Debat

Hjort om cyberangreb: Vi har kun set toppen af isbjerget

DEBAT: Det nye forsvarsforlig tilfører 1,4 milliarder kroner til en styrket cyberindsats, der skal sikre hele Danmark mod cyberangreb, skriver forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Foto: /Scanpix/ Liselotte Sabroe
Mikkel Bødker Olesen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Claus Hjort Frederiksen (V)
Forsvarsminister

Når jeg som forsvarsminister bruger en stor del af min tid på at tale om truslen fra cyberangreb, skyldes det, at de udgør en af vor tids allerstørste udfordringer og truer med at undergrave vores samfund, værdier, økonomi og demokrati.

Det er en trussel, som ikke længere ligger år ude i fremtiden. Det foregår her og nu, og der er kræfter, der vil os det ondt.

Det blev vi med al ønskelig tydelighed mindet om sidste år, da det meget destruktive NotPetya-cyberangreb ramte Ukraine og derfra gik videre til virksomheder i Danmark og mange andre lande – og forårsagede kolossal skade.

Vi skal tale højt om truslen for at højne bevidstheden i befolkningen og blandt vores virksomheder, så vi får det ud i det åbne og kan tage de fornødne forholdsregler. Derfor besluttede jeg ligesom Storbritannien og USA også at sætte navn og adresse på NotPetya og sige, at Rusland stod bag.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Med det nye forsvarsforlig er partierne blevet enige om et stort økonomisk løft til at styrke Danmarks cybersikkerhed. Samtidig har regeringen en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed på vej, som indeholder en række konkrete initiativer, der skal styrke cyber- og informationssikkerheden i Danmark.

Kun toppen af isbjerget
Med forsvarsforliget tilføres 1,4 milliarder kroner til en styrket cyberindsats over de næste seks år. Det er et stort løft. Paradoksalt nok kostede NotPetya danske virksomheder et større beløb på blot få dage. Det er for mig med til at illustrere, at der er økonomisk ræson i, at både private aktører og staten styrker indsatsen på cyberområdet.

Vi skal tale højt om truslen for at højne bevidstheden i befolkningen og blandt vores virksomheder, så vi får det ud i det åbne og kan tage de fornødne forholdsregler.

Claus Hjort Frederiksen (V)
Forsvarsminister

Men jeg er bange for, at vi kun har set toppen af isbjerget, for området er præget af et stort mørketal. Hvilken virksomhed – og for den sags skyld, hvilken stat – har lyst til at melde offentligt ud, at den er blevet angrebet og måske har mistet følsomme personoplysninger?

Som central, national myndighed på området har vi i Danmark Center for Cybersikkerhed, som blev oprettet i 2012. Forsvarsforliget skal give Center for Cybersikkerhed langt mere styrke til at gøre gavn for hele Danmark. Det primære fokus for den styrkede indsats skal være de funktioner, der er centrale for, at samfundet kan fungere.

Samfundsvigtige institutioner og virksomheders cybersikkerhed
Dette er helt afgørende med et tæt samarbejde med de myndigheder og virksomheder, der har det daglige ansvar for samfundsvigtige funktioner, og at disse også tager dette ansvar på sig. De, der har ansvaret for den daglige drift, og som derfor selv bedst kender deres it-systemer, skal også selv sikre, at der er styr på tingene.

Samtidig er det klart, at de har brug for rådgivning og hjælp til at opnå det nødvendige sikkerhedsniveau og beskytte sig mod cyberangreb. Derfor rækker forsvarsforligets initiativer til at beskytte Danmark mod cyberangreb ud over Forsvarets område og kommer samfundet som helhed til gode.

De konkrete initiativer i forsvarsforliget vil først og fremmest styrke den forebyggende indsats med styrket rådgivning og vejledning med særligt fokus på samfundsvigtige sektorer.

Samtidig styrker vi indsatsen til at opdage og håndtere konkrete hændelser samt genoprette sikkerheden efter konkrete cyberangreb. Derudover styrker vi vores deltagelse i det internationale arbejde med cybersikkerhed, hvor der blandt andet i både NATO og EU sker meget på området.

De højt specialiserede kompetencer og ressourcer i Center for Cybersikkerhed skal komme hele Danmark til gavn og understøtte initiativer i den kommende nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Ved at tale mere om truslen fra cyberangreb og gennem konkrete initiativer skal vi sikre en bedre beskyttelse af samfundsvigtige institutioner og virksomheders cybersikkerhed.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Claus Hjort Frederiksen

Fhv. MF (V), fhv. minister og partisekretær
cand.jur. (Københavns Uni. 1972)

0:000:00