Debat

Skov-aktører: Dansk træbiomasse er et bæredygtigt og nødvendigt bidrag til energiforsyningen

Grønne organisationer mener, at en CO2-afgift skal omfatte træbiomasse, og at forbruget skal stoppe, fordi det skader klimaet. Men præmissen for kritikken er forkert, skriver Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne.

Træbiomasse udleder CO2, når den bliver brændt af, men det skal ses i forhold til alternativet, som i øjeblikket er at skrue op for de fossile brændsler, skriver Anders Frandsen, Steen Vincens Riber og Michael Sheedy Gehlert.
Træbiomasse udleder CO2, når den bliver brændt af, men det skal ses i forhold til alternativet, som i øjeblikket er at skrue op for de fossile brændsler, skriver Anders Frandsen, Steen Vincens Riber og Michael Sheedy Gehlert.Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Anders Frandsen
Michael Sheedy Gehlert
Steen Vincens Riber
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Regeringens ekspertgruppe afleverede 8. februar sine bud på, hvordan en dansk CO2-afgift kan se ud. Det har fået blandt andet Greenpeace og Rådet for Grøn Omstilling til tasterne: I et indlæg i Altinget 21. februar kritiserer de sammen med tre andre organisationer, at der er lagt op til, at træbiomasse går fri af afgifter.

Brugen af træ til energi er til skade for klimaet, lyder påstanden, og derfor skal forbruget mindskes betragteligt ved hjælp af en afgift.

Kritikken er dog alvorligt fejlbehæftet, fordi den bygger på forkerte antagelser om, hvordan moderne skovdrift fungerer. Intelligent anvendelse af træbiomasse fra dansk skovbrug i energiforsyningen er en bæredygtig, effektiv og helt essentiel brik i den grønne omstilling, som derfor ikke bør pålægges afgifter.

Fortrænger fossile brændsler

For det første skriver organisationerne, at vores forbrug af biomasse i energiforsyningen er forbundet med massive udledninger, men det er i bedste fald en halv sandhed.

Et stop for brug af træbiomasse i energiforsyningen er bare ikke den rigtige løsning – det vil omvendt hæmme den grønne omstilling

Anders Frandsen, Steen Vincens Riber og Michael Sheedy Gehlert
Hhv. direktør, Dansk Skovforening, divisionsdirektør, HedeDanmark og skovrider, Skovdyrkerne

Det er korrekt, at træbiomasse udleder CO2, når den bliver brændt af, men det skal ses i forhold til alternativet, som i øjeblikket er at skrue op for de fossile brændsler.

I dag bruger vi stadig fossile brændsler til at dække 60 procent af vores energiforbrug, og den andel ville være meget større, hvis ikke de danske skove hvert år leverede omkring to millioner ton flis til brug i energisektoren, hvor det fortrænger det klimatunge, fossile alternativ.

Når træer fældes og anvendes som tømmer til bygninger eller møbler, opstår der uundgåeligt restprodukter i form af grene og savsmuld. Noget af det efterlades i skovbunden, mens andet fjernes for at sikre optimale vækstbetingelserne for nye træer og kan bruges i energisektoren.

Efterlades al tyndingstræ i stedet i skovbunden, vil træet over tid udlede præcis samme mængde CO2 ved den naturlige nedbrydning som ved forbrænding – men uden at fortrænge fossile brændsler i energisektoren.

Kulstoflageret vokser

Organisationerne påstår også, at forbruget af biomasse er med til at udpine skovenes kulstoflager, men det er ikke bare helt ude i skoven – det er lodret forkert.

Den danske træbiomasse, som energiselskaberne bruger til energi, er rest- og lavkvalitetstræ fra bæredygtig skovdrift, der leverer træ til en bred vifte af industrier. Det er typisk toppe og småt dimensioneret træ fra de første tyndinger i skovene, hvor træer med dårligst vækst og trækvalitet fjernes og giver plads til de stående træer, som derved får optimeret vækstbetingelserne. Det sikrer større CO2-lagring i de stående træer og dermed skovene, og desuden kan træerne anvendes til tømmer og på den måde langtidslagre CO2, efter de fældes.

Af Skovstatistikken fremgår det netop, at den årlige nettotilvækst i skovene er 1,2 millioner kubikmeter om året. Det vil sige, at de danske skoves kulstoflager øges med 1,2 millioner ton CO2-ækvivalenter hvert år, og dermed er der ikke hold i postulatet om, at brugen af træbiomasse udpiner skovens kulstoflager – tværtimod.

Forbruget af biomasse til energi naturligt vil falde i takt med, at andre grønne teknologier vinder frem

Anders Frandsen, Steen Vincens Riber og Michael Sheedy Gehlert
Hhv. direktør, Dansk Skovforening, divisionsdirektør, HedeDanmark og skovrider, Skovdyrkerne

Med de gældende politiske ambitioner om at udvide skovarealet i Danmark fra 15 procent til 25 procent ser vi desuden ind i en fremtid med endnu større kulstoflagring. Et øget skovareal vil samtidig give et overskud af tyndingstræ, der med fordel kan anvendes i energiforsyningen.

CO2-afgift er ikke den rigtige løsning

Organisationerne slutter med at skrive, at biomasse er en begrænset ressource, som skal anvendes intelligent i fremtidens grønne omstilling, fordi efterspørgslen vil stige. Og det er vi ikke uenige i.

Et stop for brug af træbiomasse i energiforsyningen eller en høj CO2-afgift er bare ikke den rigtige løsning – det vil omvendt hæmme den grønne omstilling.

Analyser fra blandt andet Ea Energianalyse viser, at forbruget af biomasse til energi naturligt vil falde i takt med, at andre grønne teknologier, som eksempelvis varmepumper, vinder frem.

Indtil da er dansk biomasse nødvendig for at fortrænge de fossile brændsler, og den vil også være en naturlig del af en fremtidig, bæredygtig energiforsyning i et fossilfrit Danmark som et stabilt supplement til sol- og vindenergi, der skaber forsyningssikkerhed.

I stedet for en CO2-afgift, der begrænser anvendelsen af biomasse generelt, bør vi fokusere på at fremme de formål for biomassen, som vi i samfundet ønsker os mere af. Her er brug for at understøtte forskning, som kan vise vejen for, hvordan en andel af biomassen, vi i dag anvender til energi, kan bruges til produkter med en lang levetid, for eksempel i byggeindustrien.

På den måde kan vi fortrænge endnu flere klimatunge materialer fra den danske klimabalance.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Michael Sheedy Gehlert

Skovrider, Skovdyrkerne
Master i skovbrug (Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1992)

Anders Frandsen

Direktør, Dansk Skovforening
BA i historie (SDU 1998), cand.jur. (Københavns Uni. 2004)

Steen Vincens Riber

Divisionsdirektør for skov, HedeDanmark
Skovskolen (1998)

0:000:00