IT-branchen: Er blockchain den nye forårsbebuder?

DEBAT: Der er skrevet meget om potentialet i blockchain-teknologien, og man kan hurtigt få indtryk af, at det kun er her fremtiden blomstrer fra. Men det er langt fra hele sandheden, skriver Birgitte Hass, adm. direktør i IT-branchen.

Af Birgitte Hass
Adm. direktør i IT-Branchen

McKinsey gav i februar deres bud på, hvordan blockchains kunne bruges i det offentlige, og her talte de blandt andet varmt for at bruge teknologien til at beskytte kritiske data ved ejerskifte og som udgangspunkt for kontrakter.

En sikker forårsbebuder, hvis det bruges rigtigt, kunne man få indtryk af.

Blockchains er da også uhyre interessant. Kort fortalt er det en teknologi, der garanterer, at alle parter er enige om historikken omkring, hvem der har modtaget hvad, samt en verifikation på, at personerne også er de retmæssige afsendere og modtagere af en transaktion.

Sker der en ændring i en kontrakt, i en pengeoverførsel eller i noget data, så vil alle, der er koblet på blockchainløsningen, kunne se, hvad der er blevet ændret, hvornår det er blevet ændret og af hvem.

Kun én teknologigren ud af mange
Der er ingen tvivl om, at der ligger et kæmpe potentiale i at benytte blockchains på en lang række områder i det offentlige. For eksempel vil det være logisk at kigge på mulighederne for at bruge blockchains i forbindelse med sundhedsdata, sagsbehandlinger og skøder ved køb af hus.

Men det er samtidig også kun én teknologi ud af mange – og også en teknologi, der har sine svagheder. Det kræver blandt andet stor beregningskraft, da kompleksiteten i en blockchain hurtig bliver høj. Filer og data slettes nemlig ikke. De lægges blot til blockchainen, som derfor vil vokse i størrelse for evigt.

Så selvom der er et kæmpe potentiale for at bruge blockchains i det offentlige, er det vigtigt, at man ikke på forhånd forelsker sig i én bestemt teknologi, når man skal vælge løsning. For der vil næsten helt sikkert altid være flere andre teknologier, der kan løse samme problem.

Kigger man på blockchains kunne man eksempelvis også kigge på DHT og IPFS.

Fokuser på løsningen i stedet for teknologien
En af de største farer ved it-projekter er, hvis man allerede fra start stirrer sig så blind på én bestemt teknologi, at man ender med at sætte teknologikravet højere end det problem, teknologien rent faktisk skal løse.

Derfor er det vigtigt, at man ikke bare i den indledende fase klart definerer, hvilket problem der skal løses – men også holder fast i dette fokus både i forbindelse med en eventuel udbudsfase, den efterfølgende udvikling og implementering samt i den daglige drift og kontinuerlige effektmåling.

Blockchains er en spændende teknologi med masser af potentiale, og jeg er sikker på, at vi også inden for det offentlige fremover vil se forskellige løsninger, der gør brug af blockchains.

Men det er altså også bare én teknologi ud af mange.

Et forår har mange blomster
Skal man sikre, at det teknologiske forår for alvor kommer i gang i det offentlige, skal vi se langt mere end blot en enkelt teknologigren blomstre.

Derfor er det også vigtigt, at man i både lovgivning, i udbud og fokus holder sig teknologineutral, og ikke stiller krav om brug af en specifik teknologi – uanset om det drejer sig om blockchains, cloud-løsninger eller brug af taxametre.

For begår vi først den fejl, at vi lader enkelte teknologier alene bestemme forårets kommen, kan vi være sikre på, at vi aldrig kommer ud af vinterens iskolde teknologimørke.

Blockchain-teknologien er en blandt mange teknologier, der giver det offentlige en unik mulighed for at gentænke store dele af den offentlige sektor, så den bliver klogere, mere automatiseret, mere sikker – og giver mere værdi for borgerne og virksomhederne, den betjener.

Det offentlige skal turde efterspørge forandringen og have fuld fokus på problemløsningerne, men lade private leverandører vise dem teknologiløsningerne. Fokus skal være på målet, ikke midlet.

Det kræver et stort mod og en stor pose penge at investere i forandringen. Men belønningen er enorm, hvis det lykkes at ændre den måde, vi arbejder på, så vi for alvor kan gøre brug af de nye teknologier.

Forrige artikel Alternativet: Fra automatreaktion til værdiskabende blockchain-reaction Alternativet: Fra automatreaktion til værdiskabende blockchain-reaction Næste artikel Professor: Lær af de engelske Open Source-erfaringer med sundheds-it Professor: Lær af de engelske Open Source-erfaringer med sundheds-it