Ny økonomiformand: Med data skal vi bygge fremtidens velfærd

INTERVIEW: Kommunernes økonomiansvarlige embedsmænd skal kunne andet og mere end bogholderi og effektivisering. Arbejdet med tværgående styring og datadreven udvikling står højt på programmet for økonomichefernes nye formand, Eddie Dydensborg.

Nogle ting går aldrig af mode. Heller ikke blandt økonomiansvarlige embedsmænd i såvel ministerier som kommuner.

Der skal holdes styr på udgifter og indtægter, effektiviteten og produktiviteten skal op, og årets budgetmål tages i hus. Både for at sikre en langtidsholdbar drift og økonomisk råderum til politisk prioritering.

Økonomistyringens klassiske håndværk er fortsat i høj kurs, men i en moderne politisk styret velfærdsorganisation som en kommune stilles der også andre krav til den økonomiske ledelse.

Login