Debat

Veganerpartiet: Skat på arbejde skal ned - beskat i stedet ressourceforbrug

KRONIK: Stadig mindre arbejdskraft kræves for at producere og organisere alt, hvad vi har brug for. Alligevel er folk tvunget til at arbejde mere og indtil senere i livet, fordi det økonomiske system er afhængigt af vækst, skriver Lisel Vad Olsson fra Veganerpartiet.

Det nuværende økonomiske system fremkalder en vækst- og gældsafhængighed, der har medført en rovdrift på jordens ressourcer, mener Veganerpartiet.
Det nuværende økonomiske system fremkalder en vækst- og gældsafhængighed, der har medført en rovdrift på jordens ressourcer, mener Veganerpartiet.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Sofie Hvemon
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Lisel Vad Olsson
Politisk ordfører og næstforperson, Veganerpartiet

Veganerpartiet er det eneste parti, hvis grundlæggende princip er at tjene alle arter – mennesker såvel som andre dyr.

Den største udfordring, vi står over for i dag, er at holde planeten bæredygtig for fremtidige generationer.

Veganerpartiet arbejder for en verden med ren luft, rent vand, artsrigdom og mangfoldighed, med frugtbar jord og et liv i balance med alt andet liv på vores jord. Et samfund, hvor mennesker ser efter og tager hånd om hinanden. En verden med et sundt uddannelsessystem og en meningsfyldt tilværelse for alle.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Idealisme er den nye realisme
Veganerpartiets kommende partiprogram er den handleplan, der skal til. Vores plan behandler ikke symptomer. Den tilbyder heller ikke løsninger, som først får effekt flere årtier fra nu. Den er ikke et "kompromis", men præsenterer idealer, der er opnåelige og overkommelige.

I Folketinget vil vi sætte emner på dagsordenen, som traditionel politik foretrækker at vende det blinde øje til.

Vi må afslutte vores besættelse af de ensidige vækstmodeller, som ikke tager højde for, hvad konsekvenserne af vores handlinger har for både os selv, dyrene og andre lande.

Lisel Vad Olsson
Politisk ordfører og næstforperson, Veganerpartiet

Traditionel tænkning bygger stadig på overbevisningen om, at det at tjene penge kommer først – før vi kan være opmærksomme på de virkelig vigtige områder. Områder som menneskerettigheder og dyrs rettigheder, bevarelse af naturen og de naturlige økosystemer.

Disse grundlæggende forudsætninger betragtes enten som luksus eller som ligegyldige. Vi er opdraget til at betragte penge som et mål i sig selv. Som om det, vi har råd til, er relateret til den økonomiske værdi, som vi har tildelt produktet – frem for, hvad Jorden kan give, hvordan ressourcerne skal fordeles og hvilke (moralske) beslutninger, det indebærer – altså andre værdier end rent økonomiske.

BNP skal ikke stå over mennesker og dyr
Vores nuværende finansielle system er primært fokuseret på at omdanne alt, hvad vores jord kan levere, til hurtige penge. Veganerpartiet ønsker en økonomi, der tjener andet end vækst og BNP. BNP skal ikke stå over mennesker og dyr.

I generationer stod børn over for en lysere fremtid end deres forældre. For børn født efter årtusindskiftet ser det dog anderledes ud.

Disse børn er de første, som udtrykker store og reelle bekymringer for deres fremtidige velvære. Vi er i en tid, hvor vi bliver konfronteret med ændringer, som er næsten umulige at kontrollere, og det kræver opfindsomhed for at sikre, at vi alle kan opleve en tryg fremtid på Jorden.

En besættelse af produktions- og forbrugsvækst
Økonomisk krise er ikke et resultat af mangel på produkter og tjenester, men et resultat af fejl i det økonomiske system.

Vi lever i en tid, hvor stadig mindre arbejdskraft kræves for at producere og organisere alt, hvad vi har brug for. Det giver mulighed for at bruge mere tid på at pleje hinanden og naturen – og have frihed til personlig udvikling, innovation, sport, og så videre.

Den måde, vi i øjeblikket har struktureret økonomien på, gør det imidlertid umuligt for mange mennesker at have denne frihed. I stedet for at kunne arbejde mindre og dermed have mere fritid, er folk tvunget til at arbejde mere og indtil senere i livet.

Der er en besættelse af produktions- og forbrugsvækst, uanset om folk vil have det eller ej. Det nuværende økonomiske system fremkalder en vækst- og gældsafhængighed, der har medført ulige arbejdsvilkår og rovdrift på jordens ressourcer.

