Debat

Kommunikationsbureau: Danmark bør gå forrest og forbyde TikTok

Det bør være indlysende, at Danmark skal forbyde TikTok, hvis vi ønsker at værne om følsomme oplysninger og modstå alvorlige sikkerhedsbrister, der har potentiale til at afvæbne Danmark og få vidtrækkende konsekvenser for landets sammenhængskraft, skriver Julie Frølich og Nick Jacobsen.

Center for Cybersikkerhed har vurderet, at TikTok beder brugere om at afgive meget vide rettigheder sammenlignet med andre sociale medier, blandt andet lokalitetsoplysninger og anvendelse af telefoners mikrofon og kamera, skriver Julie Frølich og Nick Jacobsen.
Center for Cybersikkerhed har vurderet, at TikTok beder brugere om at afgive meget vide rettigheder sammenlignet med andre sociale medier, blandt andet lokalitetsoplysninger og anvendelse af telefoners mikrofon og kamera, skriver Julie Frølich og Nick Jacobsen.Foto: Dado Ruvic/Reuters/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen har for nylig indført et forbud mod at anvende TikTok for alle ansatte. Og i USA varsler den amerikanske regering et nationalt forbud mod TikTok grundet virksomhedens kinesiske ejerforhold, der, ifølge Det Hvide Hus, kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed.

I kølvandet herpå har Center for Cybersikkerhed frarådet anvendelse af TikTok på statslige telefoner i Danmark, og flere offentlige instanser herunder Statsministeriet, Justitsministerieret, Forsvarsministeriet samt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har forbudt TikTok på ansattes arbejdstelefoner.

Dansk Erhverv har fulgt trop og tillige rådgivet deres medlemmer om skærpet anvendelse af den populære app.

TikTok udgør en alvorlig sikkerhedsmæssig trussel på nationalt niveau

Julie Frølich og Nick Jacobsen
Hhv. rådgiver og konsulent, Geelmuyden Kiese

Forbuddene sker på baggrund af tungtvejende sikkerhedsmæssige hensyn til at modvirke kinesisk spionage og beskytte statslige interesser. Særligt efter TikTok har indrømmet, at kinesiske ansatte har adgang til europæiske brugeres data.

Når det centrale embedsværk samt europæiske og amerikanske institutioner ønsker at forbyde TikTok baseret på et vægtigt hensyn til den nationale sikkerhed, bør den danske regering gå forrest og forbyde TikTok i Danmark.

Det bør vi gøre for at stå vores allierede bi og for at udvise rettidig omhu omkring den tværnationale dataudveksling.

Den sikkerhedsmæssige trussel

Baseret på analyserne fra både Center for Cybersikkerhed og Det Hvide Hus må det konstateres, at TikTok udgør en alvorlig sikkerhedsmæssig trussel på nationalt niveau, så længe det ikke kan afkræftes, om den kinesiske virksomhed deler data med kinesiske myndigheder som et redskab til at begå spionage.

I slipstrømmen af de nationale analyser bør det være indlysende, at Danmark skal forbyde TikTok, hvis vi ønsker at værne om følsomme oplysninger og modstå alvorlige sikkerhedsbrister, der har potentiale til at paralysere persondatabaser, kritisk infrastruktur og bankvirksomheder.

Læs også

Et sådan angreb vil afvæbne Danmark og få vidtrækkende konsekvenser for landets sammenhængskraft.

Et demokratisk våben

TikTok er tidligere blevet beskyldt for at censurere indhold, der stiller sig kritisk over for den kinesiske regering, hvilket strider imod den ytringsfrihed, vi kerer os om i Vesten.

Dette udstiller samtidig, hvorfor vi bør agere efter et udenrigspolitisk armslængdeprincip over for Kina og kinesiske virksomheder, der potentielt kan anvende apps som TikTok som et våben til at angribe demokratiske rettigheder.

Så længe vi ønsker at hylde de frie markedskræfter, bør vi også beskytte markedet og dets aktører

Julie Frølich og Nick Jacobsen
Hhv. rådgiver og konsulent, Geelmuyden Kiese

Uafhængighedsprincippet bør ligeledes følges af hensyn til den danske forsyningssikkerhed, der fremstår blottet så længe kinesiske myndigheder potentielt har adgang til følsomt europæisk data helt ned på personniveau.

Center for Cybersikkerhed har vurderet, at TikTok beder brugere om at afgive meget vide rettigheder sammenlignet med andre sociale medier, blandt andet lokalitetsoplysninger og anvendelse af telefoners mikrofon og kamera.

Disse rettighedsafgivelser kompromitterer brugere ved at give adgang til vidtrækkende data om brugere i Vesten, hvilket potentielt anvendes og videregives uforsvarligt til kinesiske myndigheder.

Uforsvarlig anvendelse giver strategisk viden om sårbare forhold, hvilket kan anvendes til at lamme samfundet både analogt og digitalt.

Desuden vidner det om et bristet tillidsforhold på føderalt niveau, når internationale politiske institutioner og flere af Danmarks samarbejdspartnere forbyder TikTok blandt embedsmænd.

Denne brist bør vi imødekomme med en særlig grad af agtpågivenhed. Men når der er tale om risiko for statslig spionage, bør Danmark gå skridtet videre og forbyde anvendelse af TikTok i Danmark.

Dette var også tilfældet med Huawei, der blev nægtet adgang til udbygningen af 5G-netværket, da virksomheden ikke kunne bevise sin uskyld i at spionere på kritisk infrastruktur i Vesten.

Så længe vi ønsker at hylde de frie markedskræfter, bør vi også beskytte markedet og dets aktører. Derfor bør Danmark gå forrest og forbyde TikTok.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00