Debat

Tekniq og Dansk El-Forbund: El-branchen skal være CO2-neutral ti år før resten af Danmark

Der kan sagtens skrues op for de energieffektive ambitioner på Christiansborg. El-branchen skal være frontløber, og skal være CO2-neutralt ti år før resten af Danmark, skriver Troels Blicher Danielsen og Benny Yssing.

Der kan sagtens skrues op for de energieffektive ambitioner, når man på Christiansborg i øjeblikket arbejder for at gøre Danmark fri af den russiske gas, skriver Benny Yssing og Troels Blicher Danielsen.
Der kan sagtens skrues op for de energieffektive ambitioner, når man på Christiansborg i øjeblikket arbejder for at gøre Danmark fri af den russiske gas, skriver Benny Yssing og Troels Blicher Danielsen.Foto: Pressefotos/Tekniq Arbejdsgiverne/Dansk El-Forbund
Benny Yssing
Troels Blicher Danielsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Energieffektivitet er en af grundstenene i den grønne omstilling, og hele 81 procent af Folketingets mål om CO2-reduktion på 70 procent i 2030 hænger sammen med vores evne til at bruge energi på en smartere måde.

Samtidig er der, med de stigende energipriser og EU’s ambition om at frigøre sig fra russisk gas in mente, endnu mere grund til at sætte energieffektivitet og elektrificering højt op på den politiske dagsorden.

Det er bare én af konklusionerne i den fælles rapport med titlen ”El-branchen i den grønne førertrøje”, som analysefirmaet Valcon netop har udarbejdet for Tekniq Arbejdsgiverne og Dansk El-forbund.

80 procent af el-branchen skal have et grønt regnskab allerede i 2024

Troels Blicher Danielsen og Benny Yssing
Hhv. adm. direktør, Tekniq Arbejdsgiverne og næstformand, Dansk El-Forbund

I den understreges det, at der er brug for endnu større politisk fokus på energieffektivisering, hvis vi vil gøre os håb om at nå regeringens CO2-mål. En proces, der placerer elbranchen i centrum for den grønne omstilling. Og der kan sagtens skrues op for de energieffektive ambitioner, når man på Christiansborg i øjeblikket arbejder for at gøre Danmark fri af den russiske gas.

Rapporten peger således på behovet for en mere ambitiøs politisk linje, når det gælder om at effektivisere Danmarks energiforbrug.

Gevinsterne ved i højere grad at tænke energieffektivisering ind som en naturlig del af den samlede energipolitik er både markante og helt håndgribelige. Vi ved eksempelvis, at vi kan halvere energiforbruget i vores bygninger, som i dag står for 40 procent af det samlede energiforbrug, hvis bygningerne bliver fuldt digitaliserede, automatiske og lærende.

En grøn, leveringsdygtig el-branche

Ambitionerne er vigtige og det haster. Danmark og danskerne skal således nedsætte udledningen af CO2 med 23 millioner ton for at nå Folketingets målsætning om at reducere udledningen med 70 procent i forhold til niveauet i 1990. Og samtidig skal vi hurtigst muligt sige farvel til den russiske gas.

I rapporten understreges det som sagt, at el-branchen har en helt central rolle, hvis vi vil nå CO2-målene. Særligt nødvendig er elektrificering og optimering af transport, landbrug, bygninger og industri, og den proces kan ikke foregå uden en leveringsdygtig el-branche.

Transport, landbrug, bygninger og industri er naturligvis områder, som vil kræve ganske betydelige ressourcer, når vi skal sikre en mere velfungerende grøn infrastruktur. Men det er investeringer, som er uundgåelige, hvis ikke udgifterne til produktion af grøn energi skal gå helt amok for at følge det stigende behov.

Læs også

El-branchen skal overhale Folketingets klimaambitioner

Tekniq Arbejdsgiverne og Dansk El-forbund vil sammen sikre, at el-branchen lægger sig helt forrest i feltet ved at sætte som mål, at hele branchen skal være CO2-neutral i 2040 – altså 10 år før Danmark som helhed skal nå dette mål. Samtidig skal 80 procent af el-branchen målt på omsætning have et grønt regnskab allerede i 2024.

Og i virksomhederne skal der eksempelvis investeres i et skifte til grøn transport, grønne indkøb af materialer, affaldssortering og genanvendelse samt en bedre dokumentation af egen indsats.

Branchen har altså taget den grønne førertrøje på med ambitionen om, at endnu flere vil følge trop.

Løft de grønne erhvervsuddannelser

Der er brug for at styrke danskernes lyst til energieffektivisering, forbedre muligheden for let tilgængelig og troværdig dokumentation, sikre mere intelligente offentlige udbud og lette adgangen til finansiering af bæredygtige investeringer.

Men der skal også gøres meget mere for at forbedre virksomhedernes muligheder for at give medarbejderne de nødvendige grønne kompetenceløft. Den teknologiske udvikling – herunder grønne teknologier – kræver investeringer i erhvervsuddannelserne og erhvervsskolerne til ny teknologi, nyt udstyr og materialer samt i digitale kompetencer og opkvalificering af faglærerne.

Omstillingsfonden gøres permanent og statsligt finansiereret

Troels Blicher Danielsen og Benny Yssing
Hhv. adm. direktør, Tekniq Arbejdsgiverne og næstformand, Dansk El-Forbund

Desuden kræver den grønne omstilling velfungerende efter- og videreuddannelsesmuligheder for faglærte – herunder at den enkelte har mulighed for tilskud, der gør deltagelsen økonomisk mulig. Derfor bør for eksempel Omstillingsfonden gøres permanent og statsligt finansiereret. Punkter, man jo meget passende kan tage fat i under de kommende trepartsforhandlinger om VEU-systemets fremtid.

Et andet nødvendigt initiativ er indførelsen af et krav om målrettet service og tjek af installationer – eksempelvis ventilationsanlæg – i større bygninger. Her bør bygninger, der ikke har løbende overvågning, tjekkes minimum hvert andet år, så det sikres, at installationerne kører optimalt.

Og så bør man lette adgangen til danskernes forbrugsdata. Effektiv udnyttelse af både privates og virksomheders forbrugsdata rummer et stort potentiale for at sætte ekstra fart på energieffektiviseringen. Men i dag ligger disse data hos forsyningsselskaberne. Ved at give bygningsejerne – og deres installatører – adgang til deres egne målerdata i realtid kan man reducere energispild samt effektivisere drift og service af bygninger.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Benny Yssing

Forbundsformand, Dansk El-Forbund
Elektriker

Troels Blicher Danielsen

Administrerende direktør, Tekniq Arbejdsgiverne
cand.scient.soc.

0:000:00