Ny måling: Mere end ni ud af ti danskere vil tvinge skoleelever til at droppe mobilen

Mobiltelefoner skal bandlyses helt i undervisningen på landets skoler, mener et stort flertal ifølge en ny måling. Ikke desto mindre foretrækker både elever, lærere, skoleledere og en skoleforsker begrænsninger frem for forbud. 

Et forbud mod mobiltelefoner i skolen er ikke den rigtige løsning, mener elever, lærere og skoleledere.
Et forbud mod mobiltelefoner i skolen er ikke den rigtige løsning, mener elever, lærere og skoleledere.Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Vu NguyenSigne Løntoft

Mobiltelefoner skal ikke bruges i undervisningstiden ude på de danske skoler. 

Det mener flertallet af danskerne, ifølge en meningsmåling, som Epinion har foretaget for Altinget og DR.

Fakta

Om målingen

Undersøgelsen er udarbejdet af Epinion for Altinget og DR på baggrund af i alt 1.103 gennemførte interview med danskere på 18 år og derover.

Interviewene er indsamlet online som webinterviews i perioden 14. februar til 20. februar 2023. Den maksimale stikprøveusikkerhed på de samlede resultater er +/- 3,0 procentpoint.

Ni ud af ti danskere går ind for forbud, hvor mobiltelefoner slet ikke må tages i brug i skolens undervisning.

Halvdelen er fortalere for mobilforbud i undervisningen, mens 39 procent af de adspurgte foretrækker mobiltelefonen under lås og slå i skoletiden. Kun 2 procent svarer, at mobiler må bruges efter elevernes forgodtbefindende.

 

Tallene får dog ikke Marie Holt Hermansen, der er formand for Danske Skoleelever, til at tale varmt for et forbud.

"Teknologien forsvinder ikke, fordi vi forbyder den. Hvorfor lærer man ikke eleverne at håndtere teknologien, så vi selv kan sætte grænser over for den?"

Forbud er ikke en farbar vej

Når man ser på aldersfordelingen af de adspurgte, så er det lige præcis de unge mellem 18-34 år, der er de stærkeste modstandere af mobilernes tilstedeværelse i undervisningssammenhænge.

62 procent af dem mener, at der skal være nægtet adgang til mobiler i undervisningstiden, mens 24 procent svarer, at mobilen må tages med på skolen, men at den til gengæld skal låses inde i skoletiden.

Ifølge Louise Klinge, børne- og skoleforsker, ph.d. fra Københavns Universitet og medlem af Børnerådet, skal mobilbrugen i børnenes skoletid helt klart begrænses, men det skal ikke ske som et forbud fra Christiansborg. 

"Den enkelte skole skal i samarbejde med forældre og elever på et oplyst grundlag finde hensigtsmæssige retningslinjer," siger hun. 

Lærerformand Gordon Ørskov Madsen mener heller ikke, at et forbud er en farbar vej at betræde, da han mere er tilhænger af at begrænse mobilbrugen.

Vi har lagt alt for meget ansvar over på eleverne.

Gordon Ørskov Madsen
Formand, Danmarks Lærerforening

"Jeg vil som udgangspunkt heller ikke have mobiler i undervisningen, fordi de er forstyrrende og ikke bliver brugt i undervisningssammenhænge. Men hvis der er tilfælde, hvor det er pædagogisk begrundet at bruge mobiler i undervisningen, så skal man have muligheden for det. Men kun der," siger han og tilføjer:  

"Vi skal have kontrollen over skærmene og ikke omvendt. Vi har lagt alt for meget ansvar over på eleverne. Vi har brug at hanke op i os selv som fagpersoner, skoler og samfundsinstitutioner."

Skolerne skal selv opstille regler 

Når man spørger vælgerne, hvem der skal fastsætte regler for elevernes mobilbrug, svarer 66 procent 'den enkelte skole'. 

Kun 18 procent mener, at det skal være forældrene og eleverne på den enkelte skole, mens kun 7 procent vil overlade den opgave til politikerne i Folketinget og i endnu mindre grad til politikerne i kommunerne (3 procent).

"Det er vigtigt, at hver eneste skole i Danmark forholder sig til det her og laver regler for mobilbrug. Der skal være regler, men de skal komme fra de enkelte skoler," siger Gordon Ørskov Madsen.

Han bakkes op af Thomas Gyldal Petersen (S), formand for KL's Børn og Undervisningsudvalg og borgmester i Herlev i Kommune. 

"Vi er da også helt overbeviste om, at alle skoler har gode, pædagogiske drøftelser om, hvad der er det rigtige at gøre på netop deres skole. Vi ved for eksempel, at mange skoler har taget den beslutning, at telefonerne skal afleveres ved skoledagen start. Den lokale dialog skal der også være plads til i fremtiden," lyder det i et skriftligt svar til Altinget.

Men for Marie Holt Hermansen fra Danske Skoleelever skal det ikke kun være op til den enkelte skoleledelse at træffe sådan en beslutning. 

"Der skal være en forpligtelse til at involvere forældre og elever i processen. Det vil skabe en motivation fra elevernes side til at overholde de regler og værdier, som bliver fastsat på den enkelte skole."

Politikere, som vil have begrænsninger for børn og unges mobilbrug, har selv deres mobiltelefoner fremme til høringer og i folketingssalen.

Claus Hjortdal
Formand, Skolelederforeningen

Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen, siger tingene ligeud:

"Politikere, som vil have begrænsninger for børn og unges mobilbrug, har selv deres mobiltelefoner fremme til høringer og i folketingssalen. Det er nogle forkerte signaler at sende," siger han og uddyber:

"Der er meget få politiske partier på Christiansborg, der kan tillade sig at have den holdning at gå ind for et nationalt forbud, når de selv går ind for mere frihed og ledelse ude på skolerne. Politikerne skal ikke lave reglerne for os. Det skal vi nok selv finde ud af."

Claus Hjortdal understreger desuden, at det kan give mening med forskellige mobilregler for indskoling, mellemtrin og overbygning.

SVM-regeringen slår i deres regeringsgrundlag fast, at regeringen ønsker at diskutere, hvordan det kan sikres, at "børn ikke tilbringer det meste af deres skoledag bag en skærm."

I den forbindelse har børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) i flere interview udtalt bekymring for, at skolen er blevet for digital, men han har samtidig gjort klart, at regeringen på nuværende tidspunkt ikke ønsker at blande sig i skolernes mobilpolitik.

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Gordon Ørskov Madsen

Formand, Danmarks Lærerforening og Lærernes Pension, formand, Lån & Spar Bank
folkeskolelærer (1996)

Claus Hjortdal

Formand, Skolelederforeningen, formand, LCLederforum
lærer (Nørre Nissum Seminarium 1986)

Marie Holt Hermansen

Fhv. formand, Danske Skoleelever

0:000:00