Debat

Dansk Miljøteknologi: Fem forslag skal sikre fremtidens bioøkonomi

DEBAT: Regeringens energiudspil mangler et fokus på de bioøkonomiske løsninger. Det kan fem konkrete forslag rette op på, skriver Mette Boye.

Til forskel fra vind- og solenergi, så kan biogas lagres, hvilket bliver en mangelvare i fremtidens energisystem, skriver Mette Boye.  
Til forskel fra vind- og solenergi, så kan biogas lagres, hvilket bliver en mangelvare i fremtidens energisystem, skriver Mette Boye.  Foto: Ferdinand Ostrop/Ritzau Scanpix
Anders Brønd Christensen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Mette Boye
Chefkonsulent, Dansk Miljøteknologi

Regeringen præsenterede sit energiudspil 26. april 2018.

Netop de langsigtede energipolitiske prioriteringer er centrale for virksomhedernes investeringer i energi- og miljøteknologier. Dansk Miljøteknologi håber på en bred politisk aftale, der kan bidrage til, at Danmark forsat kan udvikle miljø- og energiteknologier til gavn for klimaet og dansk eksport.

Dansk Miljøteknologi har gransket udspillet og mener, at bioøkonomiske løsninger fortjener mere fokus i udspillet. Vi har en række forslag til, hvor potentialerne ligger.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Biogas kan levere, når vinden ikke blæser
Ret fokus på grøn energiproduktion på eksisterende ressourceanlæg, der allerede producerer grøn energi og har potentiale for væsentlig større produktion: Vi skal bruge den energi, vi allerede har. Spildevandssektoren har samlet set potentiale til både at kunne forsyne sig selv med energi og kunne levere til omverdenen. Det bør tænkes ind i en langsigtet energiaftale for Danmark.

Fortsat understøttelse af udviklingen af biogasproduktionen i Danmark: Biogasanlæg er en dyr måde at producere energi på sammenlignet med eksempelvis vind, men til gengæld opnår man en lang række samfundsmæssige synergieffekter, hvis værdi bør indregnes.

Danmark har gode muligheder for at værdiudnytte biomasse blandt andet gennem bioraffinering, men det kræver politiske initiativer, som understøtter udviklingen i industrien og skaber stabile rammer for investeringer.

Mette Boye
Chefkonsulent, Dansk Miljøteknologi

Biogas er til forskel fra eksempelvis vind og sol en lagerbar energikilde, hvilket er en mangelvare i et fremtidigt energisystem.

Åben tilgang til nye teknologier – husk også biobrændslerne: En dansk energiaftale skal have en åben tilgang til nye teknologier og arbejde henimod et integreret og stabilt energisystem, der inkluderer teknologier, som kan understøtte elnettet i perioden med begrænset sol- og vindenergi.

Ambitiøse mål
Støtte til bioraffinaderier, som producerer energi og/eller højværdiprodukter: Danmark har gode muligheder for at værdiudnytte biomasse blandt andet gennem bioraffinering, men det kræver politiske initiativer, som understøtter udviklingen i industrien og skaber stabile rammer for investeringer.

Vi foreslår konkret, at der sættes et ambitiøst mål om fem fuldskala-bioraffinaderier i 2025, der kan sikre, at der kommer turbo på den danske bioraffineringssektor.

Bioenergi-taskforcen skal have fokus på innovation og udvikling: Regeringen foreslår i sit energiudspil, at der nedsættes en bionenergi-taskforce, der blandt andet skal se på effektiviseringsmulighederne ved biogasproduktion.

Dansk Miljøteknologi foreslår, at bioenergi-taskforcen skal se bredt på de innovations- og udviklingsmuligheder, der findes på energi- og klimaområdet, og dermed bidrage til at sikre, at også ikke-markedsmodne teknologier nyder fremme, og morgendagens teknologier udvikles.

Vi håber, at de igangværende forhandlinger kan sikre, at de store bioøkonomiske potentialer tænkes ind i den kommende aftale.

Se mere om vores forslag på www.danskmiljoteknologi.dk

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Boye

Miljøfaglig chef, WWF Verdensnaturfonden, bestyrelsesmedlem, Institut for Menneskerettigheder
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2001), miljøstudier (York Uni. 1999), Organisationspsykologi, MPO (2020)

0:000:00