Formand til Miljøstyrelsen: I lader ræven vogte høns

DEBAT: Det er patetisk, at Miljøstyrelsen har sat Rambøll til at miljøvurdere bekendtgørelsen for vindmøllestøj, når de selv har en åbenlys interesse i udfaldet, skriver Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. 

Af Henriette Vendelbo
Formand, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

Bekendtgørelsen for vindmøllestøj blev i 2011 udarbejdet af Miljøstyrelsen og vindmølleindustrien i fællesskab. Den skal nu, efter krav fra EU, miljøvurderes.

Miljøstyrelsen angiver, at bekendtgørelsen sætter grænserne for, hvor meget støj naboerne til en vindmølle må udsættes for.

Miljøstyrelsen beder det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, der i syv år har opstillet vindmøller efter denne bekendtgørelse, om at udføre vurderingen.

Rambøll vurderer, ud fra ”relevant” viden og fra ”samfundsøkonomiske hensyn”, at bekendtgørelsen til enhver tid yder acceptabel miljøbeskyttelse og sikrer befolkningens sundhed.

Miljøvurdering undlader vigtig viden  
Rambøll definerer ikke ”acceptabel miljøbeskyttelse eller ”relevant viden”.

Firmaet angiver ikke, hvilken irrelevant viden der er valgt fra, eller hvorfor det er sket.

Af referencelisten ses, at den viden, der gennem årene er fremlagt af professor Henrik Møller og medarbejdere fra Aalborg Universitet, ikke indgår i vurderingen.

Ligeledes har man undladt en undersøgelse som ”Genevirkning af støj fra vindmøller”, Delta, 1994, ”Vindmøllenaboers opfattelse af vindmøller” Jysk Analyse A/S”, "Quantity and Quality of Sleep and Incidence of Type 2 Diabetes", "Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis of prospective studies", DASAMs indsigelse i 2011, ”Hinder door geluid van windturbines. Dosis-effectrelaties op basis van Nederlandse en Zweedse gegevens” (Datum oktober 2008), og meget andet.

Derimod har man medtaget et skrift om, at småfugle kan kommunikere i et højere stemmeleje, når støjen bliver for høj.

Naboer til vindmøller er ikke beskyttet hele tiden
At vurdere ud fra samfundsøkonomiske hensyn er helt forfejlet, idet det ikke handler om, hvorvidt møllerne skal rejses eller ej.

Det drejer sig udelukkende om - i hvilken afstand, eller om det skal være på havet.

Det sidste er ikke dyrere, og der er plads.

Rambøll vurderer efterfølgende, at naboer til vindmøller, med denne bekendtgørelse, er beskyttet til enhver tid.

Det er forkert. Støjbekendtgørelsen gælder ikke hele døgnet, ikke alle boliger, ikke alle befolkningsgrupper.

Miljøvurderingen har ingen relevans 
Ud fra den viden, vi har, ses:

 • At Kræftens Bekæmpelse, allerede i første offentliggørelse, har fundet en påvirkning af sundheden
 • At der ikke gælder en grænse for, hvor meget støj fra vindmøller, mennesker må udsættes for, når det blæser
 • At en tredjedel af boliger vil kunne opleve mere støj end beregnet
 • At der ikke må foretages kontrolmålinger i boligen
 • At der ikke tages hensyn til den indbyggede usikkerhed
 • At den elektroniske styring kan begrænse støjen ved to udvalgte vindhastigheder.
 • At den reelle støj inde i boligen utvungen kan være op til ti decibel højere end den værdi, der fremkommer ved anvendelse af bekendtgørelsens beregninger
 • At kommunerne, som tilsynsmyndighed, ikke har redskaber til at kontrollere støjen inde i eller ved boligerne
 • At flygtninge aktivt er undtaget beskyttelse

Bekendtgørelsen yder ingen beskyttelse. Den udsendte miljøvurdering har derfor ingen relevans.

Forrige artikel Lektor om energiaftalen: Klimaet venter ikke på den billigste løsning Lektor om energiaftalen: Klimaet venter ikke på den billigste løsning Næste artikel Kronik: Energiaftalen har perspektiv og potentiale Kronik: Energiaftalen har perspektiv og potentiale
 • Anmeld

  Anker Steen Sørensen

  Penge før helbred og natur

  Det er vanvittigt som turbinefolket og dem de betaler for at fremme deres agenda om at få rejst vindturbiner fører sig frem.
  Blot et par få fakta:
  STØJ skader helbredet.
  Vindturbiner støjer.
  Vindenergi er kun SPORADISK energi.
  Det skal både blæse og der skal være brug for strømmen. Bare en ting mangler er det værdiløst.
  Der gives milliarder af kroner i støtte til disse kæmpe vindturbiner.
  På bundlinjen står der skrevet med blod:
  Penge før helbred/livskvalitet og natur.
  Der er så mange penge i denne ødelæggende støjkilde for natur og mennesker, så der tilsyneladende er rigeligt til at betale for de synspunkter turbinefolket vil fremme gennem medier, politikere og andre beslutningstagere.
  Vågn nu op og stop dette vanvid.

