LMS vil genoprette sig selv med 13 nye initiativer

OMSTRUKTURERING: 13 nye initiativer skal rette op på det dårlige arbejdsmiljø i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser, fortæller bestyrelsesformanden. En medarbejderrepræsentant i bestyrelsen og en nyudnævnt ledergruppe er to af de nye initiativer.

Formanden for LMS vil ændre det dårlige arbejdsmiljø i foreningen. Hun har derfor fremlagt 13 nye initiativer, der skal gøre op med den kultur, der har præget foreningen.
Formanden for LMS vil ændre det dårlige arbejdsmiljø i foreningen. Hun har derfor fremlagt 13 nye initiativer, der skal gøre op med den kultur, der har præget foreningen.Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Carsten Terp Beck-NilssonClaus Nordahl

Der blæser nye vinde i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS). Efter to uger med massiv kritik af både bestyrelse og daglig ledelse fremlægger foreningen nu en redningsplan, der skal ændre det dårlige arbejdsmiljø, der har præget organisationen.

“Vi er blevet bekendt med, at vi åbenbart har haft et dårligt arbejdsmiljø og arbejdsklima, og det er vi jo alle sammen utrolig kede af, og det tager vi meget alvorligt,” siger Anne Minor Christensen, bestyrelsesformand i LMS siden 2004.

Flere ressourcer til trivsel
Hun har sammen med bestyrelsen og en nyudnævnt ledelsesgruppe forfattet 13 nye initiativer, der skal forbedre arbejdsmiljøet i foreningen.

“Overordnet har vi tre punkter: Vi har etableringen af en ny organisationsstruktur, givet flere ressourcer til medarbejdertrivsel og medarbejderinvolvering, og så er der en tydeliggørelse af bestyrelsens rolle og samarbejde mellem bestyrelse og ledelse,” siger formanden.

Altinget har gennem to uger afdækket, hvordan 39 medarbejdere har forladt foreningen de seneste tre år, og ledelseseksperter har kritiseret både den daglige ledelse og bestyrelsen for ikke at gribe ind.

Altinget har gennem flere måneder været i kontakt med tidligere medarbejdere, der kalder forholdene i LMS for ødelæggende. 26 tidligere medarbejdere stod i fredags frem med deres kritik af den øverste ledelse. Samme dag offentliggjorde LMS en meddelelse om, at generalsekretæren, Steen Andersen, havde indleveret sin opsigelse.

En medarbejder i bestyrelsen
Et par af initiativerne i foreningens redningsplan er blandt andet at arbejde hen imod at få en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

“Det er en måde at sikre en dialog mellem bestyrelse og medarbejdere, og at ingen føler, at de ikke har en mulighed for at gå til enten en leder eller til en bestyrelse,” siger Anne Minor Christensen.

Men det kommer ikke til at ske lige med det samme, fortæller formanden.

“Vi har jo nogle vedtægter, og de kan kun blive lavet om på en generalforsamling. Men der var stor opbakning i bestyrelsen til en medarbejderrepræsentant. Og det er også set i lyset af, at vi jo absolut ikke føler, at vi er blevet informeret om alt dét, som Altinget har skrevet om,” siger hun.

De nuværende medarbejdere og frivillige i foreningen kan derfor se frem til meget mere åbenhed og samarbejde, bebuder formanden. Ud over at få sikret en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen og en nyudnævnt ledergruppe har foreningen besluttet, at der skal findes en ny arbejdsmiljørepræsentant, personalehåndbogen skal nytænkes, og medarbejderne inddrages i udviklingen af en ny trivselspolitik.

Dokumentation

Her er ledelsens handlingsplan for et styrket LMS

1. Etablering af en ny organisationsstruktur

 • Ny ledergruppe nedsættes – bestående af konstitueret generalsekretær Sabine Elm Klinker, ledende rådgivnings- og aktivitetskoordinator Christina Hennings samt kommunikationschef Henrik Kristian Christensen
 • Der etableres ugentlige ledergruppemøder
 • Der etableres ugentlige afdelingsmøder i alle afdelinger
 • Der udarbejdes klare rollefordelinger og beføjelser beskrives for alle i ledergruppen
 • Samtlige medarbejderes funktionsbeskrivelser gennemarbejdes med henblik på at sikre klare roller, forventningsafstemning mellem ledere og medarbejdere og undgå misforståelser
 • Den konstituerede generalsekretær overtager alle HR-relaterede opgaver, og tegner LMS udadtil i samarbejde med formanden.

2. Flere ressourcer til medarbejdertrivsel – og involvering

 • Ny arbejdsmiljørepræsentant vælges hurtigst muligt, og der afsættes tilstrækkelige ressourcer, så vedkommende har mulighed for at varetage hvervet
 • Bestyrelsen suppleres med en medarbejderrepræsentant, som vælges blandt medarbejderne (ledergruppen kan ikke vælges som medarbejderrepræsentant). Det formaliseres ved kommende generalforsamling, hvor vedtægter opdateres
 • Der nedsættes et tværgående udvalg, hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab arbejder med nye projektidéer
 • Medarbejderne inddrages i arbejdet med udvikling af en ny trivselspolitik, og der vil blive tilknyttet ekstern bistand
 • Personalehåndbogen revideres med henblik på at sikre klar formidling af rammer og vilkår.

3. Tydeliggørelse af bestyrelsens rolle og samarbejdet mellem bestyrelse og sekretariat

 • Der igangsættes en drøftelse af bestyrelsens rolle og ansvarsområder – herunder hvordan bestyrelsen fremadrettet skal sammensættes
 • Trivsel og arbejdsmiljø bliver et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne – der rapporteres blandt andet på sygefravær, medarbejderudskiftning samt generel trivsel.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00