Om Altinget: energi og klima

OM OS: Altinget: energi og klima leverer nyheder, debat og baggrund om dansk energi- og klimapolitik.

Altinget: energi og klima dækker dansk klima- og energipolitik og skaber rum for både de politiske og faglige diskussioner. Afsættet er oftest Christiansborg, men der er også blik for den europæiske debat og lovgivning fra EU.

Altinget: energi og klima skriver bl.a. om de politiske aftaler om afgifter og forbrug, den grønne omstilling, energiplanlægning og regulering af erhvervslivet foruden de internationale aftaler om klimaindsatsen.

Udgivelser
Altinget: energi og klima udkommer hver mandag med et overblik over den kommende uge. Og hver tirsdag og fredag udkommer nyhedsbrevet med nyheder, baggrund og analyser. Torsdag udkommer et debatnyhedsbrev om aktuelle politiske emner. 

Kontakt
Hvis du har ideer eller input til interessante historier inden for energi- og klimaområdet, er du velkommen til at kontakte redaktionen: 

Har du spørgsmål til dit abonnement, så kontakt adm@altinget.dk 

 

Annoncer
NICHEHUSET
Ny Kongensgade 10
1472 København K 

Tlf. 35 35 10 10
hej@nichehuset.dk 
www.nichehuset.dk/altinget 

EU-Kommissionen vil reformere CO2-kvotesystemet

EU-Kommissionen vil reformere CO2-kvotesystemet

KLIMA: For at nå det nye klimamål om mindst 55 procent reduktion i 2030, skal EU’s kvotehandelssystem reformeres og udvides så flere sektorer inkluderes, varsler EU-Kommissionen.