IT-Branchen: Tør vi sætte borgeren i centrum?

DEBAT: Nye teknologier som f.eks. blockchains giver helt nye muligheder for, at borgerne er med til at styre og godkende alle sundhedsinformationer om dem. Spørgsmålet er, om vi tør? Det skriver Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

Af Birgitte Hass
Adm. direktør i IT-Branchen

Tidligere i år offentliggjorde folketingets partier en række principper og pejlemærker for brugen af sundhedsdata.

Det gennemgående budskab er, at sundhedsdata skal deles og anvendes af alle aktører på sundhedsområdet, og at det skal være sikkert, da netop sundhedsdata er noget af det allermest personfølsomme data, der findes.

I dag deles sundhedsdata knap nok mellem de forskellige offentlige sundhedssektorer – helt galt er det, når for eksempel private sundhedsudbydere eller pårørende skal inddrages.

Den gode nyhed er, at teknologier som eksempelvis blockchains er klar til at understøtte en sikker og effektiv datadeling. Så der er håb forude.

Noget beskyttes bedst i det åbne
Traditionelt set har it-sikkerhed langt hen ad vejen handlet om at gemme data langt væk bag høje sikkerhedsmure, så kun en særligt udvalgt skare fik adgang til informationerne.

Med blockchains og lignende teknologier ligger sikkerheden dog i langt højere grad i, at alle relevante parter har lige adgang til at se alle informationer og tilføje/rette i dem, hvis alle er enige om ændringerne.

På den måde bliver det pludseligt transparent og tydeligt, hvem der skriver og gør hvad, ligesom alle relevante personer skal være enige om ændringerne i eksempelvis en patientjournal, før den kan blive ajourført. Det skaber en helt anden dynamik og samarbejde omkring data.

Måske lyder det umiddelbart besværligt og utopisk, men rundt om i verden ser vi lige nu en lang række projekter, hvor blockchains anvendes til datadeling i sundhedssektoren. Dem bør vi lade os inspirere af.

Analysevirksomheden IDC, der holder skarpt øje med den teknologiske udvikling i sundhedssektoren rundt om i verden, fortæller, at man i Estland eksempelvis har besluttet at sikre patientjournaler for to millioner borgere via blockchains.

I Holland tester man blockchains som den bagvedliggende teknologi, når man udskriver recepter, mens man i både Frankrig og England er i gang med at teste teknologien i forbindelse med patientsamtykke og deling af patientinformation på tværs af byer.

Det er især muligheden for at gemme og dele patientdata sikkert, der ifølge IDC driver blockchain-udviklingen i sundhedssektoren. De tror da også på, at vi vil se teknologien blive brugt flere steder i sundhedssektoren i fremtiden.

Det store spørgsmål handler faktisk heller ikke om teknologien i sig selv, men om vi overhovedet tør dele alle disse oplysninger åbent med borgeren?

Vi skal gå hånd i hånd med borgeren
Meget af arbejdet med sundhedsdata foregår i en for borgeren sort boks, som man måske kan tilgå på særligt udvalgte platforme som sundhed.dk, men som ellers er lukket land.

Når man i dag eksempelvis får en recept fra sin læge, får man bare besked på, at lægen nu har skrevet medicinen ind i systemet, og at man derfor kan hente den på apoteket. Bliver man henvist til undersøgelser på hospitalet, får man også blot at vide, hvor og hvornår man skal dukke op – men man får ikke reel indsigt i, hvilke informationer der er delt mellem læge og hospital.

Havde man brugt for eksempel blockchains, ville informationen være tilgængelig for alle parter på samme tid, ligesom man hele tiden kunne se, hvem der havde adgang til ens data, og hvem der eventuelt havde rettet eller opdateret tingene.

Brugen af blockchains og lignende teknologier vil dog også kræve en helt ny måde at kommunikere på mellem sundhedsaktørerne og over for borgerne.

Og det er måske den største forandring, man skal tage stilling til, når man overvejer brugen af blockchains. Er lægen klar til at slippe enekontrollen med data og inddrage borgeren som dataejer? Er sundhedsvæsenet klar til at åbne op overfor andre aktører og lade sundhedsdata følge patienten ud af det offentlige system?

Skal vi for alvor forbedre sundhedssektoren, er det nødvendigt, at vi sætter borgeren i centrum og bygger løsninger og arbejdsgange op omkring den tankegang – også på tværs af aktører.

Og kigger man på folketingets principper for brugen af patientdata, så er der ingen tvivl om, at også politikerne synes, at (sundheds)verdenen bliver bedre, hvis vi går hånd i hånd med borgerne.

Blockchainteknologien er en af mange teknologier, der kan være med til at sætte borgeren i centrum.

Spørgsmålet er, om vi tør?

Forrige artikel Alternativet: Forskers blockchain lagrer sig i politikers hjerne Alternativet: Forskers blockchain lagrer sig i politikers hjerne Næste artikel AU-rektor: Forskningsmiljøer kan styrke regeringens Disruptionråd AU-rektor: Forskningsmiljøer kan styrke regeringens Disruptionråd
EU trækker spændingen om dataoverførsler til Storbritannien

EU trækker spændingen om dataoverførsler til Storbritannien

TILSTRÆKKELIGHED: Virksomheders dataoverførsler fra EU til UK er i limbo indtil EU-Kommissionen tager en beslutning om, hvorvidt Storbritanniens regler på området er gode nok. Kommissionen vil holde øje med, at UK ikke forringer standarder, før de indgår en aftale, siger en kilde.