Chefjurist med et digitalt mindset og en offentligretlig profil

Vil du være med til at understøtte og udvikle et af Europas førende arkiver inden for digital samfundsdokumentation? Motiveres du af at finde løsninger inden for det juridiske felt og af at være med til at skabe de bedst mulige juridiske rammer for at understøtte Rigsarkivets strategi? Evner du at finde løsninger i et komplekst juridisk landskab? Og kan du formidle kort og præcist? Så er du den kollega, vi er på udkig efter til vores juridiske rådgivningsteam.Med næsten 1000 års analog og digital samfundsdokumentation er Rigsarkivet Danmarks hukommelse og videncenter for det danske samfunds udvikling. Vi indsamler, bevarer og leverer originale dokumenter og data, der understøtter videns- og retssamfundets behov og skaber nye indsigter og forståelser af vores samfund. I Rigsarkivet bliver du del af en ambitiøs og moderne organisation. I tæt samarbejde med vores brugere, arbejder vi kontinuerligt på at være en vigtig spiller i den offentlige digitale infrastruktur, så vores store mængde data skaber størst mulig værdi for borgere, forskere, virksomheder og offentlige myndigheder.

Som vores chefjurist bliver du en del af Ledelsessekretariatet, som arbejder tæt sammen med Rigsarkivets øverste ledelse og forretning. Du bliver en del af et juridisk team, som også omfatter en DPO-funktion. Desuden arbejder du tæt sammen med Rigsarkivets informationssikkerhedskoordinator. Herudover består enheden af otte kolleger, som arbejder med ledelsesunderstøttelse, kommunikation, forskning og heraldisk rådgivning.

Dine opgaver

Du skal arbejde med en bred opgaveportefølje, hvor du får glæde af din stærke faglighed inden for klassiske discipliner som forvaltningsret, offentligret og databeskyttelseslovgivning. Det gælder, fx når du yder juridisk og strategisk rådgivning til Rigsarkivets direktion og ledere, når du understøtter forretningen i deres opgaveløsning, samt når du rådgiver og vejleder vores sagsbehandlere i sager om borgerens ret til indsigt i egne oplysninger i arkivet, aktindsigtssager og klagesager. Du skaber endvidere juridisk afklaring af Rigsarkivets muligheder for at dele, tilgængeliggøre og arbejde med data i mange forskellige sammenhænge.

I takt med at du opbygger specialistkompetencer inden for arkivloven og dens samspil med anden offentligretlig regulering, vil du også komme til at rådgive i sager om adgang til data, som ikke er offentligt tilgængelige efter arkivlovens regler. Du vi opnå en værdsat erfaring med, hvor snitflader mellem forskellige lovgivninger måske kan afklares og justeres.

Dine opgaver løser du i et tæt samarbejde med mange fagligheder på tværs af Rigsarkivet og med eksterne interessenter – herunder Datatilsynet. Her får du brug for dine evner til at opbygge relationer med en serviceminded og fleksibel tilgang for at nå i mål med det bedste resultat. Skriftligt og mundtligt har du udprægede evner i at formidle tungt juridisk stof på en kort, præcis og læsevenlig måde.

Dit digitale mindset kommer i høj grad i spil i dit arbejde med at sætte rammer for Rigsarkivets arbejde med at digitalisere administrative processer og udvikle nye digitale services for at bringe data i spil til flere.

Kvalifikationer

Du er uddannet jurist med høje faglige kvalifikationer og erfaring inden for ovenstående fagområder. Med en struktureret og selvstændig tilgang bruger du dine faglige og analytiske evner som medspiller til at skabe forretnings- og løsningsorienterede resultater i et tæt samarbejde med forretningen. Du sætter pris på humor og åben kommunikation i hverdagen.

Løn og ansættelsesvilkår

Du ansættes som chefkonsulent i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Tjenestestedet er Kalvebod Brygge 34, centralt i København.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Det er en forudsætning, at du kan blive sikkerhedsgodkendt i løbet af ansættelsen, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Din ansøgning

Send os en motiveret ansøgning, CV og dokumentation for relevant uddannelse og erhvervserfaring via Rigsarkivets rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på ’Søg stillingen’ nederst på siden.

Ansøgningsfristen er fredag den 7. juni 2024. Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Vi forventer at holde samtaler i uge 24 og 25.

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for ledelsessekretariatet Martin Bork på tlf. 4171 7363 eller mail [email protected]

Du kan også læse mere om Rigsarkivet på www.rigsarkivet.dk

Rigsarkivet tilstræber at få så bred en sammensætning i personalet som muligt, hvorfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Rigsarkivet er en styrelse og institution under Kulturministeriet, der har til formål at sikre bevaringen af arkivalier til brug for fremtidig forskning, at stille arkivalier til rådighed for myndigheder og publikum samt at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater. Rigsarkivet har ca. 225 medarbejdere fordelt på 4 adresser; to i Jylland, en på Fyn og en i København.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00