DI: Digital ansvarlighed kræver internationalt samarbejde

DEBAT: Beskyttelse af data skal tages alvorligt. Et internationalt perspektiv og samarbejde er nødvendigt, når det handler om at skabe mere tryghed, sikkerhed og tillid i den digitale verden, mener DI-direktør Lars Frelle-Petersen.

Af Lars Frelle-Petersen
Direktør, DI

Digital etik og ansvarlighed har fyldt meget i den offentlige debat det seneste års tid.

Der har været alt for mange uheldige eksempler på, at vi ikke har taget beskyttelsen af data og gennemsigtigheden i anvendelsen af data alvorligt nok.

Samtidigt oplever virksomhederne, ligesom borgerne, at det er mere end svært at beskytte sig mod cyberkriminalitet.

Som samfund står vi i dag ikke alene over for udfordringer med at beskytte os mod cyberkriminalitet og digitale trusler og angreb.

Den hastige digitale udvikling har også skabt bekymringer for beskyttelsen af vores privatliv, når vi bevæger os i den digitale verden. Og den potentielt samfundsændrende anvendelse af kunstig intelligens kan skabe mistillid, hvis de resultater, som algoritmerne når frem til, er uigennemsigtige og diskriminerende.

Samlet set er der behov for et stærkt fokus på digital ansvarlighed hos både myndigheder, virksomheder og civilsamfund, der imødegår de digitale udfordringer og bekymringer.

DI er medafsender på digital erklæring
Den gode nyhed er, at de fleste nu har fået øjnene op for, at der skal ske noget, og at der er behov for fælles og styrket indsats både mod cybertrusler og i omgangen med data.

I forlængelse af 100-årsdagen for afslutningen af første verdenskrig har præsident Emmanuel Macron mandag 12. november lanceret  ”The Paris Call for Trust & Security in Cyberspace”.

Erklæringen, som DI er medunderskriver af, er en erklæring om principper for digital tillid og sikkerhed på tværs af regeringer, erhvervsliv og civilsamfund.

Det er vi, fordi principperne er vigtige, og fordi samarbejdet i sig selv er vigtigt. Ud over fælles opbakning til principperne handler det også om at bringe de forskellige aktører på tværs af regeringer, erhvervsliv og civilsamfund tættere sammen.

Vi har allerede sidste år i forbindelse med vores DI-topmøde anbefalet regeringen at arbejde for at skabe international opbakning til en digital konvention.

Geneve-konventionen beskytter civile fra nationalstaterne i krigstid, og på samme måde kan en digital konvention beskytte nationer, virksomheder og borgere fra en ny tids digitale trusler.

Der er behov for, at vi reagerer lige så skarpt på kriminalitet og terrorisme i cyberspace, som vi gør, når den slags sker i den fysiske verden.

Det nødvendige internationale perspektiv
Digitalisering har i den grad medvirket til at gøre vores verden mere international, og tendensen er tydelig, hvis vi vil imødegå de digitale udfordringer.

Vi angribes næsten altid kun af udenlandske cyberkriminelle eller af fremmede stater. Vores digitale strøm af private data er ikke afgrænset af nationale skel. Og udviklingen i kunstig intelligens er i øjeblikket drevet af især USA og Kina – også selvom en dansk strategi for kunstig intelligens er undervejs.

Når vi arbejder for at skabe mere tryghed, sikkerhed og tillid i den digitale verden, er det derfor bydende nødvendigt, at vi også har et internationalt perspektiv.

Ikke kun fordi, at når udfordringerne er internationale, må løsningerne også blive det, men fordi internationale løsninger også betyder ensartede spilleregler for virksomhederne og derigennem konkurrence på lige vilkår.

Internationalt samarbejde er afgørende for digital kultur
De politiske og regulatoriske rammer er også ved at blive mere internationale. 25. maj 2018 fik databeskyttelsesforordningen virkning på tværs af EU – ikke som en dansk lov, men som en forordning, en EU-lov.

I øjeblikket skabes der fælles fodslag på EU-niveau om en ny e-Privacy-regulering og en europæisk Cybersecurity Act, der skal styrke EU’s cybersikkerhedskapaciteter og fremme standardisering og certificering på området.  

Når vi taler kunstig intelligens, er der igangsat en international standardisering, og der er planer, guidelines og anbefalinger til udviklingen af en europæisk strategi for kunstig intelligens under udarbejdelse.

I DI er vi sammen med vores internationale kollegaer engageret i alle de nævnte initiativer. For samarbejde – både nationalt og internationalt – om digital ansvarlighed er afgørende, hvis vi for alvor skal skabe en ansvarlig digital kultur.

Derfor vil jeg håbe, at The Paris Call for Trust & Security in Cyberspace får bred opbakning frem mod et stærkere internationalt samarbejde om digital ansvarlighed.

Forrige artikel S: Vi mangler digitale færdselslove S: Vi mangler digitale færdselslove Næste artikel Akademikerne: Nyt Dataetisk Råd skal have rod i virkeligheden Akademikerne: Nyt Dataetisk Råd skal have rod i virkeligheden