KULTURMINISTERIET SØGER KONTORCHEF TIL KONTOR FOR JURA OG OPHAVSRET

Stillingen

Kulturministeriets departement søger en kontorchef til kontoret for Jura og Ophavsret. Som kontorchef vil du få det ledelsesmæssige ansvar for et hold af dygtige og engagerede medarbejdere, der arbejder i kontorets to teams - ophavsretsteamet og det juridiske team (Juridisk Sekretariat).

Ophavsretsteamet arbejder med at sikre, at ophavsretsloven hele tiden følger med den teknologiske udvikling. Teamet arbejder med politikudvikling, ministerbetjening, internationale forhandlinger, udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser samt konkret sagsbehandling. Et af de store emner i kontoret er AI og især generativ AI’s betydning for ophavsretten. Du vil få en bred kontaktflade til andre ministerier samt til aktørerne og organisationerne på ophavsretsområdet – både i ind- og udland.

Det juridiske team (Juridisk Sekretariat) har til formål at sikre, at Kulturministeriets arbejde hviler på et solidt juridisk grundlag. Sekretariatet rådgiver ministeriets fagkontorer inden for alle aspekter af Kulturministeriets fagområder i en juridisk kontekst som ministeriets advokatfunktion med særligt fokus på forvaltningsret, aktindsigt, statsstøtte og lovkvalitet.

Kontoret for Jura og Ophavsret indgår i center med kontoret for Tech, og du vil have et tæt samarbejde med den anden chef i centeret om både faglige og ledelsesmæssige opgaver. Der er ligeledes et tæt samarbejde med chefen for Medier samt Film & Mediestøtte.

Om dig

Vi søger en kontorchef, som kan sætte en klar retning og stå i spidsen for at implementere kontorets strategiske sigtelinjer. Du er ambitiøs og har vilje og styrke til at nå resultater i en omskiftelig hverdag og evner at holde overblik. Du er en inspirerende leder, der har blik for og lyst til at arbejde aktivt med personaleledelse og medarbejderudvikling.

Du trives i et fagligt stærkt miljø, hvor juraen spiller en stor rolle, men hvor et vigtigt fokuspunkt er at omsætte kompleks jura til politiske initiativer. Du evner at navigere i et fagligt område som ophavsretten såvel som i de mere tværgående juridiske discipliner som forvaltningsretten og statsstøtteretten.  

Derudover forestiller vi os, at du:

  • Har erfaring med politiske processer, udarbejdelse af lovgivning og EU-regulering.

  • Har kendskab til og interesse for enten det ophavsretlige område eller centrale juridiske discipliner som forvaltningsret, aktindsigt og/eller statsstøtte.

  • Er trænet i at omsætte komplekse juridiske problemstillinger til politiske initiativer og evner i den forbindelse at se mulighederne inden for juraen.

  • Har gode samarbejdsevner og interesse for at indgå som central aktør i forskelligartede processer med mange interessenter.

  • Er initiativrig, udviklingsorienteret og har strategisk udsyn.

  • Har personligt engagement, gennemslagskraft og er beslutningsdygtig.

  • Har en relevant kandidatuddannelse.

Kulturministeriet som arbejdsplads

Du vil blive en del af en arbejdsplads, der organiserer sig efter de politiske mål, og som arbejder aktivt for at nå dem. Vi arbejder dynamisk med vores interne organisering, så vi kan levere hurtigt og effektivt. Hverdagen er varieret og tæt på de politiske beslutninger, og der er fokus på at levere løsninger, som står på et solidt fagligt, juridisk og økonomisk grundlag. Kulturministeriets departement er en attraktiv og professionel arbejdsplads med højt ambitionsniveau, aktiv personaleledelse og gode karrieremuligheder.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse vil ske iht. rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er placeret i gruppe 1 svarende til lønramme 37. Ansættelsen sker på åremål. Der kan forhandles tillæg afhængig af kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Kulturministeriets departement og underliggende styrelse og arbejdsstedet er Nybrogade 2, 1203 København K.

Forventet tiltrædelse d. 1. juli 2024 eller snarest muligt.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan blive sikkerhedsgodkendt og kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte afdelingschef Sigrid Dahlerup på mail [email protected], tlf. 2935 3330 eller HR-chef Maria Dall Winther på mail [email protected], tlf. 4139 3952. Eventuelle praktiske spørgsmål i forbindelse med din ansøgning kan rettes til HR-partner Anne Sofie Eilertsen på [email protected] eller 3093 4036.

Du kan læse mere om Kulturministeriet på www.kum.dk

Ansøgning

Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.kum.dk/job senest den 30. maj 2024. Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Stillingen kan også søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Vi forventer at holde samtaler i uge 21 og 22.

Ministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, hvorfor alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

I Kulturministeriets departement kommer du helt tæt på det politiske arbejde med at sætte regeringens kulturpolitik på dagsordenen. Vi arbejder med kultur til gavn for borgerne, og i departementet får du cirka 120 ambitiøse, kvalitetsbevidste og engagerede kolleger. Departementet ligger i hjertet af det gamle København i en smuk, historisk bygning, hvor du hver dag vil kunne mærke, at der er højt til loftet og korte afstande – både når du skal finde rundt i bygningen, og i forhold til beslutningsgangene.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00