 • Anmeld

  Marie H

  Helt enig

  Absolut helt enig med Landsforeningen og dig Anker Steen Sørensen. Lovgivningen og hele den naivitet der hersker omkring rådgiverne og kommunernes forfordeling af vindmølleopstillere er en skamplet for Danmark.

 • Anmeld

  Stig Jørgensen · Sales maneger

  Kejserens nye klæder

  Det ender som i kejserens nye klæder. En dag går fakta pludselig op for vores folkevalgte. Jeg er sikker på det bliver ret underholdende når det sker, altså for alle der ikke er blevet ramt af Vindmølle branchens uhyrligheder. Lad det ske snart.

 • Anmeld

  Troels Flyvholm

  Hvad betyder objektivitet?

  At Rambøll har lavet miljøvurderingen af vindmøllebekendtgørelsen her knap syv år efter, at vindindustrien og Miljøstyrelsen lavede den i fællesskab, uden der blev flyttet et komma i teksten efter høringsperioden, er nærmest komisk/tragisk afhængig af den der observerer.

  Greta linker netop til Rambølls ydelser indenfor onshore vindenergi, som de har mange års erfaring med at hjælpe kommuner og vindmølleopstillere med. Dette firma er på ingen måde objektiv. Miljøstyrelsen har da heller ikke haft planer om en objektiv miljøvurdering - i så fald ville den underkende vindmøllebekendtgørelsen, og det ville være en skandale. (Læs: for vindindustrien og Miljøstyrelsen)

 • Anmeld

  P. Thomsen

  Inhabilitet hele vejen rundt

  Skulle Miljøstyrelsen få lyst til at faktatjekke Rambøllerne - hvilket ikke vil ske - men så kan de henvende sig til den øverste viden indefor Energistyrelsen. Det hedder Energistyrelsens Rådgivende udvalg...... der sidder resten af vindmølleindustrien http://www.vindmoellegodkendelse.dk/om-ordningen/raadgivende-udvalg/

 • Anmeld

  Kristian Sejersbøl

  Vindmøllebekendtgørelsen

  Det er ikke korrekt at støjbekendtgørelsen ikke dækker hele døgnet. Det gør den netop for vindmøller.

 • Anmeld

  Karsten Drøjdal · Socialt arbejde

  Vindmøllebekendtgørelsen beskytter ikke

  Vindmøllebekendtgørelsen yder ingen garanti for vindmølleramte familier ikke vil blive udsat for mere støj end 44dB i det åbne land.
  Herudover er der for det voldsomt generende skyggekast fra vindmøller, ingen grænse overhovedet.

 • Anmeld

  Karsten Drøjdal · Socialt arbejde

  Er denne familie beskyttet af Vindmøllebekendtgørelsen?

  https://m.youtube.com/watch?v=lksCda1pOIg

 • Anmeld

  Anker Steen Sørensen

  Mafia, diktatur, svindel eller alle tre

  Det er uden diskussion et sammenkog der tilsyneladende alene har til formål, at skrabe penge ind - herunder milliarder af kroner i tilskud - uden hensyn til mennesker og natur.
  Det kan ikke være rigtigt at beslutningstagere - herunder politikere - ikke kender til det, men får de noget for at følge turbinefolket og deres prioritering af penge frem for mennesker og natur.
  Mafia, diktatur, svindel og måske penge under bordet virker ikke som den rene luft.
  STOP dem. Stop vanviddet. Danmark er da ellers kendt for ikke at være korrupt - men er det sandt?
  Noget tyder entydigt på korruption.

