Debat

Forsikring & Pension: Her er vores ønsker til en digitaliseringsstrategi

Når ’Digitaliseringsstrategi for hele Danmark’ skal drøftes ved de kommende finanslovsforhandlinger, bør der fokuseres på at skabe bedre digital sammenhæng mellem det offentlige og det private samt at lægge en ambitiøs datastrategi, skriver Sigrid Floor Toft.

Sigrid Floor Toft, digitaliseringspolitisk chef i Forsikring & Pension, undrer sig over, at digitalisering ikke fyldte mere i den plan for ”Fremtidens Danmark”, der blev lanceret af Mette Frederiksen (S) ved regeringskonferencen i Fredericia.
Sigrid Floor Toft, digitaliseringspolitisk chef i Forsikring & Pension, undrer sig over, at digitalisering ikke fyldte mere i den plan for ”Fremtidens Danmark”, der blev lanceret af Mette Frederiksen (S) ved regeringskonferencen i Fredericia.Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Jeg er næppe den eneste, der undrede mig over, at digitalisering ikke fyldte mere for ”Fremtidens Danmark” på tværs af de ti debatspor, statsministeren lancerede i Fredericia.

Med de udfordringer, vi står over for i fremtiden, er velfærdsstatens finansielle holdbarhed og overlevelse på længere sigt i høj grad også afhængig af, at vi bevarer vores innovations- og konkurrenceevne.

Uklart, hvad der skal komme ud af drøftelser
Her er digitalisering en helt afgørende faktor. En pointe, der blev understreget, da Nationalbanken i august konkluderede, at Danmark havde klaret sig bedre igennem pandemien end mange andre lande. Netop fordi vi blandt andet har et højt niveau af digitalisering i både den offentlige og private sektor.

Vores offentlige sektor er en af de højst digitaliserede i verden, og vi har en stærk, digital infrastruktur, men fokus har i høj grad været isoleret på de offentlige løsninger

Sigrid Floor Toft
Digitaliseringspolitisk chef, Forsikring & Pension

Derfor kan man håbe, at ambitionsniveauet bliver lagt højere i de kommende forhandlinger om finansloven for 2022, hvor Folketingets partier blandt andet skal drøfte den kommende 'Digitaliseringsstrategi for hele Danmark'.

Ambitionen med strategien er at bidrage til, at virksomhederne og den offentlige sektor kan realisere potentialerne i den digitale omstilling, men det er ikke klart, hvad der mere præcist skal komme ud af drøftelserne.

Her har vi to klare ønsker til strategien: Vi skal skabe bedre digital sammenhæng mellem det offentlige og det private, og vi skal have en ambitiøs datastrategi.

Sammenhæng mellem offentligt og privat
Vores offentlige sektor er en af de højst digitaliserede i verden, og vi har en stærk, digital infrastruktur, men fokus har i høj grad været isoleret på de offentlige løsninger.

Når man ser bredere på den digitale sammenhæng mellem den offentlige og den private sektor, er der stadig potentiale for forbedring.

Det kan for eksempel være en borger, der skal have udbetalt erstatning for erhvervsevnetab og derfor skal kunne videregive sine oplysninger fra sygehusjournalen eller sundhed.dk til sin forsikring.

Her oplever borgerne ofte, at den digitale brugerrejse kortsluttes, fordi dele af rejsen for eksempel stadig foregår på papir, og fordi de digitale løsninger i henholdsvis det offentlige og det private ikke er tænkt sammen.

I forsikrings- og pensionsbranchen er der et stort ønske om at få løst den samspilsproblematik. Vi skal sikre, at de offentlige og private løsninger hænger bedre sammen, så borgere, der har behov for hjælp, får den bedste, hurtigste og mest effektive service, vi kan tilbyde dem.

For forsikrings- og pensionsbranchen handler det ikke om at få adgang til flere data om borgerne. Det handler om, at borgerne let og enkelt kan give digital adgang til de oplysninger, de i forvejen skal udveksle

Sigrid Floor Toft
Digitaliseringspolitisk chef, Forsikring & Pension

Derfor foreslår vi, at der som led i digitaliseringsstrategien igangsættes et arbejde med at etablere bedre, digital sammenhæng inden for relevante områder, hvor borgere og virksomheder både skal i kontakt med det offentlige og private aktører.

Det bør ske i åbne fora med deltagelse af de relevante aktører, der er involverede i de konkrete forløb.

Papirfælder
EU-Kommissionen har allerede lanceret en ambitiøs datastrategi, der skal foldes ud i de kommende år. Hvis Danmark skal blive i den digitale superliga, skal regeringen lancere en datastrategi, der matcher og hæver de europæiske ambitioner. 

Men hvad indeholder en ambitiøs datastrategi? Set fra vores side er de følgende tre elementer vigtige ingredienser.

Først og fremmest skal data til brug for den offentlige opgavevaretagelse underlægges klare, tværgående principper, som styres centralt og skaber en sammenhængende datainfrastruktur.

Det betyder, at borgere og virksomheder undgår dobbeltindberetninger til forskellige myndigheder. Det kan potentielt løfte store, administrative byrder fra både borgere og virksomheder.

Samtidig bør der arbejdes for at sikre borgerne råderet over egne data i offentlige løsninger, så man som borger selv kan bestemme, hvem man ønsker at dele sine data med (og trække dem tilbage).

Her er det vigtigt at slå fast, at det for forsikrings- og pensionsbranchen ikke handler om at få adgang til flere data om borgerne. Det handler om, at borgerne let og enkelt kan give digital adgang til de oplysninger, de i forvejen skal udveksle, når de for eksempel aktiverer deres forsikring i forbindelse med arbejdsskader eller ulykker.

Hvorfor skal Folketinget beslutte, hvordan jeg som borger vælger at dele mine egne data?

Sigrid Floor Toft
Digitaliseringspolitisk chef, Forsikring & Pension

Det handler om at undgå papirfælder, som forsinker og besværliggør processer for borgeren og i stedet åbne for en mere effektiv service og hurtigere hjælp, når borgeren har behov for det.

Rammerne bør gentænkes
Indkomstoplysningerne i skattemappen er et godt eksempel på, at de nuværende rammer bør gentænkes.

I dag har Skat en velfungerende, digital infrastruktur, eSkatData, hvor jeg kan dele oplysninger om min indkomst med mit pensionsselskab, forsikringsselskab eller bank. Oplysninger, der er behov for, når jeg eksempelvis skal have rådgivning eller låne penge.

Men jeg kan kun dele oplysningerne i 24 timer. Hvis jeg har behov for at dele oplysningerne løbende, bliver det pludseligt meget besværligt og kræver en lovændring.

Men hvorfor skal Folketinget beslutte, hvordan jeg som borger vælger at dele mine egne data?

Sidst, men ikke mindst, skal vi som samfund blive bedre til at få sat data i spil, der kan hjælpe med at løse nogle af de presserende samfundsudfordringer, vi står overfor.

Forsikringsbranchen arbejder for eksempel for at få lov at dele de data, de har liggende, om skader som følge af oversvømmelser og skybrud med kommunerne, der kan bruge oplysningerne til at klimasikre udsatte områder og på den måde undgå skader hos borgerne fremadrettet.

Men større adgang til data kan også have utilsigtede konsekvenser, der skal tages hånd om.

Regeringens strategi bør derfor også se på, hvordan vi sikrer, at dataetik og ansvarlig dataanvendelse er integreret i alle de digitale løsninger, vi anvender, så borgerne fortsat kan være trygge ved at udnytte de digitale muligheder, der udvikles i fremtiden.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00