende med, at vi fra den ene dag til den anden kan ændre på alt. Vi kan jo ikke bare trykke på knappen i dag, og så gør handlingsplanen, som blev vedtaget mandag, at alle medarbejdere synes, at LMS er den bedste arbejdsplads i Danmark. Sådan fungerer verden jo ikke. De bliver orienteret, og de ved, at det er noget, vi forpligter os til, og at vi handler på det med det samme."

Er den nuværende bestyrelse den bedste for LMS?

"Det vil jeg sige. Man kan altid blive bedre. Man kan jo altid højne både de forskellige kvalifikationer, man kan tilbyde en bestyrelse, så det kan jeg da ikke sige, den er. Men de personer, som sidder i bestyrelsen i dag, har allesammen en tilknytning rent fagligt til områderne selvskader og spiseforstyrrelser, som vi er sat i verden for at hjælpe. Og det er deres udgangspunkt for at sidde i bestyrelsen."

Er du den bedste formand for LMS?

"Der er sikkert en, der vil tackle det her på en helt anden måde. Jeg sidder her også, fordi jeg har et brændende ønske om at gøre en forskel, og jeg sidder her som frivillig."

Kan du forstå, hvis tidligere medarbejdere mener, du har fejlet ved ikke at gribe ind over for den ledelsesstil, der har været?

"Det vil jeg godt kunne forstå, hvis de havde rettet henvendelse til mig, og jeg ikke havde gjort noget ved det, så ville jeg godt kunne forstå det."

Altinget har fra tirsdag eftermiddag til 21.30 forsøgt at få en kommentar fra den tidligere generalsekretær, Steen Andersen. Han er ikke vendt tilbage på Altingets henvendelser på mail, telefon og sms.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00