Ny strid om bæredygtig biomasse

EU: Miljøudvalget i Europa-Parlamentet vil skærpe kravene til bæredygtig biomasse i EU. Det kan blive enden på biomasse som brændsel i kraftværker, lyder dansk advarsel. Danske aktører kræver ministeren på banen.

Studstrupværket nord for Aarhus er et af de danske kraftværker, der er ombygget til at fyre med biomasse. Ifølge Dansk Energi står biomasse på danske kraftvarmeværker for 25 procent af den danske CO2-reduktion i 2020. 
Studstrupværket nord for Aarhus er et af de danske kraftværker, der er ombygget til at fyre med biomasse. Ifølge Dansk Energi står biomasse på danske kraftvarmeværker for 25 procent af den danske CO2-reduktion i 2020. Foto: /ritzau/Leon Kirkholt Gonzales
Morten ØyenHjalte T. H. Kragesteen

Få udryddet al tvivl om, hvorvidt biomassen i kraftværkerne nu også er bæredygtig over for miljøet og klimaet en gang for alle.

Fakta

Biomasse

Biomasse til energiformål er alt fra restprodukter fra land- og skovbruget til træpiller, energiafgrøder og biologisk madaffald.

I fremtidens energisystem vil biomasse spille en vigtig rolle som backup-forsyningskilde, når produktionen fra vindmøller og solceller er lav, og som input i produktionen af biobrændstoffer, der erstatter fossile brændsler til transport- og procesformål. 

Forbruget af biomasse til el- og fjernvarmeproduktion er stigende. Særligt forbruget af halm, skovflis og træpiller har været i vækst. En del biomasse anvendt til energiformål er baseret på restprodukter fra skov- og landbrugsproduktion, men over 34 pct. af skovflisen og op imod 95 pct. af træpillerne er importerede.

Kilde: Klimarådet

Sådan lyder det fra Miljøudvalget i Europa-Parlamentet, der ønsker at skærpe EU-Kommissionens udspil til bæredygtighedskrav for træ til energiformål i EU.

”Nu gør Bruxelles endelig noget for at få fælles kriterier for bæredygtig biomasse, og så er der en debat om, hvor strikse de skal være. Her mener vi, at det er vigtigt, at der kun bliver brugt restprodukter til energiproduktion. Det skal være sådan, at træet skal være ubrugeligt til andre formål end energi,” siger Bas Eickhout, Miljøudvalgets ordfører på forslaget.

Kraftværkerne omstiller i disse år i meget stor stil til biomasse, og der rejses igen og igen spørgsmål ved, hvor bæredygtigt træ til energiforbrug reelt er for miljø og klima. Derfor har branchen også presset på for at få fælles europæiske kriterier.

Du kan godt tage den nemmere løsning nu, men senere vil der være en pris at betale. Lad os hellere gøre det rigtigt nu.

Bas Eickhout
Ordfører på forslaget om bæredygtig biomasse i Europa-Parlamentets Miljøudvalg

Miljøudvalgets position er en klar skærpelse af EU-Kommissionens udspil fra november sidste år, der i sin grundstruktur minder meget om den danske frivillige brancheaftale om bæredygtig biomasse mellem Dansk Energi og Dansk Fjernvarme fra 2014.

Frygter skærpede krav
Ifølge danske aktører kan Miljøudvalgets skærpede krav til, hvilken slags træ der må hældes i kraftværkerne dog få fatale konsekvenser, hvis det ender med at blive hele Europa-Parlamentets holdning i de videre forhandlinger.

”Det bunder i en helt generel misforståelse om skovdrift,” siger Tanja Blindbæk Olsen, afdelingsleder i Dansk Skovforening.

Hun mener, at markedet for træprodukter sikrer, at alt det værdifulde træ bliver brugt til højværdiprodukter, mens det kun er rest- og biprodukter, som går til energiproduktion.

”Vores bekymring er, at Miljøudvalget forkaster et velgennemarbejdet forslag fra Kommissionen, hvor interessenter har været inddraget og som erhvervet bakker op. Det bomber os flere år tilbage i diskussionerne,” siger Tanja Blinkbæk Olsen.

0:000:00