Debat

GTS-foreningen: Danmark skal være en international videnshub for sikkerhedsteknologi

Når partierne de kommende år skal beslutte, hvordan de 150 milliarder kroner ekstra til Forsvaret skal bruges, bør de skele til den udviklings- og innovationskraft, som samfundet allerede kan tilbyde, skriver Juan Farré, der er formand for GTS-foreningen.

Der ligger et stort uudnyttet innovationspotentiale i bedre samarbejde mellem de små og mellemstore virksomheder, forskningsmiljøerne og Forsvaret, skriver Juan Farré.
Der ligger et stort uudnyttet innovationspotentiale i bedre samarbejde mellem de små og mellemstore virksomheder, forskningsmiljøerne og Forsvaret, skriver Juan Farré.Foto: Pressefoto/Teknologisk Institut
Juan Farré
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Med det stigende fokus på Forsvaret herhjemme har vi nu en enestående mulighed for at blive en international videnshub for forsvar- og sikkerhedsteknologi. Men der er et stykke vej derhen, og det kræver, at man fra politisk hold tør tænke i nye baner.

For vi må desværre erkende, at Forsvaret, efter mange årtiers besparelser, er bagud på teknologifronten. Der mangler overblik i forhold til de færdige produkter, danske virksomheders kernekompetencer og hvilke nye teknologier, der skal udvikles.

Vi skal ikke gøre os kloge på, hvad Forsvaret har brug for; det ved de bedst selv. Men de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) har tilsammen mere end 400 års erfaring som uvildige partnere inden for teknologisk udvikling og innovation.

De danske SMV'er spiller en afgørende rolle i forsvarsindustrien ved at bringe innovation, agilitet og specialisering til bordet

Juan Farré
Formand, GTS-foreningen

Den erfaring vil vi gerne stille til rådighed for såvel Forsvaret som erhvervslivet, så vi sammen kan levere de bedste løsninger til Forsvarets tekniske udfordringer.

Det er udfordringer, som også blev adresseret i den tidligere regerings strategi for dansk forsvar, hvor man fremhævede problematikken i, at nye teknologier får tiltagende betydning og samtidig er så komplekse, at de kun kan beherskes i samarbejde med industri og forskningsinstitutioner.

Man efterspurgte i den forbindelse et øget samarbejde på tværs af traditionelle sektorskel mellem forsvar og det såkaldte spin-in segment af civile højteknologiske virksomheder, der med civil teknologi kan forbedre traditionelle forsvarsindustrielle løsninger. Det skal der gøres noget ved, og vi stiller os gerne til rådighed.

Stort uudnyttet potentiale

Danmark har heldigvis en stærk innovationsinfrastruktur, og vi er også godt med på forsvarsområdet i forhold til udviklingen af avanceret droneteknologi, grønne brændstoffer, elektroniske systemer, kvante-, rum- og informationsteknologi samt udvikling af digitale systemer.

Men der ligger et stort uudnyttet innovationspotentiale i bedre samarbejde mellem de små og mellemstore virksomheder, forskningsmiljøerne og Forsvaret.

De danske SMV'er spiller nemlig en afgørende rolle i forsvarsindustrien ved at bringe innovation, agilitet og specialisering til bordet. Deres evne til at tilpasse sig hurtigt skiftende behov og levere skræddersyede løsninger er afgørende. SMV'er kan blive en del af vækstmotoren for, at hele den danske industri kan vækste og omsætte viden og innovation til løsninger.

Desværre kæmper SMV’er i dansk forsvarsindustri i dag med lange tidshorisonter. Som en del af investeringerne i Forsvaret bør der derfor skabes bedre forudsætninger for at føre nye teknologier ind på markedet og 'disrupte' eksisterende løsninger.

Derfor hjælper vi i GTS specielt SMV'erne med teknologiudvikling og med at skabe en hurtigere og nemmere adgang til forsvarsmarkedet via compliance, rådgivning og samarbejdsprojekter.

Eksportmuligheder og arbejdspladser

Det er væsentligt, at Forsvaret geares til i højere grad at understøtte denne type videns- og udviklingsmiljøer. Verden når sandsynligvis at forandre sig meget over den tiårige investeringsperiode, så Forsvaret kan med fordel alliere sig med partnere, der igennem hele perioden kan bidrage til udviklingen.

Hvis vi gør det rigtigt, kan Danmark blive en international videnshub for forsvars- og sikkerhedsteknologi

Juan Farré
Formand, GTS-foreningen

Med de danske SMV'er og forsknings- og udviklingssektoren som motor er der samtidig garanti for, at viden fra den forsvarsindustrielle forskning og udvikling kommer samfundet bredere til gavn.

Ved at opbygge kompetencer i danske virksomheder og forskningsmiljøer skabes der samtidig grobund for nye eksportmuligheder og dermed arbejdspladser.

De massive investeringer, som regeringen lægger op til, skaber muligheder for hele værdikæden inden for forsvar og sikkerhed. Det stiller os derfor i en unik position for at komme i front med forsknings- og udviklingsmiljøer og omdanne ny viden til markedsparate løsninger.

Hvis vi gør det rigtigt, kan Danmark blive en international videnshub for forsvars- og sikkerhedsteknologi.

Temadebat

Hvordan ser fremtiden ud for dansk forsvarsindustri?

I lyset af det kommende forsvarsforlig kaster Altinget Forsvar blikket på den aktuelle situation i forsvarsindustrien og de udfordringer såvel som muligheder, den står overfor.

For hvilken situation står dansk forsvarsindustri i med udsigten til øgede forsvarsbudgetter? Hvordan sikrer vi, at danske forsvars- og sikkerhedsvirksomheder forbliver konkurrencedygtige og innovative? Og hvad er de væsentligste politiske barrierer for branchen?

Det søger Altinget Forsvar svar på i en ny temadebat, hvor en række aktører vil komme med deres perspektiv på emnet.

Du kan se det samlede debatpanel her.

Om temadebatter:
Har du lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at sende dit indlæg til [email protected].

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Juan Farré

Adm. direktør, Teknologisk Institut, formand, GTS-bestyrelsen, Bestyrelsesmedlem, Dancert
Ph.d. Optical Communication Systems (Danmarks Tekniske Universitet 1993), MScEng Telecom (Universitat Politécnica de Catalunya i Spanien 1987)

0:000:00