Debat

Moderaterne: Det er usmart dansk klimapolitik at straffe affaldsforbrændingsanlæg

Danmarks klima- og forsyningspolitik er i dag præget af enøjede og usmarte elementer, der paradoksalt nok er en klods om benet for grønne initiativer, skriver Moderaternes sekretariatschef og folketingskandidat, Jakob Engel-Schmidt.

Moderaterne vil føre en offensiv klimapolitik, der sikrer, at vi når målet om at bremse den globale opvarmning, skriver folketingskandidat Jakob Engel-Schmidt.
Moderaterne vil føre en offensiv klimapolitik, der sikrer, at vi når målet om at bremse den globale opvarmning, skriver folketingskandidat Jakob Engel-Schmidt.Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
Jakob Engel-Schmidt
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Konsekvenserne af klimaforandringerne er allerede mærkbare, og vi ser også i denne sommer temperaturer, der blandt andet i Sydeuropa på ny sætter rekorder.

Derfor vil vi i Moderaterne føre en offensiv klimapolitik, der sikrer, at vi når målet om at bremse den globale opvarmning.

Vi skal derfor ikke bare herhjemme, men også i EU arbejde for at begrænse udledningen af drivhusgasser som CO2 og metan. Vi når længere i EU, hvis vi sætter baren højere, end hvis vi går dansk enegang.

Det næste store erhvervseventyr skal være inden for Power-to-X, hvor vi så at sige skal lagre den overskydende grønne strøm, så vi kan bruge den uafhængigt af, hvordan vinden blæser eller hvornår solen skinner.

Problemet er, at danske affaldsforbrændingsanlæg ved import af affald til forbrænding straffes for den ekstra CO2-udledning herhjemme. Det er usmart dansk klimapolitik

Jakob Engel-Schmidt (M)
Sekretariatschef og folketingskandidat

Samtidig er der behov for et grønt brændselssupplement til batterier og til elektrificeringen, hvor eksempelvis flytrafikken og den tunge transport stadig vil have behov for flydende brændstoffer. 

Her kan den grønne strøm via elektrolyse konverteres til brint, som sammen med flydende CO2 kan omdannes til flydende grønt brændstof.

Vi skal i fremtiden blive eksportør. Ikke af fossile brændsler som olie og gas, men af flydende grønne brændstoffer, som der med den grønne omstilling vil komme stor efterspørgsel efter. Det er kun blevet endnu mere aktuelt efter Ruslands invasion af Ukraine.

Enøjet og usmart klimapolitik

Et paradoks i den forbindelse er ønsket om at begrænse den varmeproduktion, som vi får fra forbrændingen fra affald, som ikke kan genbruges.

For to år siden ønskede et flertal i Folketinget at reducere forbrændingskapaciteten med 30 procent frem mod 2030. Primært fordi vi i dag importerer affald til forbrænding. Men i dag må vi bare sande, at det er at gøre regning uden vært.

For det første løser de danske affaldsforbrændingsanlæg ikke bare et dansk miljøproblem med det affald herhjemme, som ikke kan genbruges eller genanvendes. Vi løser også et stort klimaproblem for de lande i EU, der ikke har forbrændingskapacitet, og som derfor kommer det affald, der ikke kan genanvendes, på lossepladser.

Her udledes blandt andet metan – som er 28 gange mere skadeligt for atmosfæren end CO2 – og andre drivhusgasser, der er endnu skadeligere.

Læs også

Problemet er, at danske affaldsforbrændingsanlæg ved import af affald til forbrænding ikke krediteres for blandet andet det metan, der ikke udledes i andre lande, men straffes for den ekstra CO2-udledning herhjemme. Det er usmart dansk klimapolitik.

Det er også en enøjet politik, som overser, at vi er afhængige af andre EU-lande, når det gælder genanvendelse af plast, metal og papir, som vi sorterer under og eksporterer. Men samtidig må vi ikke hjælpe andre EU-lande med affaldsforbrænding til trods for, at vi har en af verdens mest avancerede grønne teknologier på området.

Falske modsætninger bremser samarbejdet

For det andet bruger vi varmen fra affaldsforbrændingen utroligt effektivt til fjernvarme og elproduktion, som er enestående i EU.

Vi skal derfor se mindre snæversynet på tingene og løse udfordringerne i EU og globalt

Jakob Engel-Schmidt (M)
Sekretariatschef og folketingskandidat

Varmeproduktionen fra affaldsforbrændingen giver fjernvarme til 470.000 husstande svarende til over 25 procent af alle husstande, der får fjernvarme. Hvis vi skal reducere kapaciteten med 30 procent, så skal vi finde andre og dyrere energikilder til 140.000 husstande.

Både vi og resten af EU arbejder hårdt på at blive uafhængige af russiske fossile brændsler og ikke mindst gas. Her er nøglen blandt andet at udbygge fjernvarmen herhjemme til mere end 200.000 nye husstande. Så er det ikke smart energipolitik at begrænse en billig og effektiv varmeproduktion, som samtidig løser en miljø- og klimaopgave.

Vi skal derfor se mindre snæversynet på tingene og løse klimaudfordringerne sammen i EU og globalt.

Der er ingen modsætning imellem, at vi herhjemme bliver bedre til at genbruge og genanvende – og dermed har mindre affald til forbrænding – samtidig med, at vi hjælper andre EU-lande med deres affaldsforbrænding. Tværtimod.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jakob Engel-Schmidt

Kulturminister, MF (M)
officer af reserven (Kongens Artilleriregiment 2003), cand.merc. i international business (CBS 2010)

0:000:00