Social kapitalfond: Vi skal turde blande blod mellem det offentlige og private

TEMADEBAT: Kommuner, fonde og det private kan med fælles sociale investeringer gøre en forskel for samfundets udsatte. Socialt samarbejde skaber på den måde udbytte for investorer og effekt for borgerne i nød, skriver Jannik Tharben Hansen.

Af Jannik Tharben Hansen
Investeringsdirektør, Den Sociale Kapitalfond

Mere end 200.000 danskere har udfordringer som gør, at landets jobcentre har svært ved at finde egnede jobs til dem.

Det kan være mennesker, der har været ramt af stress, depression eller anden sygdom, eller det kan være flygtninge og indvandrere, der har svært ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet.

Fælles for dem alle er, at de har brug for skræddersyede løsninger, hvor man kigger på den enkeltes ressourcer og udfordringer.

Samarbejder med sociale mål
I samarbejde med Aalborg kommune, Det Obelske Familiefond og Fokus Folkeoplysning har Den Sociale Kapitalfond skabt den første sociale effektinvestering i Danmark, som netop har til formål at skabe jobs til dem, der i dag står udenfor.

I projektet i Aalborg er 120 psykisk sårbare blevet tilknyttet Fokus Folkeoplysning, der er specialister i at matche mennesker og virksomheder.

Målet er, at halvdelen af de 120 borgere skal opnå varig beskæftigelse eller påbegynde en uddannelse.

Fokus Folkeoplysning arbejder indgående med matching af hver enkelt kandidat og egnede virksomheder, mens Den Sociale Kapitalfond ”lægger ud” for kommunen og betaler Fokus Folkeoplysning for deres arbejde.

Aalborg Kommune er alene forpligtet til at betale pengene tilbage, når de kan konstatere konkrete resultater og dermed opnå besparelser i form af lavere forsørgelsesudgifter.

Hvis ikke effekten opnås, kommer der ingen penge retur til Den Sociale Kapitalfond.

Heldigvis går det rigtig godt. Projektet er kun halvvejs inde i den treårige projektperiode, men på nuværende tidspunkt har allerede 42 procent af de 120 ledige fået varigt job.

Og ikke nok med det. Løbende undersøgelser viser, at kandidaternes glæde ved livet er steget markant, efter at de har fået kolleger, noget at stå op til og ikke mindst en løn, der gør, at de kan forsørge sig selv.

Samarbejde giver social succes 
Succesen viser os, at vi i Danmark skal turde blande blod mellem det offentlige og det private for at skabe sociale effekter.

At vi skal væk fra den berøringsangst overfor det private, som det offentlige har været præget af.

Vi skal have fokus på effekt frem for aktivitet, da der ligger en indbygget motor i at få betaling for den effekt, der leveres.

Og at vi skal handle proaktivt i stedet for reaktivt, hvor vi formulerer, hvilket udfordringer vi har, hvordan vi kan løse dem, og hvilke effekter vi vil opnå.

I Den Sociale Kapitalfond tror vi så meget på metoden, at vi er i fuld gang med opbygning af en ny fond, hvor pengene i fonden skal investeres i vores alle sammens velfærd.

Millioninvesteringer i sociale indsatser
Vi er tæt på målet om 100 millioner kroner i fonden, som kommer fra investeringshuse, pensionskasser, private fonde og business angels.

Pengene i fonden skal finansiere op til 40 forskellige sociale indsatser med nøje aftalte effekter for borgerne. På den måde spreder investeringsfonden sin risiko.

Den kan derfor godt holde til, at ét enkelte af projekterne ikke fører til de ønskede resultater, hvis bare andre projekter gør.

Det afgørende er, at investeringerne i fonden leverer afkast på to bundlinjer.

Der skal betales et økonomisk udbytte til investorerne bag fonden. Og der skal skabes effekt for mennesker, som får en ny begyndelse på en værdig og samfundsnyttig tilværelse.

Forrige artikel KL: Der skal mere tryghed og støtte til for at kickstarte sociale investeringer KL: Der skal mere tryghed og støtte til for at kickstarte sociale investeringer Næste artikel Aarhus Kommune: Vi satser på sociale investeringer Aarhus Kommune: Vi satser på sociale investeringer