Fagforening vil slå hårdt ned på dårligt arbejdsmiljø i foreningsdanmark

ARBEJDSMILJØ: Dansk Magisterforening sætter gang i sin hidtil største indsats for bedre arbejdsmiljø i ngo-sektoren. Det sker efter Altingets afsløringer af rod med APV’er i organisationer og miserable forhold i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser. Eksperter kalder indsatsen tiltrængt.

“Altingets afdækning af den massive mangel på arbejdspladsvurderinger har gjort, at vi fremskynder vores undersøgelse af sektoren og går mere grundig til værks,” siger formanden for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen
“Altingets afdækning af den massive mangel på arbejdspladsvurderinger har gjort, at vi fremskynder vores undersøgelse af sektoren og går mere grundig til værks,” siger formanden for Dansk Magisterforening, Camilla GregersenFoto: Dansk Magisterforening
Claus Nordahl

Dårligt arbejdsmiljø, manglende arbejdspladsvurderinger og rovdrift på godhjertede medarbejdere skal være fortid i civilsamfundssektoren.

Det mener formanden for Dansk Magisterforening (DM), Camilla Gregersen, der varsler den hidtil største indsats fra fagforeningen for et bedre arbejdsmiljø i civilsamfundssektoren.

“Der er nogle steder i branchen, hvor man har rigtig godt styr på arbejdsmiljøet, men der er virkelig også nogle steder, hvor man slet ikke har formået at tage det alvorligt. Det viser Altingets dækning, og derfor synes jeg, det er vores opgave at tage over og komme til bunds i de problemer, der er i sektoren,” siger Camilla Gregersen.

“Det er et kæmpe problem”
DM vil derfor opprioritere sin indsats i sektoren og vil efter sommerferien udsende en spørgeskemaundersøgelse til alle sine medlemmer i branchen. Samtidig vil man besøge flere foreninger og organisationer for at kortlægge arbejdsmiljøet.

“Altingets afdækning af den massive mangel på arbejdspladsvurderinger og senere afdækning af dårligt arbejdsmiljø i organisationer har gjort, at vi fremskynder vores undersøgelse af sektoren og går mere grundig til værks,” siger formanden og fortsætter:

“Derfor tilbyder vi at tage ud og besøge en masse organisationer efter sommerferien. Vi vil både snakke med ledelsen og medarbejderne. For hvis man skal sørge for, at der bliver lavet nogle tilbundsgående ændringer af dårligt arbejdsmiljø, så er det essentielt, at vi får inddraget ledelsen på et tidligt tidspunkt."

Altingets undersøgelse i december 2017 viste, at hver tredje adspurgte organisation ikke gennemførte de lovpligtige arbejdspladsvurderinger, og 80 ud af 200 organisationer ikke ønskede at besvare, om de lavede arbejdspladsvurderinger.

“Det, synes vi, er et kæmpe problem, og det gør, at der er et ekstra behov for at sætte fokus på arbejdsmiljøet i branchen,” siger Camilla Gregersen og henviser til Altingets seneste afdækning af blandt andet medarbejderflugt og trivselsproblemer i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

Samarbejde på tværs
Hun lægger derfor op til et samarbejde med andre fagforeninger for at nå bredere ud og skabe større forandringer.

“Det er helt oplagt at lave et samarbejde i fagbevægelsen om det her. Samarbejdet er ikke formaliseret endnu, men det håber jeg, det kan blive,” siger Camilla Gregersen.

Meldingen fra Camilla Gregersen kommer samtidig med, at Frivilligrådet anbefaler en whistleblowerordning i sektoren for at fremtidssikre tilliden til organisationerne.

Småkorruption og nepotisme
Dermed er der rettet et tiltrængt fokus på sektoren, mener Steen Hildebrandt, professor emeritus ved Aarhus Universitet samt adjungeret professor på CBS og Aalborg Universitet.

“Det er rigtig godt, der kommer en kortlægning, for der er rejst en begrundet mistanke om, at der godt kan sidde personer og gemme sig i ly af automatiske medlemskontingenter, satspuljer og fondsfinansiering. De personer kan i virkeligheden være både inkompetente eller i værste fald udøve småkorruption og nepotisme. Så selve branchen må også have en interesse i at få åbnet op og gennemlyst hele sektoren,” siger Steen Hildebrandt.

Et sus gennem branchen
Professoren har fulgt Altingets dækning tæt, og han glæder sig over, at der bliver taget grundigt fat i sektoren.

“Det sus, som er på vej til at gå gennem branchen, det er uberettiget for dem, der har styr på sagerne. Men dem, der ligger under radaren, de vil nu forstå, at de skal have rettet op på tingene. Ellers er det jo dem, der står for tur næste gang,” siger Steen Hildebrandt.

“Sektoren kan falde fra hinanden”
Også Anders Drejer, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, kipper med flaget.

“Det er enormt positivt, at fagforeningerne vågner op, og Frivilligrådet nu kommer med en meget anvendelig anbefaling. For hvis ikke der sættes fokus på arbejdsmiljøet og ledelseskompetencerne, så risikerer sektoren fuldstændig at falde fra hinanden,” siger Anders Drejer.

Han understreger, at rigtig mange i sektoren er frivillige og drevet af den stærke sag. Men vi kan jo alle sammen bare sige op eller stoppe med at være frivillige, forklarer professoren.

“Og her er samfundet ved at tage en drejning mod, at vi ikke i lige så høj grad som tidligere finder os i dårlig ledelse eller et usundt arbejdsmiljø. Så de skal kridte skoene i de respektive ledelser,” siger Anders Drejer.

Den store kortlægning
Camilla Gregersen ønsker ikke at tale branchen ned under gulvbrædderne, for hun mener, at rigtig mange organisationer har et glimrende arbejdsmiljø.

“Men vi vil problemerne til livs, og ting skal frem i lyset og løses. Vi skal have et ordentligt arbejdsmiljø i sektoren, og på både kort og lang sigt vil det også være det mest omkostningseffektive,” understreger Camilla Gregersen.

Hun mener, at DM gennem mange år har haft fokus på sektoren, men medgiver, at der nu er brug for et mere dedikeret fokus.

“Man kan altid diskutere, om vi har gjort nok for medlemmerne. Men jeg synes, at vi har prøvet at nå langt. Men nu prøver vi at gå endnu grundigere til værks. Grundigere end vi nogensinde har gjort før.”

Og den kontante melding glæder Steen Hildebrandt.

“Det er offentlige penge, medlemspenge og fondspenge, sektoren modtager, så det er en særlig type virksomhed og mennesker, som sidder og forvalter i nogle tilfælde ganske store beløb. Derfor er der en berettigelse i, at der er et vågent øje på dem fra medier og nu også fagforeninger,” siger professoren.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Camilla Gregersen

Formand, DM, næstformand, Akademikerne, medlem, Dataetisk Råd
cand.mag (Roskilde Uni. 2004), MBA (SDU. 2018)

Steen Hildebrandt

Foredragsholder, professor emeritus, Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet, adj. professor i lederskab, CBS og Aalborg Universitet, medlem af 2030-panelet, forfatter
Cand.merc. (Handelshøjskolen i Århus 1968), ph.d. (1976)

Anders Drejer

Professor, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet, professor, Saint Paul Business School, Sao Paolo, Brasilien
cand.polyt. i virksomhedssystemer (Aalborg Uni. 1993), ph.d. (Aalborg Uni. 1996)

0:000:00