Debat

Partnerskab for brint og brændselsceller: Nej tak til elkabel til Storbritannien

REPLIK: Der er alternativer til at eksportere el via et elkabel til Storbritannien, som foreslået i Altinget. I stedet kan el lagres, så det kan bruges i Danmark, når der er behov for det. Det skriver Tejs Laustsen Jensen fra Partnerskabet for brint og brændselsceller.

Henrik Axel Lynge Buchter
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Tejs Laustsen Jensen
Direktør i Partnerskabet for brint og brændselsceller

Troels Ranis fra DI Energi og Anders Stouge fra Dansk Energi opfordrer i Altinget regeringen til at blåstemple etableringen af et 15 milliarder kroner dyrt elkabel mellem Danmark og Storbritannien.

Men Viking Link, som kablet kaldes, er det forkerte svar på dansk energipolitiks udfordringer. Det er dyrt at bygge, vil føre til højere elpriser, og der er en bedre og billigere løsning: at lagre og bruge den danske vindmøllestrøm i Danmark.

Først og fremmest er der grund til at rose Troels Ranis og Anders Stouge for deres indlæg på Altinget. For indtil nu har den offentlige debat om Viking Link reelt været fraværende.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

Sælge strøm fra vindmøller som danskere har betalt
Det kan undre, når der er tale om et af tidens største anlægsprojekter – men så alligevel ikke. For når det gælder elinvesteringer, er der ingen parlamentarisk kontrol, og regningen går til elforbrugerne helt uden om finansloven.

Det er i sig selv et demokratisk problem, der er en selvstændig debat værd. Men lad os her holde os til formålet med kablet, der også er fokus for Troels Ranis’ og Anders Stouges’ indlæg.

For i stedet for eksport, så kan el lagres, og dermed gemmes til tider, hvor vinden ikke blæser, eller til brug i transportsektoren.

Af Tejs Laustsen Jensen, direktør i Partnerskabet for brint og brændselsceller

Viking Link bygges reelt set for at sælge strømmen fra de vindmøller, som danskerne har betalt for at sætte op, på det britiske marked. Da el er dyrt i Storbritannien vil det alt andet lige føre til højere priser herhjemme.

Det kan særligt Anders Stouge og hans medlemmer fra elselskaberne have en legitim interesse i, hvorimod det oprigtigt talt er svært at forstå, hvorfor DI ønsker højere elpriser til dansk erhvervsliv.

Læg dertil, at de danske elforbrugere også skal afholde anlægsinvesteringen, der for Danmarks vedkommende er på godt 7,5 milliarder kroner.

Alternativer til at eksportere
Danske borgere og virksomheder skal altså investere i et kabel, hvis primære formål er at hæve elprisen for samme borgere og virksomheder. Det er både urimeligt og forkert, men kunne måske være nødvendigt, hvis ikke vi havde andre løsninger til rådighed.

For Anders Stouge og Troels Ranis har ret i, at omstillingen er kommet så langt, at vi ofte har mere vindmøllestrøm, end vi kan bruge selv. Men der er alternativer.

For i stedet for eksport, så kan el lagres, og dermed gemmes til tider, hvor vinden ikke blæser, eller til brug i transportsektoren.

Og dansk erhvervsliv er internationalt førende, når det gælder konvertering og lagring af el. Den position bør udnyttes. Derfor bør overskydende el omdannes til brint og bruges i brintbiler, brintbusser og brinttog eller konverteres til enten metanol eller metan.

I alle tilfælde brændstoffer, der kan bruges i transportsektoren og nedsætte sektorens klimaudslip. Så i stedet for alene at fokusere på at sende strømmen til udlandet, bør vi satse på at anvende den hjemme.

Under alle omstændigheder lige konkurrence
Imidlertid er konkurrenceforholdene mellem lagring og eksport særdeles skæve.

El til eksport er fritaget for enhver afgift, og elforbrugerne garanterer for 7,5 milliarder kroner i infrastrukturinvesteringer. Derimod er lagring af strøm fuldt afgiftsbelagt, ja faktisk til tider dobbeltbeskattet.

Det er en konkurrenceforvridning, der ikke bare er urimelig, men også skader den grønne omstilling. Derfor skal vi som minimum – inden vi bygger Viking Link – ligestille strøm brugt til konvertering og lagring med strøm til eksport.

Det giver lige konkurrencevilkår – og så må markedet afgøre resten, herunder behovet for nye kabler. Det må Dansk Energi og DI Energi, der begge normalt er fortalere for fri og lige konkurrence, også kunne bakke op om.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Tejs Laustsen Jensen

Direktør, Brintbranchen, bestyrelsesmedlem, Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2005)

0:000:00