 • Anmeld

  Greta Gallandy-Jakobsen

  De glade vindkraft-profitører

  Hr. Sejersbøl er en glad mand, når der plantes vindkraftværker i naturen, fordi så bliver klimaet jo lunt i Wind Estates kasseapparat. Staten uddeler gavmildt til dem, der har. Godsejererne skal jo også blive mæt, ikke? Hvad siger Christiansborgs store skare af retfærdigheds-elskende politikere egentlig til et så påfaldende indspist regime i vindkraft-industriens verden? Er det bare i orden, at ignorere alle de mennesker, der lider under støjen fra disse gigantiske kraftværker? https://landbrugsavisen.dk/150-meter-h%C3%B8je-m%C3%B8ller-forskr%C3%A6kker-naboer

 • Anmeld

  Lars Viggers · Biolog

  Betændt system

  Jeg er meget enig med alle skribenter, der kritiserer det betændte politiske system, der omkring godkendelse af vindmølleprojekter i Danmark.
  Dette betændte system fremlægges også fint i "En skjult magt"- "vindmølleindustrien finder det ikke hensigtsmæssigt” af Peter Skeel Hjorth.
  Et andet eksempel er fra byrådet i Randers Kommune, hvor Jens Peter Hansen i Miljø-og teknikudvalget har en meget aktiv rolle i etablering af et gigantiskt vindmølleprojekt ved Overgaard, samtidig med at han er ansat i Danmarks Vindmølleforening.
  En uskøn alliance mellem industrien og magthaverne har således medført at store dele af de danske landskabsværdier er blevet eksproprieret.

  Hvis man reelt ønsker en grøn omstilling så er kernekraft den eneste løsning, da vind og sol kræver backup fra kul og gas. Dette borgerforslag fremstiller fint problematikken; https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01516

 • Anmeld

  Henriette Vendelbo · Formand, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

  Kristian Sejersbøl burde vide bedre

  Støjbekendtgørelsen gælder ikke hele døgnet, idet der kun er grænseværdier ved to vindhastigheder, og det ikke blæser ved disse to vindhastigheder hele døgnet.

  Ved præcis 6,0 og 8,0 m/s er der grænseværdier, og det er her, og kun her, at Støjbekendtgørelsen gælder. Det burde Kristian Sejersbøl, der er ansat i Wind Estate A/S, naturligvis vide.

  I øvrigt er det ganske uinteressant at tale om, at der er grænseværdier ved 6,0 og 8,0 m/s BÅDE klokken 7 om morgenen og klokken lidt i tolv om aftenen. Eller HVORNÅR det nu måtte være på døgnet.
  Det er derimod interessant at tale om og få sat fokus på, at der KUN er grænseværdier ved sølle to vindhastigheder.

 • Anmeld

  Greta Gallandy-Jakobsen

  Politikernes ansvar

  Politikerne i stat og kommuner burde forstå, at de mangler afgørende informationer om vindkraftværkers støj, Den forstyrrer mennesker inde i deres eget hjem, derfor skal den måles der og ikke tæt op ad et rotortårn. Der skal heller ikke jongleres med teoretiske isoleringstal for at trække flere og flere decibel fra. En ærlig måling ville give naboerne ret. Støjen er belastende! Vil politikerne ikke snart søge den demokratiske og dermed ærlige dialog, der meget passende kunne finde sted direkte i de ramte naboers hjem? Læs og forstå og mærk selv! https://www.youtube.com/watch?v=Rm1b11YCwWg

 • Anmeld

  Hilbert Larsen

  Ude af proportion

  Det er vist heldigt at ovenstående ikke er udtryk for befolkningens holdning til vindmøller, for så ville vores fremtid se noget sort ud.

  Også ærgerligt at se så megen energi brugt på usande og fordrejede argumenter mod vindmøller, i stedet for at tage fat i de virkelig støjende og unødige situationer i vores motoriserede samfund: motorsave, plæneklippere, landbrugsmaskiner og lastvogne, der får lov til at støje langt mere og HELT UNØDIGT (kunne reduceres ved meget små tiltag).

 • Anmeld

  Henriette Vendelbo · Formand, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

  Hvilke usande argumenter, Hilbert Larsen?

  Kære Hilbert Larsen

  Du er sikkert så venlig at oplyse mig om, hvilke usande argumenter mod vindmøller du hentyder til?

 • Anmeld

  Greta Gallandy-Jakobsen

  Vindmøllepris igen

  Herr Hilbert Larsen har gjort sig fortjent til at modtage Danmarks Vindmølleforenings vindmøllepris. Det er længe siden, men måske kan det jo lykkes igen. - Befolkningens holdning til vindmøller er afhængig af, hvor meget erfaring borgerne har med disse efterhånden gigantiske kraftværker og den daglige støjbelastning omkring og inde i hjem. Naturligvis har Danmarks Vindmølleforening ikke nogen som helst interesse i, at landbefolkningen deler sine erfaringer med måske mere empatiske danskere, der bor i byen. http://dkvind.dk/html/omdv/vindmolleprisen.html

 • Anmeld

  Anker Steen Sørensen · StopManipulation

  Er det bestikkelse

  F.eks. har Jesper Theilgaard og Martin Ligegaard modtaget Vindmølleprisen.
  Imponerende som den industri giver priser til meget kendte folk der ofte er i både elektroniske og andre medier.
  De nægter sikkert prisen har noget med bestikkelse at gøre.

