Debat

Biogas Danmark efter kritik: Certifikater sænker statens omkostninger til biogas

REPLIK: Grønne aktører mener, at certifikatmarkedet for grøn el ikke bidrager til at fremme den grønne omstilling. Det er vigtigt at skelne mellem certifikatmarkedet for el og biogas, mener Biogas Danmark.

Politikerne er nødt til at sikre, at en løsning for elcertifikaterne ikke ødelægger det velfungerende marked for biogascertifikater, skriver Biogas Danmarks direktør, Frank Rosager.
Politikerne er nødt til at sikre, at en løsning for elcertifikaterne ikke ødelægger det velfungerende marked for biogascertifikater, skriver Biogas Danmarks direktør, Frank Rosager.Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Frank Rosager
Direktør, Biogas Danmark

En række grønne aktører rettede i Altinget kritik af certifikatmarkedet for grøn el for ikke at bidrage til at fremme den grønne omstilling.

Her er det imidlertid vigtigt at skelne mellem certifikatmarkedet for el og for biogas. Markedet for biogascertifikater er nemlig velfungerende og medvirker til at flytte omkostningerne ved den grønne omstilling fra statskassen til markedet.

Derfor er det vigtigt, at politikerne sikrer, at en løsning for elcertifikaterne ikke ødelægger det velfungerende marked for biogascertifikater.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Baggrunden er, at biogasproducenternes indtjening på salg af biogascertifikater indgår i den overkompensationsregulering, som er en del af den eksisterende støtteordning for biogas, og som Energistyrelsen årligt skal vurdere og rapportere til EU. Jo højere værdi, biogasproducenterne kan opnå for certifikaterne i markedet, jo mere skal støtten derfor sænkes.

Det er en konstruktion, der ikke findes for støtteordningerne for elproduktion fra sol og vind. I elmarkedet er der yderligere en ubalance i markedet mellem udbuddet af certifikater og efterspørgslen, hvorfor prisen for grønne elcertifikater er meget lav og derfor spiller en meget lille rolle i den grønne omstilling.

De grønne organisationer argumenterede i Altinget for, at staten skal annullere certifikaterne i de tilfælde, hvor der udbetales statsstøtte. Det vil få alvorlige konsekvenser.

Frank Rosager
Direktør, Biogas Danmark

Høj værdi af biogascertifikater
Markedet for biogascertifikater er derimod i langt bedre balance. Prisen for et biogascertifikat svarer til cirka 10 øre per kilowatttime, mens certifikaterne for el er under en øre per kilowatttime.

Forskellen skyldes, at efterspørgsel på biogascertifikater i Europa ligger langt over udbuddet, hvilket ser ud til at fortsætte.

Værdien af biogascertifikaterne spiller derfor en vigtig rolle i processen med at flytte biogassen fra statsstøtte over til at blive betalt af kunderne i markedet.

Til sammenligning er markedet for grønne elcertifikater oversvømmet af en mangeårig elproduktion baseret på for eksempel biomasse, vandkraft samt stigende mængder fra sol og vind.

Men efterspørgslen er ikke fulgt med, og det udhuler værdien af certifikaterne. Dermed har certifikatmarkedet for el svært ved at bidrage økonomisk til at udvikle ny elproduktion fra sol og vind.

Risiko for øgede støtteomkostninger
Den aktuelle forventning er, at biogascertifikaterne vil medvirke til at reducere støtteomkostningerne med 25 til 50 procent i de kommende udbud af biogas, som blev aftalt i Folketinget før sommerferien.

Et netop udsendt høringsforslag til ny lovgivning på området indeholder et krav om, at værdien af certifikaterne skal indregnes i kommende støtteordninger. 

Det må være den rigtige udvikling, at det gradvist bliver forbrugerne og ikke skatteyderne, der betaler for den grønne energi.

Oprindelsescertifikaterne på biogasområdet bidrager til denne udvikling, som bedst understøttes ved at øge efterspørgslen via CO2-fortrængningskrav, afgifter eller lignende. 

De grønne organisationer argumenterede i Altinget for, at staten skal annullere certifikaterne i de tilfælde, hvor der udbetales statsstøtte. Det vil få alvorlige konsekvenser for de områder, hvor biogas er den mest optimale løsning både for klima og økonomi.

Forslaget vil nemlig afskære markedet og forbrugerne af grøn gas fra at bidrage til at mindske støtteomkostningerne til biogasproduktionen – hvorved udviklingen i retning af en grøn omstilling på markedsvilkår vil blive bremset.

Folketinget bør derfor bakke op om regeringens forslag på certifikatområdet. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Frank Rosager

Direktør, Biogas Danmark
Civilingeniør (Aalborg Uni. 1985)

0:000:00