IT-arkitekt om Facebook: Demokratisk drøm eller et veritabelt mareridt?

DEBAT: Vores alle sammens digitale forsamlingshus Facebook kan gå hen og blive et demokratisk mareridt, hvis ikke borgerne besidder kritisk sans over for politiske budskaber, som kun er ude på at skabe digitale shitstorms, skriver Kim Escherich.

Af Kim Escherich
IT-artikekt, IBM, og formand, Fremvirke

Termen digital valgkamp sætter en del tanker i gang. Noget med big data, nye analytiske metoder, en-til-en-markedsføring eller tilmed kunstig intelligens til forudsigelse af vælgeradfærd. Eller hedengangne Cambridge Analytica med deres psykografiske analysemetoder.

Alt det er drevet af den teknologiske udvikling, og det stopper ikke. Vi vil se forudsigelser skabt af kunstige intelligenser, eksempelvis som ”MogIA”, der har været i stand til korrekt at forudsige resultatet af flere amerikanske præsidentvalg. Og bots, kampagner, semi-fake news og meget mere. En intensiv digital oplevelse, døgnet rundt. 

Men den mest markante forskel er måske os selv. 

De seneste ti år har fremkomsten af sociale platforme, mobil- og anden teknologi medført, at hastigheden er gået op, så vores koncentrationsevne i dag konstant udfordres af hurtige informationsstrømme. Ofte drevet af forretningsmodeller fra de store spillere i medie- og teknologi-industrien og deres afhængighedsskabende algoritmer.

Og selv tænker vi ikke dybere over, at vores intelligens faktisk bliver lavere alene ved, at smartphones og konstante informationsflows er i nærheden. Så vi er eksponerede, åbne og måske tilmed sårbare. Og ikke altid lige kloge.

Drøm eller mareridt?
Samtidig har udviklingen medført, at der over de seneste cirka 11 år er blevet skabt et nyt, inkluderende forsamlingshus, hvor cirka 70 procent af danskerne er til stede, nemlig Facebook. Så vi har et gigantisk forsamlingshus, hvor alle befolkningsgrupper er repræsenterede og kan sige – eller råbe – deres mening om alskens emner. 

En demokratisk drøm. Eller et veritabelt mareridt. 

Udfordringen er nemlig, at når vi kombinerer vores afhængighed af informationsstrømmene, den stigende hastighed i kommunikation og muligheden for, at vi alle kan sige vores mening, ender vi som ekstremt eksponerede for manipulation.

Man kan også sige det på en anden måde: Mennesker er forskellige – hvilket udviklingspsykologer som Robert Kegan har bygget modeller for – og nogle vil være mere disponerede for at reagere på manipulation end andre og kan derfor være et værktøj for at sprede budskaber på måder, som ikke altid følger gængs fornuft eller gode, demokratiske principper på en måde, så politik bliver til følelser. 

Derfor bliver et tema i den kommende valgkamp med garanti digitale shitstorms, hvilket vi allerede har set de første eksempler på. De vil typisk starte som en følelse af indignation; de vil fremstille politiske modstandere som havende dårlige eller uheldige menneskelige egenskaber, og de vil ofte udtrykke, at noget er en trussel mod nogen. En cocktail af en usympatisk modstander, et komplekst system, som orkestrerer angreb mod givne befolkningsgrupper og et billede på et offer – gerne identisk med modtageren, er det perfekte udgangspunkt for en orkestreret shitstorm. 

Politisk digital dannelse
Fra et demokratisk synspunkt er orkestrerede shitstorms af denne art en gigantisk udfordring, da de obstruerer den politiske dialog og sender vælgernes verdensopfattelse i forkerte retninger. 

Derfor burde vi begynde at tale om politisk digital dannelse. Vi bør stille os selv spørgsmålet, hvordan vi får udstyret befolkningen med evner, indsigt, kritisk sans, kompetencer til at kunne navigere i et morads af hurtige, populistiske, korttidsholdbare budskaber, som bare skal skabe en følelse. Vi bør lære vælgerne at stoppe op og stille sig spørgsmålet, om de nu også kan stole på politikernes reelle hensigter, herunder om der tales politik, eller om det blot er en spindoktor-orkestreret shitstorm på vej. Og kan vi i det hele taget stole på, hvad vi hører i medierne?

Så tilbage på skolebænken, og lær noget om politik, samfund, kommunikation, dannelse og alt det andet, så vi kan bibeholde et samfund af fornuft. En mulighed kunne være at følge med i en organisation som Fremvirke. Eller vi burde måske have en Styrelse for Samfundsmæssig Dannelse, som sikrede befolkningens kompetencer ud i politisk forståelse. 

Ingen tvang; det skulle gerne være sjovt. Og skabe et meget bedre samfund.

Forrige artikel FTF og Professionshøjskoler: Klæd velfærdsprofessionelle på til et digitalt arbejdsliv FTF og Professionshøjskoler: Klæd velfærdsprofessionelle på til et digitalt arbejdsliv Næste artikel Akademikerne: Vi må ikke miste kontrollen over den digitale udvikling Akademikerne: Vi må ikke miste kontrollen over den digitale udvikling
Velfortalt tech-bog lander mellem to stole

Velfortalt tech-bog lander mellem to stole

ANMELDELSE: Ny bog vil portrættere en verden under hastig forandring, men kommer for sjældent mere end et enkelt spadestik i dybden med de mest interessante problematikker, skriver Chris Lehmann, redaktør for Altinget Digital.