 • Anmeld

  Karsten Drøjdal · Socialt arbejde

  Er denne familie beskyttet Hilbert?

  Hilbert Larsen
  Mener du denne familie i rimelig grad er beskyttet af Vindmøllebekendtgørelsen?
  https://youtu.be/lksCda1pOIg . Må jeg forsigtigt gøre opmærksomt på, et ærligt svar kan medføre, du ikke igen modtager Danmarks Vindmølleforenings "vennepris"!

 • Anmeld

  Greta Gallandy-Jakobsen

  Vedvarende kærlighed til maskiner

  Hilbert Larsen og alle hans venner fra Danmarks Vindmølleforening burde blive meget flove, når de får følgende oplysning: Vindmøllebekendtgørelsen beskytter hverken dyr i deres stalde eller de mennesker, som er flygtninge, og bor på midlertidige opholdssteder. Der er NULL afstandskrav fra disse bygninger til industrielle vindmøller. For de mennesker, der ikke er flygtninge, er det sølle 4 x møllehøjde. Afstanden blev forhandlet frem og tilbage og landede så på 4 x, men der har også været tale om en meget større afstand. Det ville have begrænset udbygningen eller gjort den umulig. Vindmøllebekendtgørelsen handler om vind- og vejrmaskiners og deres profitørers ve og vel, men ikke spor om landfamiliernes helbred og livskvalitet. Det er jo landdistrikterne, vindkraftanlæg bliver plantet i og ikke på Østerbro eller i Gentofte. VEL = Vedvarende-Energi-Lov er et beskyttelsesprogram for vindkraftværker.

 • Anmeld

  Anker Steen Sørensen · StopManipulation

  Sporadisk Energi kaldes vedvarende energi

  Vindenergi er KUN SPORADISK ENERGI.
  Det skal både blæse og der skal være brug for strømmen.
  Bare en ting mangler er det værdiløst.
  Altså IKKE vedvarende energi, men kun
  SPORADISK ENERGI.

 • Anmeld

  Lars Uthsen Holm Jakobsen · Bygningssnedker

  Nr. Økse Sø Vindmøllepark, Jammerbugt kommune.

