Folketingets jurister i notat: Mette Frederiksens Rossen-manøvre er i orden

MAGTFORDELING: Der er juridisk set intet galt i, at statsministeren placerer sin særlige rådgiver i magtfulde regeringsudvalg og sætter ham i spidsen for et sekretariat af embedsmænd. Det konkluderer Folketingets Lovsekretariat i et notat.

Der er umiddelbart intet at komme efter juridisk set, når det gælder den nye magtfulde rolle til statsminister Mette Frederiksens særlige rådgiver Martin Rossen.

Det konkluderer Folketingets jurister i Lovsekretariatet i et notat til Folketingets Præsidium.

Martin Rossen skal lede et sekretariat i Statsministeriet. Og han får samtidig fast plads i de mest magtfulde regeringsudvalg, hvor der normalt kun sidder topministre. 

Men der gælder ikke nogen lovregulering af de udvalg, bemærker sekretariatet i notatet, som Altinget er i besiddelse af.

Derfor "er der efter Lovsekretariatets opfattelse (...) ikke noget til hinder for, at regeringen kan beslutte at sammensætte koordinationsudvalget og økonomiudvalget på en sådan måde, at også en person, der ikke er minister, har sæde heri," står der.

Juristerne lægger vægt på, ministrenes ansvarlighed over for Folketinget "grundlæggende er upåvirket af, hvordan regeringen internt tilrettelægger sine arbejdsprocesser." 

"Ansvaret vil til syvende og sidst altid være vedkommende ministers," fastslås det i notatet.

"Finder et flertal i Folketinget grund til at udtale sin mistillid til en minister, er det derfor uden retlig betydning, om den beslutning, der måtte have foranlediget mistilliden, er forberedt af eller bygger på rådgivning fra andre," skriver Lovsekretariatet.

Dermed er Folketingets jurister enige i det, regeringen selv har sagt: at alt er juridisk i orden, og at Mette Frederiksen selv står til ansvar for, hvad Martin Rossen gør.

"Klogt" og "nødvendigt"
Den nye position til Martin Rossen har vakt kritik fra politikere og eksperter. Blandt andet har præsidiemedlemmerne Pia Kjærsgaard (DF) og Jens Rohde (R) udtrykt bekymring for, at den særlige rådgiver får en enormt magtfuld position uden at kunne holdes til ansvar for sine beslutninger.

Det har torsdag ikke været muligt at få kontakt til nogen af medlemmerne af Præsidiet for en kommentar. 

Men tidligere departementschef i Erhvervsministeriet Jørgen Rosted, som er medforfatter til en bog om forholdet mellem politikere og embedsmænd, har set notatet fra Lovsekretariatet.

”Notatet fastslår det, alle har sagt: at der intet ulovligt er i det her, og at statsministeren har taget stilling til det, der skal tages stilling til. Nemlig at Martin Rossen skal følge reglerne for særlige rådgivere. Der er ikke noget at komme efter,” siger Jørgen Rosted.

Lovsekretariatet giver med notatet en nøgtern vurdering af den juridiske side af sagen. Men de fremhæver samtidig nogle tidligere anbefalinger om brug af særlige rådgivere.

”De nævner jo konklusionen om, at hvis man kommer over to rådgivere per minister, risikerer man at forrykke magtbalancen mellem politikeren og embedsværket. Dermed antyder de en problemstilling, som formentlig også bliver en del af diskussionen i Præsidiet,” siger Jørgen Rosted.

Den tidligere departementschef kalder Mette Frederiksens initiativ om et politisk sekretariat i Statsministeriet ”klogt” og et ”nødvendigt” første skridt mod mere rendyrket politisk rådgivning af ministrene. Men han afviser, at man nu kan kalde Martin Rossen for en slags vicestatsminister.

"Kettel skal være glad"
Problemet i de senere år har i Jørgen Rosteds øjne været, at det ellers neutrale embedsværk er blevet presset ud i mere politisk rådgivning. Ministrenes arbejde er blevet stadig mere kompliceret og omfattende, og det øger behovet for mere politisk kraft, og den rolle er gledet over på embedsværket i mangel af en bedre løsning.

”Rollerne er blevet blandet for meget sammen, og det har ført til nogle af de møgsager, vi har set,” siger han og nævner blandt andre statsløsesagen og sagen om de såkaldte barnebrude.

Derfor, mener han, bør departementscheferne omfavne Mette Frederiksens initiativ. Især hvis det spreder sig til andre ministerier – ellers er det for lille et skridt, mener han.

”Kettel og de andre skal være glade. Det her er strengt nødvendigt, hvis vi ikke skal bevæge os længere ud i moradset. Departementscheferne skal bakke op om det, fordi det vil gøre det samlede system bedre, og det vil efter min vurdering gøre embedsværkets rådgivning bedre. Nu kan departementschefen påtage sig den traditionelle gamle rolle som embedsmanden, der giver neutrale råd. Der vil komme perioder, hvor Kettel og Rossen er rygende uenige, og så må statsministeren vurdere, hvem der argumenterer bedst. Det er en frugtbar uenighed,” siger Jørgen Rosted.

Mette Frederiksen har endnu ikke selv været ude og forklare den nye konstellation i Statsministeriet, men skriver på Facebook, at hun vil forklare sig efter sommerferien.

Politisk ordfører Jesper Petersen svarer på spørgsmål om sagen i interviewet her:

S slår fast, at Kettel er chef for Rossen i Statsministeriet: "Vi har ikke en vicestatsminister"

Forrige artikel Minister om opgør med Moderniserings- styrelsen: Minister om opgør med Moderniserings- styrelsen: "Tilliden har været under pres mellem parterne" Næste artikel Fagforbund er glade for, at slag om overenskomster flyttes væk fra Finansministeriet Fagforbund er glade for, at slag om overenskomster flyttes væk fra Finansministeriet