Debat

Rådet for Socialt Udsatte: Sociale investeringer skaber bedre løsninger

TEMADEBAT: Sociale investeringer vokser så småt frem og kan både fastholde værdi og skabe innovation ved at samle sektorer, styrke vidensarbejdet og skærpe fokus på ressourcer og effekt. Det er nødvendigt og vejen frem, mener Vibe Klarup.

Sociale investeringer skaber et højt vidensniveau og kontrol med effekter. Det er derfor vejen frem til at reformere vores velfærdsmodel med social innovation og kvalitet, mener Vibe Klarup.
Sociale investeringer skaber et højt vidensniveau og kontrol med effekter. Det er derfor vejen frem til at reformere vores velfærdsmodel med social innovation og kvalitet, mener Vibe Klarup.Foto: Helga Theilgaard
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Vibe Klarup
Formand, Rådet for Socialt Udsatte

Socialt udsatte oplever mange svigt - også fra det system, der skulle hjælpe dem.

Mit mål er, at det skal samfundet gøre bedre. Samfundet bør forpligte sig til at give den optimale indsats til socialt udsatte.

Derfor er der grund til at interessere sig for nye veje.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Jeg håber, at sociale investeringer kommer til at bidrage som en metode, der udvikler vores evne til at skabe positive sociale forandringer for mennesker, der har behov.

Vibe Klarup
Formand, Rådet for Socialt Udsatte

Kan sociale investeringer være en metode, der kan fikse nogle af de systemfejl, som er opstået i udviklingen af vores velfærdsmodel?

Kan investeringstankegangen inspirere til bedre sociale løsninger for mennesker i socialt udsatte positioner?

Fakta
Temadebat: Hvordan skaber vi et nyt marked for sociale investeringer?

Altinget Civilsamfund sætter gennem denne temadebat fokus på marked for sociale investeringer, hvor vi udforsker, hvad potentialet er i de sociale investeringer, og hvor faldgruberne ligger. 

Repræsentanter for sociale organisationer, kommuner, fonde, institutionelle investorer og andre med viden om feltet giver deres bud på mulige partnerskaber, investorer, udfordringer og nye indsatser.

Debatpanelet udvides løbende, da vi er interesserede i alle relevante aktørers perspektiv. Skriv til [email protected], hvis I vil blande jer i debatten.

Jeg ser tre områder, hvor investeringer kan bidrage med interessant fornyelse – men også potentielle nye udfordringer.

Styrker viden
For det første kan sociale investeringer være med til at udfordre et stort problem på socialområdet: For meget socialt arbejde og for mange sociale indsatser er ikke tilstrækkeligt vidensbaserede.

Vi har på mange områder problemer med at dokumentere effekten af de indsatser, som socialt udsatte borgere modtager, eller vi godtager, at resultaterne af indsatsen er utilstrækkelige.

Læs også

Det er svigt af de mennesker, som har brug for hjælp. Der er brug for at styrke vidensarbejdet markant i den sociale sektor.

Sociale investeringer bidrager med præmissen om, at det faktisk er muligt at skabe social forandring gennem gode sociale indsatser.

For at kunne skrue en attraktiv investering sammen, kræver det, at vidensniveauet er højt.

Vi skal kende de sandsynlige effekter af det sociale arbejde, vi skal kende målgruppens problemer i dybden, og vi skal vide hvilke typer af hjælp, der skaber holdbare resultater.

Det er ikke mange indsatser, der er modne til det endnu. Og langt fra al socialt arbejde vil egne sig til at blive finansieret gennem et konkret investeringsprogram.

En vej til skærpet ressourcefokus
For det andet er det oplagt, at sociale investeringer bygger på den præmis, at mennesker kan få det bedre, og at den bedring har en budgetøkonomisk værdi.

Et ressourcefokus hvor vi vurderer indsatser på, hvor gode de er til at nå et mål.

Nogle indsatser er bedre end andre til at få mennesker ud af hjemløshed, ud af gældsfælder, ud af vold, prostitution, misbrug eller andet.

Sociale investeringer skærper blikket for, hvad vi som samfund skal prioritere, og hvad vi skal holde op med at gøre. Det er tiltrængt.

Sociale investeringer er interessante der, hvor investering fører til reelle budgetbesparelser – som når kontanthjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse, eller når borgere flytter fra botilbud til eget hjem med støtte.

Spørgsmålet er, om der i investeringsprogrammerne også bliver plads og betalingsvillighed til at nå mål om øget trivsel, og om det bliver muligt at opgøre værdien af netværk, relationer eller deltagelse i ligeværdige fællesskaber.

Sammen om ét mål på tværs
For det tredje er det mit håb , at sociale investeringer kan tage livtag med nogle af de økonomiske uhensigtsmæssigheder, som tynger vores velfærdsarbejde.

Et af de største problemer i den offentlige sektor, er mangel på sammenhæng i hjælpen for den enkelte socialt udsatte.

For mange udsatte modtager indsatser, der ikke løser det problem, den udsatte har, men i stedet får delløsninger med afsæt i de tilbud, der nu engang er i det ene eller andet system.

Velfærdssamfundets enkelte institutioner måles - lidt skarpt sagt - mere på, om de holder budgettet, end på om de skaber reelle sociale forandringer.

En af de virkelig store udfordringer er uligheden i sundhed.

Det har haft store negative konsekvenser for mange socialt udsatte med både misbrug og psykiatriske problemer, at misbrugsområdet er forankret i kommunerne, mens psykiatrien er regionernes ansvar.

Begge områder synes at insistere på, at det andet problem skal være løst, før der kan sættes ind med hjælp. Det har meget alvorlige konsekvenser for den enkelte.

Det er interessant, hvis sociale investeringer ved at insistere på opnåede mål kan samle flere sektorer om at nå samme mål.

Det kan derfor være hjælpsomt, hvis staten lægger sig i front og tager noget af risikoen og bidrager som investor for at justere der, hvor investeringer i én sektor udløser gevinster i en anden.

Sociale investeringer kan udvikle og fastholde værdi
Jeg frygter, at sociale investeringer gentager den rigiditet, der kan opstå, hvis ansvar for opgaver splittes ud på enkeltaktører, som kontraktligt holder hinanden i jerngreb på leverancer og betaling.

Jeg håber, at de kommende sociale investeringscases er nogle, hvor partnere fra forskellige sektorer går sammen om at skabe social innovation.

Og jeg håber, at civilsamfundssektoren kommer til at bidrage med udvikling af nye typer af sociale indsatser og som facilitatorer af netværk og relationer.

Vi har brug for deres særlige ekspertise og innovationskraft.

Jeg håber, at de første investeringer fastholder blikket på værdien i at være sammen om at skabe forandringer for det enkelte menneske.

Vi har brug for at reformere vores velfærdsmodel.

Jeg håber, at sociale investeringer kommer til at bidrage som en metode, der udvikler vores evne til at skabe positive sociale forandringer for mennesker, der har behov.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Vibe Klarup

Generalsekretær, Amnesty International Danmark, formand, Foreningen Folkemødet
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1996)

0:000:00