  Nr. Økse Sø Vindmøllepark, Jammerbugt Kommune kan desværre blive endeligt vedtaget på byrådsmødet d. 20. september 2018 og det er med meget stor beklagelse, samt megen frygt. Det er 5 minutter i 12, hvis vedtagelsen af mega vindmøllerne skal standses. Hvis de skal stadses, ja, så er det fra et af de lag der ligger over byrådet og derfor håber jeg meget på der bliver læst med her fra diverse politikere, så vedtagelsen kan blive skrinlagt. Der er tidligere byrådsmedlemmer fra hele landet der udtaler, at havde de dog blot vidst bedre, så havde de ikke stemt for mega vindmøllerne, da de var på dagsordenen. Det fortæller en hel del om, at disse møller er meget til gene for de der bor i området hvor de opstilles, men bagefter er det for sent at opdage sin fejl. Derfor bør det ikke ske en gang mere her i Jammerbugt Kommune. Der er så mange beviser for at den lavfrekvente støj er skadelig både for dyr og mennesker, hvis man taler med de der bor i nævnte områder. derfor er det mig en gåde, hvordan man nu igen, på trods af massive borger protester (ca. 250 indsigelser imod møllerne) og ca. 50 ansøgninger om værditabs erstatninger på ejendommene alligevel tromler borgerne ned ved at tilsidesætte alle indsigelser mv. Politikerne i kommunen skulle jo være til for os borgere, hvilket de altså ikke er i Jammerbugt kommune, der er topstyret og uden empati for borgernes ve og vel. Nej her skal vi blot betale vores skat og så skal vi ellers ikke blande os i mere.
  Den grønne omstilling til vindenergi er virkelig god og den støtter vi fuldt ud. Men når nu vindmøllerne er blevet billigere at opsætte på havet, hvorfor fortsætter man så med at opsætte landbaserede vindmøller, som tilstadighed i høj grad vil genere de borgere der bor i områderne omkring dem..? Hvordan kan man som politiker tro, at man får en hel befolkning med sig på den grønne omstilling til vedvarende energi, når man så samtidigt giver dem alvorlige problemer med helbredet, støj, etc. etc. Så er det min kæde hopper at og så ønsker mig tilbage til kulkraft værkerne og det der er værre.
  For kort tid siden blev der af folketinget vedtaget, at de landbaserede vindmøller skulle nedbringes med vist ca. 1800 møller, hvilket glæder mig meget. Men kæden hopper så også her af for mig, når der samtidigt kan opsættes nye landbasserede vindmøller, samt opsættes nye hvor de gamle er udtjente, som det sker ved Nr. Økse Sø Vindmølle park, blot med mega møller i stedet for de halvt så store, som vi godt kunne leve med. Hvorfor, når man først har vedtaget at nedbringe antallet af landbaserede vindmøller, hvorfor er det så ikke samtidigt lig med, at opsættelsen af nye møller og nye erstatningsmøller, ikke sættes på stand by, indtil der er pillet nok møller ned af dem der er ved at være udtjente, og så samtidigt udstede et totalt stop for opsættelse af nye erstatningsmøller indtil de ca 1800 møller er nedbragt. Alt andet giver absolut ingen mening. Som det er nu, så kan der sættes nye op både her og der, og samtidigt bliver det jo meget svært at nå målet med nedbringelsen af landbaserede vindmøller. Det er totalt over min forstand, og samtidigt vand på Jammerbugt Kommunes byråds (Vind)mølle.
  Byråds politikerne i Jammerbugt Kommune har tromlet os borgere ned uden overhovedet at høre på vores fortvivlelse mht. vindmøllerne, som er 150 meter høje, og med den helbreds mæssige skadelige lavfrekvente støj, som blot er en ud af mange ulemper ved vindmøllerne for os borgere i nær området. Det både være sig støj, vingeglimt i sollyset,
  Generne er bl.a. visuel forurening, støj, lavfrekvent støj, vingeglimt i solen, mv.,samt helbreds mæssige problemer både for dyr og mennesker. Derfor er det på tide, at folketingspolitikerne tager over, og stopper dette projekt som det første i rækken. Det er det sidste spinkle råb om hjælp og det skal gå hurtigt, som aller først beskrevet i dette indslag.
  I politikere har først givet os borgere en gulerod for at skulle synes godt om grøn energi, og så derefter kommer i med pisken og lader kommunerne tvinge alt det onde ned over os, og desværre gør de det gladeligt så længe der er penge i r.... af vindmøllerne, i form af penge til foreningslivet osv. MEN de penge kan vi nemt sagtens undvære, og hvis ikke, så hæv hellere end gerne i stedet kommuneskatten, når blot vi undgår disse megamøller. Vi flyttede på landet for at nyde naturen, men nu tvinger i os tilbage til byerne og lader dermed landet ligge øde hen. Er det det i vil ? Nej vel..!! Godt, så må i tage arbejdstøjet på og gerne i et hurtigt tempo. På forhånd tak fra en meget bekymret borger, samt rigtigt mange andre her på egnen.

 • Anmeld

  Troels Flyvholm

  Sagens kerne er uforandret: Vindmøller støjer, og den lavfrekvente støj er et problem for naboerne.

  Læs denne kronik af journalist og forfatter Peter Skeel Hjorth - stadig yderst aktuel omkring lavfrekvent støj og hvordan vindmøllebekendtgørelsen blev ændret tilbage i 2011
  https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/article6800264.ece

  Uddrag herfra:

  “»Men det afhænger af den overordnede målsætning, nemlig at den nye grænseværdi ikke må medføre nye begrænsninger for vindmøller. Det, der kan lade sig gøre at etablere i dag, skal også kunne lade sig gøre efter sommer; det er en udfordring«, står der i referatet fra Miljøstyrelsen.”

  Kronikken er et “must” for alle. Den vil give en forståelse for, hvorfor denne artikel er så vigtig, og hvorfor der er brug for en reel revidering af vindmøllebekendtgørelsen, der faktisk kan beskytte naboerne.

 • Anmeld

  Jan Knudsen · forsker

  uvildige

  det kunne måske være man skulle prøve nogle mere uvildige aktører til at beregne på de vigtige og store opgaver i forhold til klima løsninger, der er alt for mange penge på spil, til at man kan lade de få store multi koncerner, og deres penge interesser, tage beslutningerne, der i bund og grund kun drejer sig om økonomi og om at styrke deres position og deres fremtidige arengement