Vi skal genoverveje, hvilke fodspor vi ønsker at sætte på Jorden og have en klar fælles vision om den fremtid, vi ønsker at opleve.

Opkræv ikke skatter på arbejde
Vores kommende partiprogram er vores forslag til, hvordan vi når frem til at være på Jorden på en bæredygtig måde, med mere lighed i verden og tryghed for alle.

Vi bør kræve mindre skat på arbejde, men i stedet for på brug af ressourcer. Især på ressourcer, som skader de økosystemer, som vi er så dybt afhængige af.

Faktisk skal prisen på de mest bæredygtige produkter falde. Vi skal betale mere for produkter, som forurener. Til gengæld vil det blive muligt at vinde de job tilbage, som vi har mistet til lande med lave lønninger: for eksempel inden for tekstilsektoren og andre produktions- og reparationsindustrier.

Der vil være flere job på grund af væsentligt lavere arbejdsomkostninger. Vi kan bruge vores tid, energi og kreativitet på at gøre alle vores aktiviteter og produkter grønnere ved at anvende smarte innovationer, der tjener vores miljø og sundhed. Det tjener os alle sammen.

Drop ensidige vækstmodeller
Der er mange løsninger. Når vi omdanner markerne, der i øjeblikket bruges til at dyrke dyrefoder til kødindustrien, og i stedet bruger markerne til at dyrke afgrøder, der er beregnet direkte til mennesker, vil de samme marker brødføde tre gange så mange mennesker, som de gør i dag, og vi kan give store områder tilbage til naturen.

Når vi begynder at bruge vores bygninger til at generere energi i stedet for at spilde den, vil det gøre en verden til forskel.

Når vi afvikler brugen af dyr til underholdning, mad, tøj og eksperimenter, vil vi opnå et samfund, der ikke udelukkende fokuserer på menneskers interesser, men på alle levende væsner, hvilket vil være til glæde for os alle, da vi vil opleve en verden baseret på medfølelse og ansvar.

Et bæredygtigt samfund, hvor alle kan føle sig trygge, vil komme inden for rækkevidde, når vi slipper vores blinde fiksering af væksten i BNP som målestok for velstand. Vi skal ledes af indikatorer, som måler sikkerhed i vores samfund og følelse af sammenhold. Måle sundhed og velfærd for mennesker, dyr og vores aftryk på jordens ressourcer, miljø og klima.

Vi må afslutte vores besættelse af de ensidige vækstmodeller, som ikke tager højde for, hvad konsekvenserne af vores handlinger har for både os selv, dyrene og andre lande.

Flygtningekrise og verdens konflikter
Vi er alle bekymrede over det enorme antal af konflikter, der raser i verden. Millioner flygter fra deres hjem. Vi kan gøre vores verden mere sikker og mere fredelig, når vi er villige til at se nærmere på, hvordan vores egne handlinger har fremmet udviklingen af disse konflikter.

Handlinger, som vores spildte brug af ressourcer. Men også vores aggressive eksportstrategi, som er på bekostning af økonomier i fattige lande. Udryddelse af fattigdom i verden begynder med retfærdig fordeling af, hvad Jorden har at tilbyde.

Læs også

Vores to ideologier
Vores program er et forslag til, hvordan vi skaber et samfund, hvor det kan betale sig at arbejde, og hvor det er nemt at leve i balance med naturen.

En vision, der bygger på to ideologier: veganisme og økocentrisme.

Veganismens etiske fundament handler om, så vidt det er praktisk muligt, at undgå at skade andre. Økocentrismen sætter økosystemerne i centrum for vores beslutninger frem for mennesket alene.

Økosystemerne er vores fundament for ikke bare at kunne leve, men også trives på Jorden, og derfor er det vigtigt at beskytte.

Disse to ideologier er løsningen på den udfordring, vi står overfor. Planen koster ikke meget økonomisk, men ændrer på nogle samfundsstrukturer, som gør det nemmere at leve i balance med naturen, dyrene og de økosystemer, som vi er så dybt afhængige af.

Danmark bliver ikke vegansk i morgen
Vores program er altså det første skridt på vejen mod den verden, som Veganerpartiet ønsker for alle på Jorden og Jorden i sig selv.

Vi tror ikke, at hele Danmark er vegansk i morgen, fordi vi stiller op til valg, men vi er overbeviste om, at vi deler nogle fundamentale kerneværdier om lighed, medfølelse, empati og ansvarlighed, og at vi sammen kan tage Danmark i denne retning.

Vi ser på helheden: mennesker, andre dyr, naturen, klimaet og generel social retfærdighed – alt hvad der skal til, for at få en ansvarlig og ambitiøs grøn og medfølende omstilling i Danmark.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00