IDA: Vi har brug for et modigt og innovativt dataetisk råd

DEBAT: Et Dataetisk Råd skal kunne rådgive om data, som vi endnu ikke kender. Det bør have både teknisk og juridisk ekspertise til at tage problemstillinger op, vi endnu ikke kender, skriver Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA.

Af Thomas Damkjær Petersen
Formand for Ingeniørforeningen, IDA

Da vi i regeringens Dataetisk Ekspertgruppe præsenterede vores anbefalinger 22. november, var den første og måske også den vigtigste anbefaling, at regeringen bør nedsætte et uafhængigt råd for dataetik.

Rådet skal understøtte en løbende fokus på dataetik – det vil sige understøtte innovation af dataetiske forretningsmodeller og øget anvendelse af dataetik i dansk erhvervsliv. Det skal arbejde for, at dataetik bliver et konkurrenceparameter, og at dataetik i den private sektor tænkes sammen med dataetik i den offentlige sektor.

Jeg er selv meget glad for denne anbefaling. Især fordi vi har lagt op til, at det skal være et udadvendt, initiativtagende og aktivt råd.

Vi har behov for mod og ekspertise
Idéen er, at der løbende skal opbygges faglig viden og udvikles anbefalinger, ligesom rådet skal kunne fungere som rådgiver for regeringen i forhold til for eksempel kritisk digital infrastruktur. Rådet skal sætte fokus på etiske dilemmaer i forskellige brancher og se på vigtige redskaber som kryptering, datadeling og anonymisering.

Det bør være et modigt, debatskabende råd, der ved årlige redegørelser kan være med til at skabe et kvalificeret vidensniveau for, hvad dataetik er, og hvordan vi som samfund skal håndtere det.

Men hvorfor skal vi have et Dataetisk Råd? Her taler jeg helt for egen regning. Men hos Ingeniørforeningen, IDA er der ikke nogen tvivl. Teknologien og vores viden om, hvordan virksomheder og borgere bruger den, ændrer sig hele tiden.

Vi har brug for et råd med høj teknisk og juridisk ekspertise, der løbende kan tage problemstillinger op. Det er også afgørende, at det er en blivende institution. Der vil løbende komme nye konkrete sager og dilemmaer, som det vil være lettere at diskutere og tage stilling til, hvis kloge folk ser grundigt på det og kan være med til at løfte debatten.

Partnerskaber for etik
Både den dataetiske debat og debatterne om digitalisering og kunstig intelligens fylder meget i disse dage.

Det gælder hele vejen rundt, at det fyger i luften med nye begreber og forskellige opfattelser af, hvad der er etik, og hvad der er etisk acceptabelt, og hvordan man kobler det til en travl hverdag i virksomheden og på kommunen.

På ingeniørsiden er debatten om etik i en digital tidsalder i fuld gang. Der udvikles standarder for etik og kunstig intelligens i IEEE og hos ISO. Der er nedsat et europæisk partnerskab på tværs af virksomheder, interesseorganisationer og fagforeninger.

Vi følger arbejdet i EU’s High Level Expert Group on Artificial Intelligence på tæt hold. I regi af SIRI-kommissionen har etik været et gennemgående emne lige fra starten, og der har vist sig at være nok at tage fat på, både når vi har gravet os ned i nye transportmidler, i sundhedssektoren og i fintech-branchen.

Også her i Ingeniørhuset på Kalvebod Brygge mødes vores aktive medlemmer jævnligt og debatterer etik, privacy, IT og kunstig intelligens i mange forskellige sammenhænge.

Enighed om værdiset
Et Dataetisk Råd vil kunne samle al denne viden op og overføre den til de konkrete udfordringer, vi vil løbe ind i Danmark.

Det handler alt sammen om at blive enige om, hvordan vi tænker dataetik, hvad det er for et værdisæt, vi vil indrette os efter i en digital fremtid, og hvordan vi håndterer det konkret i virksomhederne, i den offentlige sektor og i vores helt almindelige hverdag.

Det er store, men gode og vigtige spørgsmål, som et Dataetisk Råd vil kunne hjælpe med at sætte fokus på, med en kvalificeret, åben og initiativrig tilgang.

Forrige artikel Tænketank:  Tre danske idéer skal sikre Europas digitale demokrati Tænketank: Tre danske idéer skal sikre Europas digitale demokrati Næste artikel Tryg-direktør: Data kan også være af det gode Tryg-direktør: Data kan også være af det gode